Na spletni strani Rotary Cluba Škofja Loka je objavljen razpisa za štipendije za šolsko leto 2022/23.

Podeljene bodo redne dijaške štipendije in izredne štipendije v višini 175 eur/mesec za obdobje september 2022–junij 2023.

Za dijaško štipendijo lahko zaprosijo dijaki oz. bodoči dijaki (učenci 9. razreda OŠ). Za izredne štipendije pa lahko zaprosijo učenci s posebnimi potrebami, ki bodo šolanje nadaljevali na poklicnih šolah.

Prosilci za štipendijo morajo Rotary Clubu Škofja Loka predložiti:

  • pisno prošnjo s kratko predstavitvijo
  • priporočilo šolske svetovalne službe oz. razrednika (zaželeno, ni pa obvezno)
  • priporočilo kulturne, športne ali humanitarne organizacije, kjer je prosilec aktiven
  • potrdilo o vpisu za šolsko leto 2022/23
  • dokazilo o šolskem uspehu.

Vlogo z dokazili je potrebno oddati na elektronski naslov: rc.loka@gmail.com ali na naslov Rotary Club Škofja Loka, Blaževa ulica 3f, Škofja Loka najkasneje do 5. 7. 2022.

Dostopnost