Skoči na glavno vsebino

V okviru združenja EAfA smo v petek, 22. septembra 2023,  sodelovali na posvetu, ki ga je organiziralo združenje za mobilnost vajencev EAM Moving Skills (Euro App Mobilty).

Euro App Mobility je neprofitno združenje, ustanovljeno leta 2020 za razvoj mednarodne mobilnosti vajencev in pripravnikov. Združenje si prizadeva za Euro App “Dolgoročna mobilnost za vajence”, ki je bila uvedena na pobudo Evropskega parlamenta in jo je Evropska komisija pilotno izvajala med letoma 2016 in 2019.

Euro App Mobility združuje približno dvajset mrež centrov poklicnega izobraževanja in usposabljanja, podjetij, institucij in političnih osebnosti v Franciji in Evropi v skupnem projektu: vzpostavitev evropskega prostora za vajeništvo in poklicno učenje, podobno kot obstaja evropski prostor za visokošolsko izobraževanje.

Združenje si prizadeva za odpravo vseh vrst ovir, da bi bila mednarodna odprtost v središču izobraževalnih programov vajeniških sektorjev.

Na posvetu so sodelovali:

Luc Vernet – koordinator združenja EAM

Varnai Tamas – uradnik za politiko poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter vajeništva pri  Evropski komisiji

Ostali udeleženci – predstavniki šol, podjetij in združenj

Tadej Gartner, ŠC Škofja Loka

Posvet (posnetek zaslona)

Podobni prispevki

Dostopnost