Skoči na glavno vsebino

V četrtek, 18. januarja 2024, se je koordinator združenja EAfA na naši šoli, Tadej Gartner, udeležil spletnega sestanka v okviru skupnosti EAfA – skupnost za socialno vključenost in enakost med spoloma. Na sestanku so se dogovorili o temah, ki jih bo skupnost obravnavala v prihodnje, vsak član skupnosti pa predstavi trenutno situacijo v svoji organizaciji in izpostavi primere dobre prakse.

Kaj so skupnosti EAfA?

Skupnosti EAfA dopolnjujejo in poglabljajo obstoječe možnosti mreženja EAfA ter so namenjene spodbujanju interaktivnosti in sodelovanja od spodaj navzgor med člani EAfA, ki imajo podobne interese. Delujejo kot orodje za izmenjavo znanja, najboljših praks in vzpostavljanje tesnega sodelovanja med člani EAfA.

Skupnosti se pri komuniciranju in povezovanju zanašajo predvsem na spletna okolja za sodelovanje, pri čemer se osredotočajo na izmenjavo najboljših praks in ustvarjanje novega znanja za spodbujanje kakovosti in dostopnosti vajeništva.

ŠC Škofja Loka je že postal član skupnosti za učno mobilnost vajencev in sedaj je tudi član skupnosti za socialno vključenost in enakost med spoloma. Na ostale skupnosti pa še čakamo, da pričnejo z delom in nas povabijo k sodelovanju.

Dostopnost