Skoči na glavno vsebino

V programu Erasmus+ in projektu Usposabljanje v tujini bogati IV smo izvedli tudi prvo mobilnost sledenja na delovnem mestu (SDM) oz. t. i. Job Shadowing na področju avtomehanične dejavnosti. Učitelj Žan Jauh je spremljal delo in poučevanje prakse učiteljev na partnerski šoli ENAIP FVG v Italiji, kjer so bili na praski tudi naši dijaki.

V dogovoru s predstavniki partnerske šole, ki so nas obiskali že v mesecu decembru 2023, smo pripravili program. Udeleženec je spoznal šolo, izobraževalni sistem v Italiji ter kurikul in literaturo za poučevanje prakse na področju avtomehanične stroke. Predstavil je tudi našo šolo in poučevanje prakse pri nas.

Nato se je od 26. 2. do 1. 3. 2024 udeležil SDM na partnerski šoli. Pridobil je nova znanja in veščine na naslednjih področjih:

  • seznanitev s partnersko šolo ENAIP FVG in šolskim sistemom v Italiji
  • izvajanje prakse na področju avtomehanične stroke na šoli ENAIP FVG
  • nove učne metode – hospitacije v razredu in šolskih delavnicah na področju avtomehanike, avtoinženirstva in marketinga
  • izkušnje na področju sodelovanja šole s podjetji in izvajanje prakse v podjetjih
  • razvoj t. i. mehkih veščin – jezikovnih, medosebnih in socialnih.

Ko se je učitelj vrnil, je novo usvojeno znanje delil z dijaki, vajenci in učitelji.

Dostopnost