Skoči na glavno vsebino

Naše spoznavanje z Evropo in Evropsko unijo se dogaja tudi v drugih projektih in programih, najbolj v programu Erasmus+.

Naši dijaki in učitelji odhajajo na krajša in daljša usposabljanja v različne evropske države in podjetja: v Nemčijo, Belgijo, Češko, Slovaško, Hrvaško, Italijo in Španijo.

Tako spoznavajo življenje in ljudi v različnih evropskih krajih. Poleg strokovnih pridobivajo tudi jezikovne in medkulturne kompetence.

Od septembra 2023 so bili dijaki in učitelji na več izmenjavah.

Dostopnost