Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Štipendije za deficitarne poklice

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice. Vloga, razpis in vse ostale informacije so na voljo na naslednji povezavi.

Pomembne informacije glede omenjenih štipendij:

  • prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka ali druge socialne transferje,
  • ne vpliva na višino plačila dohodnine,
  • dijak lahko istočasno prejema državno ali Zoisovo štipendijo,
  • v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oziroma ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko mesto miruje, vendar ne več kot eno leto.

Rok za oddajo vloge je od 15. 6. 2017 do vključno 30. 9. 2017.

Šolski center

Šolski Center Škofja Loka

Podlubnik 1b
4220 Škofja Loka

T: +386 (0) 4 50 62 300

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

RSS Šolski Center Škofja Loka na Facebook-u Šolski Center Škofja Loka na Twitter-ju Šolski Center Škofja Loka na Youtube-u
Eduroam (education roaming)


Simbioza Šola


Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2016


ZNA – Znanje Nas Aktivira

Slovensko izobraževalno omrežje - 2020

TOM telefon 116 111

TOM telefon 116 111