Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2016

S pomočjo operacije »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2016«, v okviru operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike, v obdobju 2014-2020,

  • prednostna os: 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«;
  • prednostna naložba: 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«;
  • specifični cilj: 8.2.1. »Znižanje brezposelnosti mladih«., ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,

je Šolski center Škofja Loka zaposlil osebo mlajšo od 29 let, ki ima status učitelja začetnika in še ni opravil strokovnega izpita.

Na podlagi tega projekta bo učitelju začetniku omogočeno opravljanje strokovnega izpita, kar bo izboljšalo njegove možnosti za zaposlitev v šolskem sistemu.

Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2016

Šolski center

Šolski Center Škofja Loka

Podlubnik 1b
4220 Škofja Loka

T: +386 (0) 4 50 62 300

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

RSS Šolski Center Škofja Loka na Facebook-u Šolski Center Škofja Loka na Twitter-ju Šolski Center Škofja Loka na Youtube-u
Eduroam (education roaming)

Cobiss+

Simbioza Šola

Erasmus +


Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2016

Interreg Danube Transnational Programme

Slovensko izobraževalno omrežje - 2020

UIL

Munera 3

Lesni Feniks

Pomoč v stiski

Pomoč v stiski