Skoči na glavno vsebino
Vajeništva v gradbeništvu: spodbujanje zelenega prehoda v EU s pomočjo vala prenove

Vajeništva v gradbeništvu: spodbujanje zelenega prehoda v EU s pomočjo vala prenove

V sredo, 29. novembra 2023, smo se udeležili spletnega seminarja, ki ga je organizirala evropska zveza za vajeništvo EAfA, na temo vajeništev v gradbeništvu, ki vključuje tudi vajeništva na področju strojništva in lesarstva.

Na spletnem seminarju so strokovnjaki, oblikovalci politik, zainteresirane strani iz panoge in predstavniki Evropske komisije razpravljali o tem, kako lahko vajeništvo spremeni gradbeni sektor v gonilno silo okoljske trajnosti, hkrati pa zadovolji potrebe gradbenega sektorja po znanju in spretnostih. Spletni seminar je vodila Ana Carrero, namestnica vodje enote na GD EMPL, Evropska komisija, sodelovali pa so naslednji govorci:

Stelina Chatzichristou, strokovnjakinja za raziskave in analizo politik na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja pri CEDEFOP

Rolf Gehring, politični sekretar pri Evropski federaciji gradbenih in lesnih delavcev (EFBWW)

Carmen Devesa, direktorica za inovacije pri organizaciji AEICE Efficient Construction

Matthieu Pon, direktor VTC v Saint-Denisu (TBC)

Etienne Dessard, svetovalec za delodajalce pri Agenciji za razvoj zaposlovanja (TBC)

Gradbeništvo ima v Evropski uniji (EU) ključno vlogo, tako gospodarsko kot okoljsko. Je eden največjih gospodarskih sektorjev, saj predstavlja približno 6 % BDP EU in zaposluje 13,5 milijona delavcev na tem področju ter še približno 27 milijonov delavcev na delovnih mestih, ki so odvisna od gradbeništva.

Doseganje ambicioznih trajnostnih ciljev, kot so opredeljeni v Evropskem zelenem dogovoru, bo zahtevalo temeljito preobrazbo običajnih gradbenih metod z večjim poudarkom na energetski učinkovitosti, zmanjšanju ogljika in uporabi okolju prijaznih materialov. Sektorska preobrazba bo morala obravnavati tudi dolgotrajne pomisleke glede produktivnosti v panogi, v kateri še vedno primanjkuje delovne sile, kar se še povečuje zaradi potrebe po nadomestitvi delavcev, ki se upokojijo (ESDE 2023). Cedefop ocenjuje, da bo do leta 2035 na voljo 7 milijonov prostih delovnih mest zaradi upokojevanja in drugih razlogov, zaradi katerih delavci zapuščajo delovna mesta v gradbeništvu. Za mnoga od teh delovnih mest bodo potrebna nova znanja, povezana z zelenim in digitalnim prehodom.

Za izkoriščanje teh priložnosti so zelo potrebne politike in naložbe, ki podpirajo inovacije, raziskave in prilagajanje novim tehnologijam. Pobude EU, kot sta val prenove in novi evropski Bauhaus, poudarjajo ključno vlogo gradbenega ekosistema pri zelenem prehodu z dodeljevanjem sredstev za spodbujanje trajnostnih gradbenih in prenovitvenih praks ter raziskovanje obnovljivih alternativ. Hkrati industrijska strategija EU za gradbeni ekosistem, kot je opisana v prehodni poti za gradbeništvo, ponuja načrt za povečanje konkurenčnosti sektorja, hkrati pa poudarja pomen usposabljanja v MSP, ki jim omogoča, da sprejmejo digitalne rešitve in si prizadevajo za inovacije.

V tem kontekstu so vajeništva temelj zelenega prehoda EU, saj razvijajo spretnosti, prenašajo znanje in usklajujejo delovno silo s trajnostnimi cilji. Bistveno je, da bi morala vajeništva spodbujati vključenost z večjo privlačnostjo sektorja za ženske in zagotavljanjem priložnosti premalo zastopanim skupinam. To povečuje raznolikost v gradbeništvu in zagotavlja, da zeleni prehod koristi vsem segmentom družbe.

Oddali smo letno poročilo o aktivnosti v EAfA

Oddali smo letno poročilo o aktivnosti v EAfA

Oddali smo letno poročilo o naših dejavnostih v Evropski zvezi za vajeništvo EAfA, v katerem ugotavljamo, da smo izpolnili vse zaveze, ki se jim je ŠC Škofja Loka zavezal ob vstopu v zvezo, in sicer:

– na Srednji šoli za strojništvo smo v enem letu povečali število vpisanih vajencev

– na Srednji šoli za lesarstvo smo v enem letu povečali število vpisanih vajencev

– v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS), Obrtno zbornico Slovenije (OZS) in Centrom za poklicno izobraževanje (CPI) smo povečali kvaliteto izvajanja vajeniških programov s posodobitvijo kataloga za praktično usposabljanje v vajeniških programih

– v organizaciji ŠC Škofja Loka in z ostalimi deležniki smo poskrbeli za promocijo vajeništva z dogodkom »Skupaj  gradimo kariere«.

– v šolskem letu 2022/2023 smo izvedli mobilnosti vajencev, ki so bili v okviru programa Erasmus+ in projekta Usposabljanje v tujini bogati IV na poklicnem izobraževanju in usposabljanju v tujini

Logo EAfA
Logo EC
Posvet združenja za mobilnost vajencev EAM Moving Skills

Posvet združenja za mobilnost vajencev EAM Moving Skills

V okviru združenja EAfA smo v petek, 22. septembra 2023,  sodelovali na posvetu, ki ga je organiziralo združenje za mobilnost vajencev EAM Moving Skills (Euro App Mobilty).

Euro App Mobility je neprofitno združenje, ustanovljeno leta 2020 za razvoj mednarodne mobilnosti vajencev in pripravnikov. Združenje si prizadeva za Euro App “Dolgoročna mobilnost za vajence”, ki je bila uvedena na pobudo Evropskega parlamenta in jo je Evropska komisija pilotno izvajala med letoma 2016 in 2019.

Euro App Mobility združuje približno dvajset mrež centrov poklicnega izobraževanja in usposabljanja, podjetij, institucij in političnih osebnosti v Franciji in Evropi v skupnem projektu: vzpostavitev evropskega prostora za vajeništvo in poklicno učenje, podobno kot obstaja evropski prostor za visokošolsko izobraževanje.

Združenje si prizadeva za odpravo vseh vrst ovir, da bi bila mednarodna odprtost v središču izobraževalnih programov vajeniških sektorjev.

Na posvetu so sodelovali:

Luc Vernet – koordinator združenja EAM

Varnai Tamas – uradnik za politiko poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter vajeništva pri  Evropski komisiji

Ostali udeleženci – predstavniki šol, podjetij in združenj

Tadej Gartner, ŠC Škofja Loka

Posvet (posnetek zaslona)

Podobni prispevki

Oddali smo letno anketo o naših dejavnostih v Evropski zvezi za vajeništvo EAfA 2023

Oddali smo letno anketo o naših dejavnostih v Evropski zvezi za vajeništvo EAfA 2023

Oddali smo drugo letno anketo o naših dejavnostih v Evropski zvezi za vajeništvo EAfA, v kateri ugotavljamo, da smo izpolnili vse zaveze, ki se jim je ŠC Škofja Loka zavezal ob vstopu v zvezo, in sicer:

– na Srednji šoli za strojništvo smo v enem letu povečali število vpisanih vajencev za 42 mest

– na Srednji šoli za lesarstvo smo v enem letu povečali število vpisanih vajencev za 23 mest

– v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS), Obrtno zbornico Slovenije (OZS) in Centrom za poklicno izobraževanje (CPI) smo povečali kvaliteto izvajanja vajeniških programov s posodobitvijo kataloga za praktično usposabljanje v vajeniških programih

– v organizaciji ŠC Škofja Loka in ostalimi deležniki smo poskrbeli za promocijo vajeništva z dogodkom »Skupaj  gradimo kariero«.

– v šolskem letu 2022/2023 smo izvedli 4 mobilnosti vajencev, ki so bili v okviru programa Erasmus+ in projekta Usposabljanje v tujini bogati IV na poklicnem izobraževanju in usposabljanju v tujini, in sicer: 2 dolgotrajni mobilnosti ErasmusPro (90 dni) – en orodjar in en strojni mehanik sta bila na usposabljanju v podjetju Motor Jikov na Češkem in dva mizarja na enomesečnem usposabljanju v podjetju Stolarija ČUK na Hrvaškem.

Logo EAfA
Logo EC

Podobni prispevki

Oddali smo letno poročilo o aktivnosti v EAfA

Oddali smo letno poročilo o aktivnosti v EAfA

Oddali smo letno poročilo o naših dejavnostih v Evropski zvezi za vajeništvo EAfA, v katerem ugotavljamo, da smo izpolnili vse zaveze, ki se jim je ŠC Škofja Loka zavezal ob vstopu v zvezo, in sicer: – na Srednji šoli za strojništvo smo v enem letu povečali število...

EAfA – Skupnost za socialno vključenost in enakost med spoloma  

EAfA – Skupnost za socialno vključenost in enakost med spoloma  

V četrtek, 18. januarja 2024, se je koordinator združenja EAfA na naši šoli, Tadej Gartner, udeležil spletnega sestanka v okviru skupnosti EAfA - skupnost za socialno vključenost in enakost med spoloma. Na sestanku so se dogovorili o temah, ki jih bo skupnost...

Vključevanje mobilnosti v vajeništvo – od teorije do prakse

Vključevanje mobilnosti v vajeništvo – od teorije do prakse

V četrtek, 14.  decembra 2023, se je koordinator združenja EAfA za ŠC Škofja Loka, Tadej Gartner, udeležil spletnega seminarja z naslovom Vključevanje mobilnosti v vajeništvo – od teorije do prakse.EU daje prednost mobilnosti vajencev in jo podpira s številnimi...

EAfA:  Spodbujanje vajeništva v malih in srednjih podjetjih, razprava v živo

EAfA: Spodbujanje vajeništva v malih in srednjih podjetjih, razprava v živo

Evropska zveza za vajeništvo (EAfA) je 14. decembra 2022 organizirala razpravo v živo o tem, kako spodbujati vajeništvo v malih in srednje velikih podjetjih (MSP). Med razpravo se je zbralo približno 60 udeležencev, ki smo razpravljali o politiki in različnih instrumentih, ki se uporabljajo za vključevanje MSP v programe vajeništva po vsej Evropi. V online razpravi je sodeloval tudi naš šolski center.

MSP so hrbtenica evropskega gospodarstva, saj zaposlujejo približno dve tretjini delovne sile v EU in predstavljajo 99 % podjetij v EU. Z inovativnimi rešitvami in dodano vrednostjo v vseh sektorjih lahko igrajo ključno vlogo pri prehodu na podnebno nevtralno in digitalno Evropo.

Vendar se številna MSP težko prilagajajo dvojnemu prehodu EU v trajnostno in digitalno gospodarstvo. Raziskave kažejo, da več kot 90 % evropskih MSP meni, da zaostajajo pri digitalnih inovacijah. Poleg tega lahko napredek digitalnih tehnologij, kot so umetna inteligenca, veriženje blokov in robotizacija, še dodatno poslabša obstoječe pomanjkanje in neskladje znanj in spretnosti.

Vajeništvo lahko olajša dvojne prehode in izboljša konkurenčnost MSP z zagotavljanjem usposobljenih delavcev. Poleg tega delodajalcem omogočajo, da oblikujejo delovne navade mladih in jih spremenijo v motivirane in usposobljene delavce.

Vendar se številna MSP zaradi neugodnega poslovnega okolja, obremenjujoče zakonodaje in notranjih omejitev še vedno nerada vključujejo v usposabljanje vajencev. Pomanjkanje informacij, kulture usposabljanja ali občutka lastništva lahko MSP še dodatno prepreči sodelovanje pri vajeništvu.

Logo EAfA
Oddali smo prvo letno anketo o naših dejavnostih v Evropski zvezi za vajeništvo EAfA

Oddali smo prvo letno anketo o naših dejavnostih v Evropski zvezi za vajeništvo EAfA

Oddali smo prvo letno anketo o naših dejavnostih v Evropski zvezi za vajeništvo EAfA, v kateri ugotavljamo, da smo izpolnili vse zaveze, ki se jim je ŠC Škofja Loka zavezal ob vstopu v zvezo, in sicer:

– na Srednji šoli za strojništvo smo v enem letu povečali število vpisanih vajencev za 42 mest

– v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS), Obrtno zbornico Slovenije (OZS) in Centrom za poklicno izobraževanje (CPI) smo povečali kvaliteto izvajanja vajeniških programov s posodobitvijo kataloga za praktično usposabljanje v vajeniških programih

– v sodelovanju z GZS in ostalimi deležniki smo poskrbeli za promocijo vajeništva z dogodkom Festival vajeništva, Srednja šola za strojništvo in Srednja šola za lesarstvo pa sta prejeli tudi priznanje GZS za izreden doprinos k razvoju in promociji vajeništva v Sloveniji

– v šolskem letu 2021/2022 smo izvedli 6 mobilnosti vajencev, ki so bili na praktičnem izobraževanju in usposabljanju v tujini, in sicer: 4 dolgotrajne mobilnosti (90 dni) – dva orodjarja sta bila na usposabljanju v podjetju Motor Jikov na Češkem in dva orodjarja v podjetju Pres SK na Slovaškem; na enomesečnem usposabljanju v podjetju Stolarija ČUK na Hrvaškem sta bila dva vajenca mizarja.

Logo EAfA
Logo EC

Podobni prispevki

Oddali smo letno poročilo o aktivnosti v EAfA

Oddali smo letno poročilo o aktivnosti v EAfA

Oddali smo letno poročilo o naših dejavnostih v Evropski zvezi za vajeništvo EAfA, v katerem ugotavljamo, da smo izpolnili vse zaveze, ki se jim je ŠC Škofja Loka zavezal ob vstopu v zvezo, in sicer: – na Srednji šoli za strojništvo smo v enem letu povečali število...

EAfA – Skupnost za socialno vključenost in enakost med spoloma  

EAfA – Skupnost za socialno vključenost in enakost med spoloma  

V četrtek, 18. januarja 2024, se je koordinator združenja EAfA na naši šoli, Tadej Gartner, udeležil spletnega sestanka v okviru skupnosti EAfA - skupnost za socialno vključenost in enakost med spoloma. Na sestanku so se dogovorili o temah, ki jih bo skupnost...

Vključevanje mobilnosti v vajeništvo – od teorije do prakse

Vključevanje mobilnosti v vajeništvo – od teorije do prakse

V četrtek, 14.  decembra 2023, se je koordinator združenja EAfA za ŠC Škofja Loka, Tadej Gartner, udeležil spletnega seminarja z naslovom Vključevanje mobilnosti v vajeništvo – od teorije do prakse.EU daje prednost mobilnosti vajencev in jo podpira s številnimi...

Dostopnost