Skoči na glavno vsebino
Ob zaključku projekta Inovativna pedagogika

Ob zaključku projekta Inovativna pedagogika

Šolski center Škofja Loka je sodeloval v projektu Inovativna učna okolja, podprta z IKT kot dve implementacijski šoli, Srednja šola za lesarstvo (koordinatorka Irena Prevc Hajdinjak) in Srednja šola za strojništvo (koordinatorka Monika Hadalin). V projektu je sodelovalo 18 razvojnih in 57 implementacijskih osnovnih in srednjih šol. Projekt je trajal  od leta 2017, zaključil pa se je v juniju 2022.

Razvijanje kompetenc je eden izmed temeljnih pogojev za vseživljenjsko učenje in izboljšano zaposljivost, pogoj za to pa je udejanjanje prožnih oblik učenja, v okviru katerih so redefinirane vloge vseh deležnikov: učencev oziroma dijakov, strokovnih delavcev in ravnateljev. Na ta izziv odgovarja projekt Inovativna učna okolja podprta z IKT.

Projekt Inovativna učna okolja, podprta z IKT omogoča implementacijo inovativne pedagogike 1:1, pri katerih učni scenariji poudarjajo, kako lahko mobilne naprave uporabljamo v podporo mnogim različnim učnim strategijam; uvajajo elemente formativnega spremljanja in upoštevajo razvijanje novih kompetenc, ki se razvijajo pri učenju s tehnologijo ter učenje v času in prostoru razširjajo izven učilnice. Inovativna učna okolja predstavljajo kontekst, znotraj katerega se odvija učenje v najširšem smislu in povezujejo učence, vsebine, učitelje, vire, organizacijo in pedagogiko. Vključevanje individualizacije in personalizacije učnega procesa omogoča enakopravnejše vključevanje vseh učencev in dijakov v učni proces.

Več o projektu najdete na spletnem naslovu inovativne šole.

Zapisala: Irena Prevc Hajdinjak

Dostopnost