Srednja šola za lesarstvo
Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa: Šolski center Škofja Loka
Podlubnik 1b
4220 Škofja Loka
Sedež: Podlubnik 1b
4220 Škofja Loka
Ustanovitelj: Republika Slovenija
Direktor: Martin Pivk
Ravnateljica Srednje šole za strojništvo: Mojca Šmelcer
Ravnatelj Srednje šole za lesarstvo: Milan Štigl
Ravnatelj Višje strokovne šole: Igor Hanc
Vodja Medpodjetniškega izobraževalnega centra (MIC): Alojzij Kokalj
Odgovorna uradna oseba: Martin Pivk
Datum zadnje spremembe: 19. marec 2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.scsl.si
Druge oblike kataloga: Katalog je v tiskani obliki dostopen v tajništvu zavoda vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa: Šolski center Škofja Loka je ustanovljen za opravljanje javne službe na naslednjih področjih:
 • dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve,
 • srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje,
 • višješolsko izobraževanje in
 • dejavnost knjižnic.

Šolski center Škofja Loka opravlja tudi druge dejavnosti, ki so namenjene opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen oz. jih lahko opravlja z namenom racionalne rabe znanja in premoženja, ki ga zavod uporablja v obsegu dovoljenem z zakoni in drugimi veljavnimi predpisi.

2.b Seznam organizacijskih enot
Zavod skladno s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Škofja Loka sestavljajo enote:
 • Srednja šola za strojništvo, Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka,
 • Srednja šola za lesarstvo, Kidričeva cesta 59, 4220 Škofja Loka,
 • Višja strokovna šola, Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka in
 • Medpodjetniški izobraževalni center (MIC), Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka.
2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Kontaktna uradna oseba: Martin Pivk
Telefon: 04 506 23 00
Naslov: Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka
E-naslov: martin.pivk(at)scsl.si
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja organa ter predlogov predpisov
Zakonodaja na področju šolstva in športa je objavljena na: Opomba:
Pri dostopu do predpisov na spletnih mestih, ki jih objavljajo državni organi RS, gre za informacijo o elektronskem dostopu do spletnih mest in Šolski center Škofja Loka ne odškodninsko ali kako drugače ne jamči za vsebino objavljenih besedil.
2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov:
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov:
 • Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Škofja Loka,
 • Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Škofja Loka,
 • Letni delovni načrti šol in MIC za šolsko leto 2018/2019,
 • Letno poročilo zavoda za leto 2018,
 • Vsebinski in finančni načrt zavoda za leto 2019.
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ: Zavod vodi postopke skladno s splošnim upravnim postopkom.
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc:
 • seznam vpisanih dijakov, vajencev, študentov,
 • seznam vpisanih slušateljev izobraževanja odraslih,
 • kadrovska evidenca in,
 • evidenca javnih naročil.
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij:
 • seznam vpisanih dijakov, študentov in udeležencev izobraževanja odraslih,
 • hišni red in šolska pravila,
 • kadrovska evidenca,
 • evidenca javnih naročil in,
 • druge informacije javnega značaja so dostopne na spletni strani Šolskega centra Škofja Loka.
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Informacije javnega značaja opredeljuje Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ- UPB; Uradni list RS 51/2006, ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15), ki v 4. členu določa, da je informacija javnega značaja tista, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb.

Informacije javnega značaja so prosto dostopne prosilcem, razen tistih informacij, za katere organ na podlagi 6. člena ZDIJZ zavrne dostop.

Dostop do informacij javnega značaja se izvaja po postopku, ki ga določajo predpisi:

 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ -UPB Uradni list RS 51/2006, ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15),
 • Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS 24/2016).

Katalog je dostopen na spletnem naslovu MJU.

Dostop do informacij javnega značaja je zagotovljen preko svetovnega spleta.

Zahteva za vpogled v zahtevano informacijo se lahko posreduje ustno v času uradnih ur, to je vsak delavnik od 8.00 do 12.00, ali pisno na naslov navedenem v 1. točki kataloga.

Dostop za ljudi s posebnimi potrebami je zagotovljen skladno s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Prosilcu se posredovanje informacij javnega značaja zaračuna skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS 24/2016).

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:
 • vpisni pogoji

Eduroam


Eduroam (education roaming)

Eduroam (education roaming) je mednarodna federacija brezžičnih omrežij za uporabnike iz izobraževalne in raziskovalne sfere. Študenti, dijaki, učenci, pedagogi, raziskovalci in drugi lahko uporabljajo vsako brezžično omrežje Eduroam, v Sloveniji ali tujini. Za uporabo je potrebno le odpreti prenosnik in to ne glede na to kje: na domači ustanovi ali na primer na Univerzi v Edinburgu (VB).

Pri gostovanju uporabniki Eduroam uporabljajo uporabniško ime in geslo, ki jim ga je dodelila matična ustanova. Za povezavo potrebujete mobilno napravo in ustrezno programsko opremo, ki morata biti za vzpostavitev povezave ustrezno nastavljen. V skladu s politiko vseevropskega gostovanja, lahko uporabniki za pomoč pri povezovanju zaprosijo le svojo matično ustanovo. Vsi uporabniki s priklopom na omrežje sprejemamajo pravila uporabe (Arnes)!

Več informacij o projektu je na voljo na eduroam.si

In zdaj čisto preprosto: kako lahko Eduroam meni kot uporabniku pravzaprav pomaga? Naj omenimo le eno zadevo - varen, zanesljiv in kvaliteten dostop do interneta na »gostovanjih«. Kadarkoli sem namreč gost pri organizaciji, ki je vključena v sistem Eduroam, mi ni treba nadlegovati gostiteljev z željami po dodatnih uporabniških imenih, šifrah, naslovih, konfiguracijskih parametrih, administrativnih postopkih itd, da bi smel uporabljati njihovo lokalno omrežje za dostop v internet. Takoj ko odprem prenosnika, bo njihov »virtualni stražar« moje podatke in pravice preveril pri moji domači ustanovi in od tam dobil vse potrebno, da me lahko prepoznajo in mi omogočijo na primer varen dostop v brezžično omrežje in internet. Kot rečeno, to je le ena in v tem trenutku najbrž tudi najočitnejša prednost. Ampak to še ni vse ...

 


Standard za brezžična omrežja: 802.11b/g/n
Ime omrežja (SSID): eduroam
Varnostni protokol: WPA2-Podjetniško
Način šifriranja: AES
Protokol overjanja: EAP (PEAP)
Preverjanje pristosti 2. faza: MSCHAPV2

Potrebujete tudi veljavno uporabniško ime oz. identiteto in geslo.
Uporabniški račun (identiteta): Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 


Šolski center Škofja Loka je pridružen sistemu Eduroam CAT, ki omogoča preprosto nastavljanje omrežja Eduroam na priljubljenih operacijskih sistemih (Windows, Mac in Linux). Namestitevni program za Eduroam je na voljo na naslovu https://cat.eduroam.org.

 


Vse naprave, s katerimi se naši uporabniki povezujejo v omrežje eduroam, morajo biti opremljene z brezžičnimi vmesniki, ki podpirajo varnostni standard WPA-Enterprise ali WPA2-Enterprise. Po končani nastavitvi delovanje povezave najprej preizkusite na domači organizaciji.

Dodatna navodila glede na napravo in njen operacijski sistem najdete na naslovu https://www.arnes.si/pomoc-uporabnikom/eduroam/navodila-za-povezavo/​.

 


 1. Iz Google Play trgovine poiščite in namestite aplikacijo "EduroamCAT" ter jo odprite,
 2. Izberite ali ročno poiščite organizacijo "Šolski center Škofja Loka" in ga izberite,
 3. Pri prikazu povzetka namestitvene datoteke pritisnete gumb "Install",
 4. V ustrezna polja vpišete polno uporabniško ime in geslo svoje šolske e-identitete,
 5. Pritisnite gumb "Install",
 6. Namesti se vaš osebni profil in prikaže povzetek namestitve,
 7. Uspešno namestitev in povezavo na omrežje Eduroam pa vam prikazuje znak antene na zaslonu desno zgoraj


eduroamCAT


Grega Kavčič ali Sebastjan Pivk
kabinet C260 v učilnici C240
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
tel: (04) 50 62 305

 

Kako do nas

Z miško lahko zemljevid premikate, povečujete in pomanjšujete.

 

Zemljevid parkirišč

Šolski center Škofja Loka - zemljevid parkirišč
(Klikni za povečavo)

Kontakt - Šolski center Škofja Loka

Šolski Center Škofja Loka

 

Podlubnik 1b
4220 Škofja Loka

T: +386 (0) 4 50 62 300

W: www.scsl.si
E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

RSS Šolski Center Škofja Loka na Facebook-u Šolski Center Škofja Loka na Twitter-ju Šolski Center Škofja Loka na Youtube-u

Šolski Center Škofja Loka

Uradne ure v tajništvu zavoda

Tajništvo zavoda je odprto od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure.

 

Telefonski imenik

Šolski Center škofja Loka

04 50 62 300 - tajništvo
04 50 62 301 - direktor
04 50 62 302 - računovodstvo
04 50 62 303 - knjigovodstvo
04 50 62 304 - knjižnica
04 50 62 305 - informatik
04 50 62 306 - hišnik

Dijaški dom

04 50 62 311 - ravnateljica
04 50 62 332 - zbornica, recepcija
04 50 62 333 - vodja kuhinje
04 50 62 334 - kuhinja
04 50 62 335 - kuhinja - Srednja šola za lesarstvo
04 50 62 336 - vrtec

 

Srednja Šola za strojništvo

04 50 62 311 - ravnateljica
04 50 62 312 - pomočnica ravnateljice
04 50 62 313 - zbornica
04 50 62 313 - mala zbornica
04 50 62 314 - zbornica MIC
04 50 62 315 - svetovalna delavka
04 50 62 316 - organizatorka šolske prehrane
04 50 62 317 - spodnji kabinet
04 50 62 320 - športni kabinet
04 50 62 321 - vodja delavnic
04 50 62 322 - organizator PUD-a (avtoserviserji)

04 50 62 326 - organizator PUD-a (karoseristi)
04 50 62 323 - kabinet avtoservisnih delavnic
04 50 62 324 - kabinet strojnih obdelav
04 50 62 325 - tajnica POM in ZI

 

Srednja šola za lesarstvo

04 50 62 340 - tajništvo
04 50 62 341 - ravnatelj
04 50 62 342 - zbornica
04 50 62 343 - zbornica, Šolski center Škofja Loka
04 50 62 344 - svetovalna delavka
04 50 62 345 - knjižnica
04 50 62 320 - športni kabinet
04 50 62 351 - vodja delavnic
04 50 62 352 - vodja PUD-a
04 50 62 353 - kabinet lesarskih delavnic
04 50 62 359 - faks
 

Višja strokovna šola

04 50 62 361 - ravnatelj
04 50 62 362 - študentski referat
04 50 62 363 - organizator praktičnega izobraževanja
 

Medpodjetniški izobraževalni center - MIC

04 50 62 371 - vodja MIC
04 50 62 372 - izobraževanje odraslih
04 50 62 373 - vodja projektov
04 50 62 371 - sprejemna pisarna
 

O Šolskem centru Škofja Loka

Martin Pivk, direktor Šolskega Centra Škofja loka»Začetek poklicnega izobraževanja v Škofji Loki sega v leto 1889. 120 let je doba enega in pol povprečnega človeškega življenja. V tem času je poklicno in strokovno izobraževanje v Škofji Loki prehodilo pot od prvih začetkov do današnje prepoznavnosti ne samo na lokalnem ampak tudi na državnem nivoju. V vseh teh letih so se v šolskih klopeh vrstile generacije, ki so se izobraževale za različne poklice, poučevali so jih učitelji različnih strok, vse skozi pa je vse vodila želja po znanju. Z leti sta začeli prevladovati področji strojništva in lesarstva, kar je bilo posledica oblikovanja dveh močnih panog v gospodarstvu. Mladi so se v začetku izobraževali za obrt, danes pa sta obrt in podjetništvo z roko v roki gonilni sili gospodarskega razvoja.

V celem obdobju so se v izobraževanju vrstile spremembe in prenove. V začetku so se mladi učili stroke predvsem pri mojstru. Z leti je šola prevzemala vse več nalog, tudi na področju praktičnega izobraževanja. Bilo je celo obdobje, ko so se mladi prvič srečali s svojim pravim delovnim mestom šele po zaključku šolanja. Danes se spet vračamo v čas, ko mora vsak dijak v času svojega šolanja del svojega praktičnega usposabljanja opraviti pri delodajalcu. S tem spozna ne samo svoj poklic, ampak tudi delovno okolje, v katerem bo po zaključku šolanja zaposlen.

S 1. januarjem 2009 se je poklicno in strokovno šolstvo v Škofji Loki povezalo. Šola za strojništvo Škofja Loka, Srednja lesarska šola Škofja Loka in Dijaški dom Škofja Loka so se povezali v Šolski center Škofja Loka, ki ga sestavljajo Srednja šola za strojništvo, Srednja šola za lesarstvo, Višja strokovna šola in Medpodjetniški izobraževalni center.

Šolski center Škofja Loka izobražuje mlade in odrasle od nižje poklicnega (2 leti), srednje poklicnega (3 leta), poklicno-tehniškega (2 leti), strokovno-tehniškega (4 leta) in višješolskega (2 leti) izobraževanja na področju strojništva in lesarstva. Pomembno področje postaja vseživljenjsko učenje, kjer imajo odrasli možnost izobraževanja v javno veljavnih programih, mojstrskih izpitih ali različnih tečajih.

Na prehojeno pot in uspehe poklicnega in strokovnega izobraževanja v Škofji Loki gledamo s ponosom. To je bilo obdobje velikih sprememb na tehničnem, gospodarskem, političnem, izobraževalnem in še na mnogih drugih področjih. Celotno obdobje pa ima tudi nekaj skupnega: v šolskih klopeh so se srečevali mladi in učitelji, ob strani pa so jim vedno stali starši in mojstri. Odrasli smo mladim pomagali na pot samostojnega življenja in poklic je prav gotovo dobra popotnica. Prepričan sem, da bo tako tudi vnaprej.«

direktor Šolskega centra Škofja Loka
Martin Pivk

POSLANSTVO

Glede na izzive okolja ponujamo kakovostne izobraževalne storitve in odgovorno izvajamo vzgojo in izobraževanje. Zagotavljamo izpolnjevanje potreb po izobraževanju mladine in odraslih na nivoju poklicnega, strokovnega in višješolskega izobraževanja, spodbujamo vseživljenjsko učenje in  sodelujemo z gospodarstvom ter lokalnimi skupnostmi.

 

VREDNOTE

Spodbujamo vse pozitivne vrednote, ki bogatijo medsebojne odnose med dijaki, študenti, zaposlenimi, starši, delodajalci in okoljem, v katerem živimo. Z odgovornostjo za prihodnost želimo spodbujati strokovnost, kakovost, kolegialnost, ustvarjalnost in odgovornost.

 

VIZIJA

Želimo biti uspešna, kakovostna in sodobna izobraževalna organizacija, prepoznavna doma in v tujini. S strokovnim in ljubeznivim osebjem, sodobno opremo in metodami izobraževanja želimo doseči visok nivo izobraževalnih storitev in zadovoljstvo naših udeležencev izobraževanja. Z razvijanjem partnerskih medsebojnih odnosov želimo prispevati k temu, da se bodo učitelji in udeleženci razvijali v trdne, samozavestne osebnosti, ki bodo kos življenjskim situacijam in izzivom. Stremimo k čim bolj uspešnemu sodelovanju z gospodarstvom, lokalnimi skupnostmi in partnerji.

 

Želimo, da bi bil naš zavod odličen v svojem poslanstvu!

Srednja šola za lesarstvo

Kontakt

Kidričeva 59
4220 Škofja Loka

T: +386 (0) 4 50 62 340

W: www.scsl.si
E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

RSSŠolski Center Škofja Loka na Facebook-uŠolski Center Škofja Loka na Twitter-juŠolski Center Škofja Loka na Youtube-u


ZNA – Znanje Nas Aktivira

Slovensko izobraževalno omrežje - 2020

UIL

Munera 3

Lesni Feniks

TOM telefon 116 111

TOM telefon 116 111

English

Iskanje po strani

Javni razpisi

Kadrovske štipendije

moj.scsl.si

 

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

Mi in Facebook