Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Projekt Leonardo da Vinci

EU steps in furniture restoration

Naziv projekta: Projekt Leonardo da Vinci: EU steps in furniture restoration

Trajanje projekta: od 4. novembra 2007 do 9. maja 2008
 

Pred začetkom projekta

Udeleženec Boštjan Švajger je na Srednji lesarski šoli v Škofji Loki uspešno končal izobraževanje za poklic lesarski tehnik. Po končanem šolanju se je zaposlil ter ves čas iskal možnosti in se udeleževal različnih krajših usposabljanj s področja restavriranja lesenih predmetov. Ljubiteljsko je sodeloval s konservatorskimi in restavratorskimi delavnicami različnih slovenskih muzejev. Želel se je še izpopolniti v veščinah, potrebnih za kvalitetno restavracijo lesenih predmetov in opraviti NPK  Mizar – restavratorski sodelavec. V Sloveniji ni veliko restavratorskih delavnic, pa še te imajo zelo omejene možnosti za usposabljanje novih sodelavcev. V iskanju možnosti je zvedel za program Leonardo da Vinci. Poiskal si je tudi ustrezno restavratorsko delavnico v tujini.
 

Usposabljanje v restavratorski delavnici

Usposabljanje je potekalo v manjši, neprofitni restavratorski delavnici Restaurierungwerkstatt Engel-Bangen, Gennerich 18b bei Haus Stapel, Havixbeck, Nemčija (www.alicekleyboldt.de)

Pred začetkom projekta je bil sestavljen program usposabljanja in podpisan dogovor med udečležencem projekta, mentorico in našo šolo. Program usposabljanja je obsegal naslednje naloge:

  • učenje in izvedba tehničnih in znanstvenih konservatorskih metod,
  • učenje in izvedba intarzij in postopka zlatenja,
  • učenje in izvedba retuširanja z barvami različnih medijev,
  • delo s furnirji in lesovi: oblike, tekstura ter barvna usklajenost,
  • učenje in izvedba politure z različnimi vrstami šelaka,
  • učenje in izvedba uporabe kemičnih produktov ter njihovih reakcij z drugimi materiali,
  • učenje in izvedba vpliva lesnih vezi in izbira kvalitete lesa na površino,
  • izdelava dokumentacije, ki vključuje slikovno gradivo stanja predmeta pred restavriranjem oz. konzerviranjem, za dokumentiranje detajlov popravil ter po postopku restavriranja oz. konzerviranja, opis predmeta: stanje, poškodbe, datiranje, koncept restavriranja oz. konzerviranja, uporabljeni materiali in literatura.

Na začetku je imela mentorica v Nemčiji pomisleke zaradi formalne neizkušenosti udeleženca, v zelo kratkem času pa so ti pomisleki izginili. Udeleženec se je izkazal za zelo samostojnega, odgovornega, marljivega in zanesljivega sodelavca. Zato je mentorica predlagala, da ostane vse obdobje usposabljanja v nejni delavnici, s čimer smo se vsi strinjali. Med projektom je sodeloval pri restavriranju različnih lesenih predmetov: angleške komode iz poznega 18. stoletja, cerkvene klopi iz leta 1480, zofe, oltarja in različnih drugih predmetov, ki so bili v tem času restavrirani v delavnici.
 

Po končanem projektu novi začetki

Boštjan se je po vrnitvi prijavil za opravljanje nacionalne poklicne kvalifikacije Mizar-restavratorski sodelavec, izpit uspešno opravil in tako tudi formalno dokazal svoje zannje in usposobljenost. Opravil je tudi že strokovni izpit za področje restavriranja, kar mu omogoča samostojno delo in sodelovanje v strokovnih timih za obnovo slovenske kulturne dediščine.

Projekt je bil predstavljen na vsakoletni razstavi izdelkov in dela Srednje lesarske šole Škofja Loka. Na otvoritvi te razstave je Boštjan tudi slovesno prejel dokument Europass mobilnost.

Spomladi 2010 sta dva dijaka Srednje šole za lesarstvo opravljala dvotedensko praktično usposabljanje z delom pri Boštjanu, ki je trenutno zaposlen z obnavljanjem ljubljanske Opere.

V Sloveniji ni izobraževalnih programov na tem področju, potrebe po tovrstnih kadrih pa so zelo velike. Brez ustrezne usposobljenosti ni mogoče pridobiti nobenega dela, saj le-to zahteva izredno pozornost in upoštevanje navodil restavratorjev in sodelavcev spomeniškega varstva. Na žalost je marsikdaj zaradi nujnosti ohranjanja predmetov zgodovinskega pomena izveden nestrokovni poseg, ki trajno poškoduje kulturno dediščino. S takšnimi usposabljanji je omogočeno vsaj nekaterim, da si pridobijo dragocena znanja, veščine in izkušnje in tako ustrezno in strokovno restavrirajo.

Udeleženec projekta Boštjan Švajger z mentorico Alice Kleybolt pri delu, v ozadju sodelavka v restavratorski delavnici.

Restavriranje zofe

Priprava furnirja za obnavljanje intarzije

Pohištvo z izjemnim bogastvom furnirskih slik

Restavriranje omare

Ravnatelj šole Peter Žagar Boštjanu slovesno podeljuje Europass

Šolski center

Šolski Center Škofja Loka

Podlubnik 1b
4220 Škofja Loka

T: +386 (0) 4 50 62 300

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

RSS Šolski Center Škofja Loka na Facebook-u Šolski Center Škofja Loka na Twitter-ju Šolski Center Škofja Loka na Youtube-u
Eduroam (education roaming)

Cobiss+

Simbioza Šola


Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2016


ZNA – Znanje Nas Aktivira

Slovensko izobraževalno omrežje - 2020

UIL

Munera 3

Lesni Feniks

Pomoč v stiski

Pomoč v stiski

Video

English

Iskanje po strani

Javni razpisi

Kadrovske štipendije

moj.scsl.si

 

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

Mi in Facebook

 

Top 10

Ni oznak.