Srednja šola za strojništvo
Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Poklicna matura

Izpitni in maturitetni hišni red

Poklicna matura je oblika zaključnega izpita. Z opravljeno poklicno maturo kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo.

Odgovore na najbolj pogosta vprašanja glede mature si lahko ogledate spodaj. Vse ostale informacije najdete na spletni strani Državnega izpitnega centra

 

Pomembni datumi

  • koledar poklicne mature
  • pomembni datumi 

 

Maturitetni predmeti

Kandidati opravljajo poklicno maturo iz 4 predmetov.

Skupni del:

  • prvi predmet je vedno materinščina – slovenščina oz. italijanščina ali madžarščina na narodno mešanem območju,
  • drugi predmet je temeljni strokovno-teoretični predmet: strojništvo ali avtomehatronika.

Izbirni del:

  • tretji predmet je matematika ali tuji jezik (angleščina, nemščina, italijanščina) ali drugi jezik (slovenščina kot drugi jezik, italijanščina kot drugi jezik),
  • pri četrtem predmetu kandidati opravljajo različne oblike praktičnega dela v poklicu oz. stroki (izdelek, storitev, seminarska naloga, projektno delo itd. z zagovorom). Razpis nalog za četrti predmet poklicne mature je objavljen na naslovu https://ucilnica.scsl.si/ pod rubriko "skupni prostor/splošne informacije".

Vso dokumentacijo, ki jo potrebujete za izvedbo izdelka oz. storitve in zagovora, dobite na naslovu https://ucilnica.scsl.si/ pod rubriko "skupni prostor/splošne informacije". Tukaj pa si lahko ogledate datume, ki jih je potrebno upoštevati.

 

Splošni uspeh na poklicni maturi

Kandidat opravi poklicno maturo, če pri vseh maturitetnih izpitih doseže pozitivno oceno.

Splošni uspeh je izražen v točkah in predstavlja seštevek doseženih ocen pri posameznih predmetih. Pri prvem predmetu poklicne mature lahko kandidat doseže pozitivne ocene 2–8, pri ostalih predmetih pa 2–5, kar pomeni, da je najvišji možni uspeh 23 točk (1 x 8 + 3 x 5 točk).

Kandidat opravi poklicno maturo z izjemnim uspehom, če doseže ali preseže število točk, ki jih za posamezno leto določi Državna komisija za poklicno maturo.

 

Predprijava in prijava k poklicni maturi


Kandidat se k poklicni maturi prijavi na šoli, kjer je opravil zaključni letnik.
Poklicna matura vsako leto poteka v treh rokih, spomladanskem, jesenskem in zimskem. Zimski rok se opravlja na IOD. Dijak se lahko prijavi h kateremkoli roku.

 

Srednja šola za strojništvo

Šolski Center Škofja Loka

Podlubnik 1b
4220 Škofja Loka

T: +386 (0) 4 50 62 300

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

RSS Šolski Center Škofja Loka na Facebook-u Šolski Center Škofja Loka na Twitter-ju Šolski Center Škofja Loka na Youtube-u
Eduroam (education roaming)

Cobiss+

Simbioza Šola


Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2016


ZNA – Znanje Nas Aktivira

Slovensko izobraževalno omrežje - 2020

UIL

Munera 3

Lesni Feniks

Pomoč v stiski

Pomoč v stiski

Video

English

Iskanje po strani

Javni razpisi

Kadrovske štipendije

moj.scsl.si

 

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

Mi in Facebook

 

Top 10