Srednja šola za lesarstvo
Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Nižje poklicno izobraževanje

Obdelovalec lesaobd2

Pogoji za vpis:
končan vsaj sedmi razred devetletke inzaključena osnovnošolska obveznost
 

Trajanje:
2 leti
 

Temeljnji cilji izobraževanja so:
pridobiti praktično znanje in spretnosti za opravljanje poklica obdelovalec lesa in  pridobiti tudi temeljne socialne veščine za vključevanje v širšo družbo. Praktična usposobljenost je vezana na poznavanje materialov in delovanje strojev v primarni (žage) in sekundarni predelavi lesa (izdelava embalaže,  bivalnega in stavbnega pohištva). Obdelovalec lesa opravlja dela, ki so vnaprej tehnološko pripravljena, kjer so delovni postopki pregledni in standardizirani, lahko je le pomočnik pri zahtevnejših opravilih. Usposobljen je za varno delo.
 

Izobraževanje poteka v:

  • učilnicah in telovadnici
  • v šolskih delavnicah
  • pri delodajalcih
  • izven šole na naravoslovnem, kulturnem in športnem dnevu

Dijaki obiskujejo teoretični pouk spološnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov pri dopoldanskem pouku, ki se začne ob 7.15. Pouk poteka po urniku. Dijaki imajo v začetnem letniku dnevno prakso v šolskih delavnicah. V drugem letniku je praktični pouk v šoli strnjen, kar pomeni, da dijaki skoraj polovico šolskega leta preživijo v šolskih delavnicah, kjer izdelujejo manjše serije uporabnih in dekorativnih izdelkov, igrače, dele športnih rekvizitov in drugo.
 

Odprti kurikul

Del predmetnika lahko določi šola v sodelovanju s socialnimi partnerji in ta del predmetnika imenujemo odprti kurikul. Naši poklicni obdelovalci lesa imajo v odprtem kurikulu predvsem praktični pouk in pripravo na zaključni izpit.
 

Praktično usposabljanje pri delodajalcih

OBD1

V drugem letniku imajo dijaki 4 tedne praktičnega usposabljanja pri delodajalcih (PUD). Obdobje usposabljanja pri delodajalcih je  pomaknjeno proti zaključku izobraževanja, ko dijaki že obvladujejo strojno obdelavo in so toliko zreli, da lahko sodelujejo v običajnem delovnem procesu z zaposlenimi odraslimi v pristnem delovnem okolju. Dijaki in starši lahko predlagajo delodajalca, v šoli pa ocenimo, ali je za posameznika ta delodajalec tudi primeren. Šola z delodajalci podpiše kolektivno ali individualno učno pogodbo, ki zagotavlja dijaku kontinuirano in nadzorovano delo izven šole. Uspešno delo na PUD-u  nekaterim dijakom lahko  poveča možnost kasnejše zaposlitve pri istem delodajalcu.
 

Zaključni izpit

Zaključni izpit ob koncu drugega letnika je sestavni del izobraževanja. Dijaki ga opravljajo praviloma v juniju. Zaključni izpit opravljajo pred izpitno komisijo. Dijaki si lahko za zaključno delo izberejo različno zahtevni izdelek iz nabora standardiziranih izdelkov za zaključni izpit. Z izdelavo manj zahtevnega izdelka dijak ne more doseči najvišje ocene, četudi je izdelek pravilno narejen. Zaključni izpit obsega en izpit:

  • izdelek oz. storitev in zagovor: skiciranje izdelka in osnovni načrt, izdelava izdelka, zagovor
     

Po zaključku izobraževanja

Uspešno zaključen izobraževalni program omogoča vpis v vse programe srednjega poklicnega izobraževanja in omogoča dobre zaposlitvene možnosti v gospodarstvu. Pri zaposlovanju in nadaljnjem izobraževanju naj obdelovalci lesa upoštevajo svoje zmožnosti, sposobnosti.

izo3

Obdelovalec lesa opravlja raznovrstna dela. To so strojna in ročna obdelava lesnih elementov, pomožna dela pri strojni obdelavi, upravljanje enostavnih strojev, izdelava izdelkov domače

obrti, sedežnih in posteljnih vložkov ter vzmetnic ter zaključna dela v lesarstvu. Obdelovalec lesa izdeluje elemente iz lesa ali lesnih tvoriv. Polaga pode iz parketa in drugih materialov, oblaga zunanje stene z lesom, vgrajuje stavbno in montira drugo pohištvo, lakira, barva oziroma nanaša druga sredstva na elemente, izdelke, plošče.

Obdelovalec lesa mora poznati: vrste ter fizikalno kemične lastnosti lesa in lesnih tvoriv, vrste tehničnih materialov z nameni uporabe, osnove delovanja strojev in naprav ter ročnega in strojnega orodja z osnovnim vzdrževanjem za obdelavo oziroma predelavo lesa, osnove tehnologij ročne in strojne obdelave oziroma predelave lesa in lesnih tvoriv. Poznati mora tudi osnove elektrotehnike, varstva pri delu, požarnega varstva ter varstva okolja, rezbarjenja, izdelave sodov.

Delo obdelovalca lesa lahko opravljajo osebe z lažjimi motnjami v telesnem ali duševnem razvoju, z motnjami sluha in govora.

Možnost zaposlitve v podjetjih in pri obrtnikih.

 

Srednja šola za lesarstvo

Kontakt

Kidričeva 59
4220 Škofja Loka

T: +386 (0) 4 50 62 340

W: www.scsl.si
E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

RSSŠolski Center Škofja Loka na Facebook-uŠolski Center Škofja Loka na Twitter-juŠolski Center Škofja Loka na Youtube-u

Interreg Danube Transnational Programme

Slovensko izobraževalno omrežje - 2020

UIL

Munera 3

Lesni Feniks

Pomoč v stiski

Pomoč v stiski

English

Iskanje po strani

Prosta delovna mesta

Javni razpisi

Kadrovske štipendije

moj.scsl.si

 

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

Mi in Facebook