Srednja šola za lesarstvo
Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Poklicno tehniško izobraževanje

Lesarski tehnik

razstava1Pogoji za vpis:
zaključen program za mizarja ali tapetnika
 

Trajanje:
2 leti
 

Temeljni cilji izobraževanja so:
po zaključenem izobraževanju za mizarja  pridobiti še zajeten fond splošnoteoretičnih znanj in s tem pridobiti široko splošno in strokovno znanje za delo v zahtevnejši proizvodnji z možnostjo nadaljnjega izobraževanja na višjih in visokošolskih strokovnih programih. Splošnoizobraževalni predmeti v povezavi s strokovnimi moduli nadgrajujejo dobro praktično in strokovno znanje, pridobljeno na triletni poklicni šoli in tako ponujajo njihovo nadgradnjo do nivoja mojstrstva. Lesarski tehnik  PTI je odličen operater, poznavalec lesnoobdelovalnih tehnologij in materialov. Usposobljen je za samostojno opravljanje  zahtevnejših delovnih opravil, za vodenje proizvodnih linij in delovnih skupin.  Je odlični operativec na terenu, ko je potrebno v specifičnih situacijah oceniti situacijo in jo strokovno razrešiti s konkretno akcijo z uporabo ročnih orodij in integracijo praktičnih znanj in tehnoloških rešitev (npr. zahtevne montaže). Praktična znanja in znanja s področja podjetništva, organizacije in ekonomike ob pridobivanju življenjskih in delovnih izkušenj mu omogočajo samostojno podjetniško pot.
 

Izobraževanje poteka v:

  • učilnicah, specializiranih  in računalniških učilnicah, v telovadnici
  • v šolskih delavnicah
  • pri delodajalcih (lahko tudi v tujini)
  • izven šole na strokovnih ekskurzijah, kulturnih in športnih dnevih, v šoli v naravi in na projektnih tednih

Dijaki obiskujejo teoretični pouk spološnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov pri dopoldanskem pouku, ki se začne ob 7.15. Pouk poteka po urniku. Dijaki imajo delno dnevno, delno pa strnjeno šolsko prakso (odvisno od zahtevnosti izdelkov in delovnih operacij).
 

Odprtim kurikul

Del predmetnika lahko določi šola v sodelovanju s socialnimi partnerji in ta del predmetnika imenujemo odprti kurikul. Naš strokovni program lesarskega tehnika v odprtem kurikulu ponuja vsebine z naslednjih področij: načrtovanje montažnih hiš, načrtovanje s pomočjo CNC in laserske tehnologije, oblikovanje pohištva – dizajn.
 

Praktično usposabljanje pri delodajalcih

ptigraf

V obdobju dveletnega izobraževanja so dijaki 2 tedna na praktičnem usposabljanja pri delodajalcih (PUD). Obdobje usposabljanja pri delodajalcih določi šola glede na organizacijske zmožnosti, dijaki in pa lahko sami predlagajo delodajalce, pri katerih bi želeli delati v času PUD-a. Šola z delodajalci podpiše kolektivno ali individualno učno pogodbo, ki zagotavlja dijaku kontinuirano in nadzorovano delo izven šole. Uspešno delo na PUD-u za nekaterim dijakom lahko poveča možnost kasnejše zaposlitve pri istem delodajalcu.
 

Poklicna matura

Poklicna matura ob koncu četrtega letnika je sestavni del izobraževanja. Dijaki jo opravljajo v juniju ali avgustu. Poklicna matura je delno eksterne (izpitne pole za slovenščino, matematiko ali angleščino pripravi Republiški izpitni center), delno interne narave (izpitne pole za strokovni del pripravi šola). Poklicna matura se opravlja po razporedu, ki ga določi ministrstvo za šolstvo in poteka pred izpitnimi komisijami. Poklicna matura obsega štiri izpite:

  • slovenščina: pisni ( razčlemba neumetnostnega besedila in interpretacija umetnostnega besedila)  in ustni izpit
  • strokovni predmet (pisni in ustni del)
  • angleščina ali matematika (pisni in ustni del)
  • izdelek oz. storitev in zagovor: načrtovanje izdelka, izdelava izdelka, zagovor
     

Po zaključku izobraževanja

Uspešno zaključen izobraževalni program omogoča vpis v različne programe višješolskega (npr. inž. lesarstva), visokošolskega strokovnega (npr. dipl. inž.  gozdarstva) izobraževanja.  Zelo ambiciozni lesarski tehniki PTI  se lahko z opravljenim predmetom splošne mature vpišejo tudi univerzitetne študijske programe (npr. univ. dipl. inž. lesarstva) in se posvetijo znanstvenemu raziskovanju praktičnih problemov predvsem lesne stroke.

Mizarji, ki nadaljujejo izobraževanje v tem programu, nadgradijo svoje kompetence z vsemi potrebnimi znanji za poklic lesarski tehnik.

Lesarski tehnik opravlja odgovornejša dela: upravlja zahtevnejše lesnoobdelovalne stroje, izdeluje načrte izdelkov z računalniškimi orodji, sodeluje pri konstruiranju in razvoju novih proizvodov, načrtuje in organizira lastno delo in delo drugih, razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje, sporazumeva se s sodelavci in strankami, določa način izdelave, načrtuje porabo časa in materialov ter izdeluje kalkulacije izdelkov, nadzoruje kakovost dela in izdelkov …

Po uspešno zaključenem šolanju se lesarski tehnik lahko zaposli na raznolikem področju lesarstva: v žagalnicah,  pohištveni industriji,  industriji stavbnega pohištva in lesnih kompozitov, izdelavi montažnih hiš, lesarskem inženiringu, ladjedelništvu, proizvodnji specialnih strojev in orodij za obdelavo in predelavo lesa. Lesarske tehnike z veseljem zaposlujejo v prodajalnah pohištva in trgovinah z gradbenim materialom.  Z znanji s področja podjetništva, organizacije in ekonomike, ki jih nudi šola, in s praktičnimi izkušnjami, ki jih je pridobil med svojim šolanjem za poklic mizar, lahko lesarski tehnik  ustanovi in uspešno vodi tudi lastno podjetje.

 

Srednja šola za lesarstvo

Kontakt

Kidričeva 59
4220 Škofja Loka

T: +386 (0) 4 50 62 340

W: www.scsl.si
E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

RSSŠolski Center Škofja Loka na Facebook-uŠolski Center Škofja Loka na Twitter-juŠolski Center Škofja Loka na Youtube-u


ZNA – Znanje Nas Aktivira

Slovensko izobraževalno omrežje - 2020

UIL

Munera 3

Lesni Feniks

Pomoč v stiski

Pomoč v stiski

English

Iskanje po strani

Javni razpisi

Kadrovske štipendije

moj.scsl.si

 

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

Mi in Facebook