Srednja šola za lesarstvo
Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Srednje poklicno izobraževanje

 Spodaj vam podajamo opise poklicev s srednje poklicno izobrazbo.

{cmp_start idkey=3628[url=http%3A%2F%2Fwww.scsl.si%2Fizobrazevalni-program-lesna%2Fsrednje-poklicno][title=Srednje+poklicno+izobra%C5%BEevanje][desc=%26amp%3Bnbsp%3BSpodaj+vam+podajamo+opise+poklicev+s+srednje+poklicno+izobrazbo.]}

 Spodaj vam podajamo opise poklicev s srednje poklicno izobrazbo.

Tapetnik

Tapetnik

tap1Pogoji za vpis:
zaključena osnovna šola ali program nižjega poklicnega izobraževanja
 

Trajanje:
3 leta
 

Temeljnji cilji izobraževanja so:
pridobiti praktično znanje, spretnosti in veščine ter delovne navade za samostojno opravljanje tapetnik. Praktična usposobljenost je vezana na poznavanje strokovne teorije, reševanje praktičnih problemov, poznavanje materialov, tehnoloških postopkov in vključuje varno delo in varovanje okolja ter skrbnega ravnanja z energijo na vseh stopnjah proizvodnih procesov.

tap3Izobraževanje poteka v:

 • učilnicah, specializiranih in računalniških učilnicah, v telovadnici,
 • v šolskih delavnicah,
 • pri delodajalcih,
 • izven šole na strokovnih ekskurzijah, kulturnih in športnih dnevih, v šoli v naravi in na projektnih tednih.

Dijaki obiskujejo teoretični pouk spološnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov pri dopoldanskem pouku, ki se začne ob 7.15. Pouk poteka po urniku. Dijaki imajo v začetnem letniku dnevno prakso v šolskih delavnicah, v višjih letnikih pa je praktični pouk v šoli strnjen, kar omogoča učenje izdelave zahtevnejših izdelkov.
 

Odprti kurikul

Del predmetnika lahko določi šola v sodelovanju s socialnimi partnerji in ta del predmetnika imenujemo odprti kurikul. Naši poklicni programi v odprtem kurikulu ponujajo dodatne ure praktičnemu pouku, načrtovanju s programom ACAD in vsebinam, povezanimi z lesnoobdelovanimi stroji.
 

Praktično usposabljanje pri delodajalcih

tap2grafVsako leto imajo dijaki 8 tednov praktičnega usposabljanja pri delodajalcih (PUD). Obdobje usposabljanja pri delodajalcih določi šola glede na organizacijske zmožnosti, dijaki  pa lahko sami predlagajo delodajalce, pri katerih bi želeli delati v času PUD-a. Šola z delodajalci podpiše kolektivno ali individualno učno pogodbo, ki zagotavlja dijaku kontinuirano in nadzorovano delo izven šole. Uspešno delo na PUD-u  nekaterim dijakom lahko  poveča možnost kasnejše zaposlitve pri istem delodajalcu. Posebnost izobraževanja za tapetnika je večji obseg praktičnega pouka, ki se izvaja pri delodajalcu, kar pomeni še več učenja v delovnem procesu.
 

Zaključni izpit

Zaključni izpit ob koncu tretjega letnika je sestavni del izobraževanja. Dijaki ga opravljajo v juniju ali avgustu, če  do junija še niso pridobili spričevala tretjega letnika. Zaključni izpit opravljajo pred izpitno komisijo. Zaključni izpit obsega dve enoti:

 • slovenščina: pisni in ustni izpit
 • izdelek oz. storitev in zagovor: načrtovanje izdelka, izdelava izdelka, zagovor
   

Po zaključku izobraževanja

Uspešno zaključen izobraževalni program omogoča vpis v nadaljevalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI) in omogoča dobre zaposlitvene možnosti v gospodarstvu in na poti samostojnega podjetništva.

 

Mizar

Mizar

mizar3Pogoji za vpis:
zaključena osnovna šola ali program nižjega poklicnega izobraževanja.
 

Trajanje:
3 leta
 

Temeljnji cilji izobraževanja so:
pridobiti praktično znanje, spretnosti in veščine ter delovne navade za samostojno opravljanje poklica mizar ali tapetnik. Praktična usposobljenost je vezana na poznavanje strokovne teorije, reševanje praktičnih problemov, poznavanje materialov, tehnoloških postopkov in vključuje varno delo in varovanje okolja ter skrbnega ravnanja z energijo na vseh stopnjah proizvodnih procesov.
 

mizar1Izobraževanje poteka v:

 • učilnicah, specializiranih in računalniških učilnicah, v telovadnici
 • v šolskih delavnicah
 • pri delodajalcih
 • izven šole na strokovnih ekskurzijah, kulturnih in športnih dnevih, v šoli v naravi in na projektnih tednih

Dijaki obiskujejo teoretični pouk spološnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov pri dopoldanskem pouku, ki se začne ob 7.15. Pouk poteka po urniku. Dijaki imajo v začetnem letniku dnevno prakso v šolskih delavnicah, v višjih letnikih pa je praktični pouk v šoli strnjen, kar omogoča učenje izdelave zahtevnejših izdelkov.
 

Odprti kurikul

Del predmetnika lahko določi šola v sodelovanju s socialnimi partnerji in ta del predmetnika imenujemo odprti kurikul. Naši poklicni programi v odprtem kurikulu ponujajo dodatne ure praktičnemu pouku, načrtovanju s programom ACAD in vsebinam, povezanimi z lesnoobdelovanimi stroji.
 

Praktično usposabljanje pri delodajalcih

Vsako leto imajo dijaki 8 tednov praktičnega usposabljanja pri delodajalcih (PUD). Obdobje usposabljanja pri delodajalcih določi šola glede na organizacijske zmožnosti, dijaki  pa lahko sami predlagajo delodajalce, pri katerih bi želeli delati v času PUD-a. Šola z delodajalci podpiše kolektivno ali individualno učno pogodbo, ki zagotavlja dijaku kontinuirano in nadzorovano delo izven šole. Uspešno delo na PUD-u  nekaterim dijakom lahko  poveča možnost kasnejše zaposlitve pri istem delodajalcu. Posebnost izobraževanja za tapetnika je večji obseg praktičnega pouka, ki se izvaja pri delodajalcu, kar pomeni še več učenja v delovnem procesu.
 

mizargraf1

Zaključni izpit

Zaključni izpit ob koncu tretjega letnika je sestavni del izobraževanja. Dijaki ga opravljajo v juniju ali avgustu, če  do junija še niso pridobili spričevala tretjega letnika. Zaključni izpit opravljajo pred izpitno komisijo. Zaključni izpit obsega dve enoti:

 • slovenščina: pisni in ustni izpit
 • izdelek oz. storitev in zagovor: načrtovanje izdelka, izdelava izdelka, zagovor
   

Po zaključku izobraževanja

Uspešno zaključen izobraževalni program omogoča vpis v nadaljevalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI) in omogoča dobre zaposlitvene možnosti v gospodarstvu in na poti samostojnega podjetništva. Mizarji s triletnimi praktičnimi izkušnjami lahko opravljajo mojstrski izpit. Izkušnje v restavratorstvu omogočajo pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije: mizar- restavratorski sodelavec.

Mizar je tradicionalni slovenski poklic. Les  je prijeten, zdrav in okolju prijazen material, iz katerega mizarji ustvarjajo nepogrešljive predmete našega vsakdana.

MIZAR4Mizarski poklic zahteva spretnost in natančnost ter občutek za estetiko. Mizarji samostojno izdelujejo različne izdelke iz masivnega lesa ali lesnih plošč (pohištvo, okna, vrata, lesene stopnice, obloge, igrače, dekorativne izdelke …), poleg tega pa se lahko ukvarjajo tudi z različnimi specialnimi deli (restavriranje pohištva, izdelava glasbil, strugarstvo, izdelava glasbil, rezbarstvo…). Poklic mizarja je zanimiv tako za fante kot za dekleta.

Po končanem šolanju se mizar lahko zaposli na različnih področjih lesarstva, kot so žagarstvo, pohištvena industrija in industrija stavbnega pohištva, izdelava montažnih hiš, lesarski inženiring, lahko pa ustanovi in vodi svoje lastno podjetje.

Mizarji lahko nadaljujejo izobraževanje na programu lesarski tehnik PTI in naprej do višjih in visokih šol. Po treh letih dela lahko mizarji opravljajo mojstrski izpit, če pa imajo izkušnje v restavratorstvu lahko pridobijo poklicno kvalifikacijo: mizar – restavratorski sodelavec.

 

Srednja šola za lesarstvo

Kontakt

Kidričeva 59
4220 Škofja Loka

T: +386 (0) 4 50 62 340

W: www.scsl.si
E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

RSSŠolski Center Škofja Loka na Facebook-uŠolski Center Škofja Loka na Twitter-juŠolski Center Škofja Loka na Youtube-u


ZNA – Znanje Nas Aktivira

Slovensko izobraževalno omrežje - 2020

UIL

Munera 3

Lesni Feniks

Pomoč v stiski

Pomoč v stiski

English

Iskanje po strani

Javni razpisi

Kadrovske štipendije

moj.scsl.si

 

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

Mi in Facebook