Srednja šola za lesarstvo
Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Srednje strokovno izobraževanje

Spodaj vam podajamo opise poklicev s srednje strokovno izobrazbo.

{cmp_start idkey=9174[url=http%3A%2F%2Fwww.scsl.si%2Fizobrazevalni-program-lesna%2Fsrednje-strokovno][title=Srednje+strokovno+izobra%C5%BEevanje][desc=Spodaj+vam+podajamo+opise+poklicev+s+srednje+strokovno+izobrazbo.]}

Spodaj vam podajamo opise poklicev s srednje strokovno izobrazbo.

Lesarski tehnik

Lesarski tehnik

razstava2Pogoji za vpis:
zaključena osnovna šola
 

Trajanje:
4 leta
 

Temeljnji cilji izobraževanja so:
pridobiti široko splošno in strokovno znanje za delo v proizvodnji, razvoju, podjetništvu, trgovini in z možnostjo nadaljnjega izobraževanja na višjih, visokošolskih strokovnih in univerzitetnih programih. Splošnoizobraževalni predmeti v povezavi s strokovnimi moduli pomagajo pri spoznavanju teoretičnih principov strokovnega področja lesarstva. Lesarski tehnik je usposobljen za samostojno opravljanje  kompleksnih in nestandardiziranih delovnih opravil, za sodelovanje v timu za razvoj tehnologije in delovnih procesov, za delo v pripravi in kontroli delovnih procesov in za vodenje manjših delovnih skupin. Ker obvladuje angleški jezik na ravni splošne in strokovne komunikacije, je pripravljen za študij gradiva, navodil in podobnega v tujem jeziku,  za sodelovanje s tujimi poslovnimi partnerji, za dopolnilno izobraževanje ali delo v tujini. Znanja s področja podjetništva, organizacije in ekonomike ob pridobivanju življenjskih in delovnih izkušenj  mu omogočajo samostojno podjetniško pot.
 

Izobraževanje poteka v:

  • učilnicah, specializiranih in računalniških učilnicah, v telovadnici,
  • v šolskih delavnicah,
  • pri delodajalcih (lahko tudi v tujini),
  • izven šole na strokovnih ekskurzijah, kulturnih in športnih dnevih, v šoli v naravi in na projektnih tednih.

Dijaki obiskujejo teoretični pouk splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov pri dopoldanskem pouku, ki se začne ob 7.15. Dijaki imajo delno dnevno, delno pa strnjeno šolsko prakso (odvisno od zahtevnosti izdelkov in delovnih operacij).
 

Odprtim kurikul

Del predmetnika lahko določi šola v sodelovanju s socialnimi partnerji in ta del predmetnika imenujemo odprti kurikul. Naš strokovni program lesarskega tehnika v odprtem kurikulu ponuja vsebine z naslednjih področij: načrtovanje montažnih hiš, načrtovanje s pomočjo CNC in laserske tehnologije, oblikovanje pohištva – dizajn.
 

Praktično usposabljanje pri delodajalcih

graf tehnik1V obdobju štiriletnega izobraževanja so dijaki 4 tedne na  praktičnem usposabljanja pri delodajalcih (PUD). Obdobje usposabljanja pri delodajalcih določi šola glede na organizacijske zmožnosti, dijaki in pa lahko sami predlagajo delodajalce, pri katerih  bi želeli delati v času PUD-a. Šola z delodajalci podpiše kolektivno ali individualno učno pogodbo, ki zagotavlja dijaku kontinuirano in nadzorovano delo izven šole. Uspešno delo na PUD-u pa nekaterim dijakom lahko  poveča možnost kasnejše zaposlitve pri istem delodajalcu.
 

Poklicna matura

Poklicna matura ob koncu četrtega letnika je sestavni del izobraževanja. Dijaki jo opravljajo v juniju ali avgustu. Poklicna matura je delno eksterne (izpitne pole za slovenščino, matematiko ali angleščino pripravi Republiški izpitni center), delno interne narave (izpitne pole za strokovni del pripravi šola). Poklicna matura se opravlja po razporedu, ki ga določi ministrstvo za šolstvo in poteka pred izpitnimi komisijami. Poklicna matura obsega štiri izpite:

  • slovenščina: pisni ( razčlemba neumetnostnega besedila in interpretacija umetnostnega besedila)  in ustni izpit
  • strokovni predmet (pisni in ustni del)
  • angleščina ali matematika (pisni in ustni del)
  • izdelek oz. storitev in zagovor: načrtovanje izdelka, izdelava izdelka, zagovor
     

Po zaključku izobraževanja

tehnikslikaUspešno zaključen izobraževalni program omogoča vpis v različne programe višješolskega (npr. inž. lesarstva), visokošolskega strokovnega (npr. dipl. inž.  gozdarstva) izobraževanja. Z opravljenim predmetom splošne mature je bodočim študentom odprta pot tudi na univerzitetni študij (npr. univ. dipl. inž. arhitekture) in kasneje v znanstveno raziskovalno delo na številnih področjih. Hkrati program omogoča tudi uspešno poklicno kariero, saj so naši lesarski tehniki dobro podkovani v načrtovanju in izdelavi uporabnega bivalnega in stavbnega pohištva ter unikatnih dekorativnih izdelkov.  Lesarski tehniki, ki opravijo specialna usposabljanja, lahko izdelujejo plovila, glasbila ali restavrirajo pohištvo. Ambicioznejši lesarski tehniki lahko odprejo lastna podjetja za načrtovanje, proizvodnjo in prodajo.

Lesarski tehnik opravlja odgovornejša dela upravlja zahtevnejše lesnoobdelovalne stroje, izdeluje načrte izdelkov z računalniškimi orodji, sodeluje pri konstruiranju in razvoju novih proizvodov, načrtuje in organizira lastno delo in delo drugih, razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje, sporazumeva se s sodelavci in strankami, določa način izdelave, načrtuje porabo časa in materialov ter izdeluje kalkulacije izdelkov, nadzoruje kakovost dela in izdelkov …

V času izobraževanja lesarski tehnik pridobi tudi široko splošno izobrazbo in poglobljena znanja angleškega jezika, kar lahko uporablja v življenju nasploh.

Po uspešno zaključenem šolanju se lesarski tehnik lahko zaposli na izredno in raznolikem področju lesarstva: v pohištveni industriji, industriji stavbnega pohištva in lesnih kompozitov, izdelavi montažnih hiš, lesarskem inženiringu, ladjedelništvu, proizvodnji specialnih strojev in orodij za obdelavo in predelavo lesa. Lesarske tehnike z veseljem zaposlujejo v prodajalnah pohištva in trgovinah z gradbenim materialom.  Z znanji s področja podjetništva in mizarstva, ki jih nudi šola, lahko lesarski tehnik, ki si je pridobil delovne izkušnje ustanovi in uspešno vodi tudi lastno podjetje.

 

Srednja šola za lesarstvo

Kontakt

Kidričeva 59
4220 Škofja Loka

T: +386 (0) 4 50 62 340

W: www.scsl.si
E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

RSSŠolski Center Škofja Loka na Facebook-uŠolski Center Škofja Loka na Twitter-juŠolski Center Škofja Loka na Youtube-u

Interreg Danube Transnational Programme

Slovensko izobraževalno omrežje - 2020

UIL

Munera 3

Lesni Feniks

Pomoč v stiski

Pomoč v stiski

English

Iskanje po strani

Prosta delovna mesta

Javni razpisi

Kadrovske štipendije

moj.scsl.si

 

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

Mi in Facebook