Srednja šola za strojništvo
Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Poklicno tehniško izobraževanje - PTI

Spodaj vam podajamo seznam poklicnih izobraževanj.

 

{cmp_start idkey=8235[url=http%3A%2F%2Fwww.scsl.si%2Fizobrazevalni-program%2Fpoklicno-tehnisko][title=Poklicno+tehni%C5%A1ko+izobra%C5%BEevanje+-+PTI][desc=Spodaj+vam+podajamo+seznam+poklicnih+izobra%C5%BEevanj.]}

Spodaj vam podajamo seznam poklicnih izobraževanj.

 

Avtoservisni tehnik / tehnica

Avtoservisni tehnik / tehnica

Izobraževalni program AVTOSERVISNI TEHNIK (PTI) – 2 leti

 • Dveletni program avtoservisni tehnik (PTI) je namenjen avtoserviserjem, avtokaroseristom, avtokleparjem in avtoličarjem, ki želijo po končanem programu srednjega poklicnega izobraževanja nadaljevati z rednim izobraževanjem za pridobitev poklica avtoservisni tehnik.

Oblikovalci kovin, orodjarji, strojni mehaniki, instalaterji strojnih instalacij in drugi poklici s področja strojništva, morajo za vključitev v program izobraževanja imeti poleg ustrezne izobrazbe še 3 leta delovnih izkušenj v avtoremontni dejavnosti.

Zaključek izobraževanja

Dijaki zaključijo izobraževanje s poklicno maturo, ki jo sestavlja:

a) obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine in
 • pisni in ustni izpit iz avtomehatronike.

b) izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika (po izbiri dijaka),
 • izdelek oz. storitev z zagovorom.

c) Dijaki se lahko odločijo, da opravljajo še izpit iz enega predmeta splošne mature in si s tem zagotovijo vpis v veliko število univerzitetnih študijskih programov.

 

AT_PTI_SHEMATSKI_PRIKAZ_IZOBRAZEVANJA

AVTOSERVISNI_TEHNIK

 

Opis poklica AVTOSERVISNI TEHNIK PTI

Avtoservisni tehnik je samostojen in odgovoren. Skrbi za nemoten potek v obratovalnici, ima odlične komunikacijske sposobnosti, je učinkovit pri svetovanju in delu v skupini, je dober organizator in zna reševati tehnične probleme. Obvlada delo s sodobnimi diagnostičnimi in elektronskimi napravami. Vzdržuje mehanske, električne, elektronske, pnevmatske in hidravlične sisteme na vozilih. Uporablja vsaj en svetovni jezik, pozna tehnično dokumentacijo in obvlada osnove podjetništva, ekonomije, standarde in predpise ter predpise varstva pri delu in ekologije. Veseli ga nenehno izobraževanje in usposabljanje in je dobro zaposljiv.

Možnost zaposlitve

 • Avtoservisne delavnice, avtosaloni, avtomobilska industrija, trgovina, kot samostojni podjetnik...

Nadaljevanje izobraževanja

 • Dijaki lahko po uspešno opravljeni poklicni maturi nadaljujejo izobraževanje v študijskih programih za pridobitev višje in visoke strokovne izobrazbe.

Z uspešno opravljenim izpitom iz enega predmeta splošne mature se dijaki lahko vpišejo v veliko število univerzitetnih študijskih programov. Izberejo pa lahko tudi enoletni maturitetni tečaj, opravijo maturo in s tem pridobijo pravico do vpisa v vse univerzitetne študijske programe.

Predmetnik Avtoservisni tehnik - PTI

predmetnik at pti

Strojni tehnik / tehnica

Strojni tehnik / tehnica

Vpisni pogoji:

 • uspešno zaključeno srednje poklicno izobraževanje
 • pridobljena enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Trajanje izobraževanja:

 • dve leti-

Zaključek šolanja

 • Poklicna matura, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine in strojništva (mehanike, snovanja in konstruiranja, energetike in tehnologije) ter pisni in ustni izpit iz tujega jezika I ali matematike ter praktični del in zagovor.
 • Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami.

Možnost nadaljnjega izobraževanja

 • Po uspešno zaključenem poklicno tehničnem izobraževanju, se lahko vpišete v prvi letnik višješolskih in visokošolskih študijskih programov ter na nekatere univerzitetne študijske programe, toda šele po opravljenem dodatnem izpitu iz maturitetnega predmeta.

Strojni tehnik (PTI) je poklic, za katerega se izobražujejo posamezniki, ki želijo nadgraditi teoretično in praktično znanje, pridobljeno v srednjem poklicnem izobraževanju. Strojni tehnik je samoiniciativen, zanesljiv in iznajdljiv pri reševanju tehničnih problemov. Pri svojem delu uporablja vsaj en svetovni jezik in informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Upravlja in vodi obdelovalne ter druge stroje in naprave, konstruira, projektira in uporablja tehniško in tehnološko dokumentacijo. Pozna principe delovanja mehanskih, hidravličnih, električnih, elektronskih in drugih krmilnih sistemov. Ima odlične komunikacijske sposobnosti, je dober organizator in rad dela v skupini. Zaveda se pomena nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. Je visoko zaposljiv v skoraj vseh industrijskih panogah: strojna, tekstilna, lesna, gradbena ... Zaveda se pomena nenehnega izobraževanja in usposabljanja.

Možnost zaposlitve:

 • v vseh industrijskih panogah,
 • v trgovini,
 • v obrti in
 • v nekaterih negospodarskih dejavnostih.

 

Srednja šola za strojništvo

Šolski Center Škofja Loka

Podlubnik 1b
4220 Škofja Loka

T: +386 (0) 4 50 62 300

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

RSS Šolski Center Škofja Loka na Facebook-u Šolski Center Škofja Loka na Twitter-ju Šolski Center Škofja Loka na Youtube-u
Eduroam (education roaming)

Cobiss+

Simbioza Šola


Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2016

Interreg Danube Transnational Programme

Slovensko izobraževalno omrežje - 2020

UIL

Munera 3

Lesni Feniks

Pomoč v stiski

Pomoč v stiski