Srednja šola za strojništvo
Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Srednje poklicno izobraževanje - SPI

Spodaj vam podajamo seznam poklicnih izobraževanj.

 

{cmp_start idkey=664[url=http%3A%2F%2Fwww.scsl.si%2Fizobrazevalni-program%2Fsrednje-poklicno][title=Srednje+poklicno+izobra%C5%BEevanje+-+SPI][desc=Spodaj+vam+podajamo+seznam+poklicnih+izobra%C5%BEevanj.]}

Spodaj vam podajamo seznam poklicnih izobraževanj.

 

Izdelovalec kovinskih konstrukcij

Izdelovalec kovinskih konstrukcij

Vpisni pogoji:

 • uspešno zaključena devetletna osnovna šola ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali
 • enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Trajanje izobraževanja:

 • tri leta.

Zaključek šolanja

 • Zaključni izpit, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter storitev in zagovor.
 • Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami.

Možnost nadaljnjega izobraževanja

 • Po uspešno zaključenem srednjem poklicnem izobraževanju se lahko vpišete v prvi letnik poklicno-tehniškega izobraževanja strojni tehnik.

Izdelovalec kovinskih konstrukcij je komunikativen, rad dela v skupini in s strankami. Zna uporabljati predpise, standarde, kataloge in strokovno literaturo ter informacijsko komunikacijsko tehnologijo za načrtovanje in pripravo dokumentacije. Uporablja merilne in kontrolne postopke, orodja in stroje za pripravo in izdelavo kovinskih elementov konstrukcij. Montira, zaščiti in vzdržuje kovinske konstrukcije. Delo je raznoliko, poteka v delavnici in na različnih lokacijah. Ima razvite spretnosti podjetništva, projektnega dela, pri delu upošteva predpise varstva pri delu.

Možnost zaposlitve:

 • v industriji,
 • v obrtni delavnici in
 • kot samostojni podjetnik.

 

Oblikovalec kovin - orodjar

Oblikovalec kovin - orodjar

Vpisni pogoji:

 • uspešno zaključena devetletna osnovna šola ali
 • nižje poklicno izobraževanje
 • ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Trajanje izobraževanja:

 • tri leta.

Zaključek šolanja

 • Zaključni izpit, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter storitev in zagovor.
 • Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami.

Možnost nadaljnjega izobraževanja

 • Po uspešno zaključenem srednjem poklicnem izobraževanju se lahko vpišete v prvi letnik poklicno-tehniškega izobraževanja strojni tehnik.

Oblikovalec kovin – orodjar je pri svojem delu samostojen, ustvarjalen in zna povezati teoretična znanja s praktičnim delom. Na osnovi dokumentacije izdeluje orodja za proizvodnjo novih izdelkov ter preizkuša, vzdržuje, skladišči in evidentira orodja. Pozna značilnosti obdelovalnih strojev in rokovanje z njimi. Dobro obvlada informacijsko komunikacijsko tehnologijo, ki jo uporablja za načrtovanje in izvedbo dela ter za vodenje dokumentacije. Pri svojem delu uporablja tudi različne aparate, merila, instrumente, naprave za termično obdelavo in različne kovinske in nekovinske materiale. Pozna osnove podjetništva, obvladuje stroške in njihovo kalkulacijo. Delo opravlja v zaprtih prostorih pri normalni temperaturi, osvetljenosti in ropotu. Pri delu je spreten in natančen ter ima smisel za reševanje tehničnih problemov. Upoštevati mora predpise varstva pri delu, požarne varnosti in ekologije.

Možnost zaposlitve:

 • v industriji,
 • v obrtni delavnici in
 • kot samostojni podjetnik.

 

Inštalater strojnih inštalacij

Inštalater strojnih inštalacij

Vpisni pogoji:

 • uspešno zaključena devetletna osnovna šola ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali
 • enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Trajanje izobraževanja:

 • tri leta.

Zaključek šolanja

 • Zaključni izpit, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter storitev in zagovor.
 • Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami.

Možnost nadaljnjega izobraževanja

 • Po uspešno zaključenem srednjem poklicnem izobraževanju se lahko vpišete v prvi letnik poklicno-tehniškega izobraževanja strojni tehnik.

Inštalater strojnih inštalacij je odgovoren in zanesljiv, zna sodelovati v skupini, komunicirati s sodelavci, nadrejenimi in strankami. Uporablja tehnično dokumentacijo, vzdržuje in izdeluje vodovodne, kanalizacijske, toplovodne, plinske, solarne, hladilne in prezračevalne sisteme. Delo, ki ga opravlja, je raznoliko, pogosto menja delovni prostor, delo se izvaja na različnih objektih. Ima dobro razvite ročne spretnosti, pri svojem delu uporablja različna orodja, stroje in naprave ter se sooča z različnimi materiali. Obvlada informacijsko-komunikacijsko tehnologijo za pripravo dokumentacije in osnove elektrotehnike, kar je potrebno za povezovanje in delovanje inštalacijskih sistemov. Ima osnovna znanja podjetništva. Upošteva predpise varstva pri delu, požarne varnosti in delo opravlja v skladu z ekološkimi načeli. Je samoiniciativen in odgovoren.

Možnost zaposlitve:

 • v industriji,
 • v gradbeništvu in
 • kot samostojni podjetnik.

 

Avtokaroserist

Avtokaroserist

Vpisni pogoji:

 • uspešno zaključena devetletna osnovna šola ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali
 • enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Trajanje izobraževanja:

 • tri leta.

Zaključek šolanja

 • Zaključni izpit, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter storitev in zagovor.
 • Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami.

Možnost nadaljnjega izobraževanja

 • Po uspešno zaključenem srednjem poklicnem izobraževanju se lahko vpišete v prvi letnik poklicno-tehniškega izobraževanja avtoservisni tehnik ali strojni tehnik.

Avtokaroserist obvlada pregled karoserije vozila in ocenjevanje stanja, demontažo in montažo karoserijskih delov in sklopov ter notranje opreme in zaščito sistemov motornega vozila.

Pripravi površino za nadaljnjo obdelavo z mehanskimi in kemičnimi postopki in izvaja barvanja, brizganja, prebrizgavanja, dobrizgavanja, lazuriranja ter popravilo napak po brizganju. Izvaja protikorozijsko zaščito podvozja in votlih delov.

Zna vrednotiti in lokalizirati napake ali motnje na električni opremi vozil, varnostnih in udobnostnih sistemih. S pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije izvaja proces priprave, izvedbe in kontrole delovnega procesa. Usposobljen je za delo s strankami, pozna osnove podjetništva, racionalno izbira postopke, upošteva pravila proizvajalca, želje stranke, predpise varstva pri delu in okoljevarstvene predpise. Ima veselje do nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.

Možnost zaposlitve:

 • v avtoservisnih delavnicah,
 • v podjetjih, ki so specializirana za avtokleparska in avtoličarska dela, in
 • kot samostojni podjetnik.

 

Avtoserviser

Avtoserviser

Vpisni pogoji:

 • uspešno zaključena devetletna osnovna šola ali 
 • nižje poklicno izobraževanje ali
 • enakovredno izobraževanje po prejšnjih  predpisih.

Trajanje izobraževanja

 • tri leta.

Zaključek šolanja

 • Zaključni izpit, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter storitev in zagovor.
 • Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami.

Možnost nadaljnjega izobraževanja

 • Po uspešno zaključenem srednjem poklicnem  izobraževanju se lahko vpišete v prvi letnik poklicno-tehniškega izobraževanja avtoservisni tehnik ali strojni  tehnik.

Avtoserviser je usposobljen za delo s strankami in pozna osnove podjetništva. Obvlada vsaj en tuj jezik in informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, s pomočjo katere obvladuje diagnostiko, spremlja merilne in kontrolne naprave orodij in strojev, kar mu omogoča nastavljanje, vzdrževanje in popravljanje sestavnih delov sklopov, naprav in sistemov v motornih vozilih in voznih sredstvih ter motorjih z notranjim izgorevanjem. Pridobi temeljno znanje iz elektrotehnike in elektronike ter pozna zgradbo, funkcijo, vzdrževanje in priključitev električnih in elektronskih sklopov in naprav. Zna brati tehnično dokumentacijo, sposoben  je oceniti in izbrati najbolj ekonomično pot za odpravo napake na vozilu, pri čemer bo upošteval želje in pričakovanja stranke, varnostne predpise, priporočila in navodila proizvajalca vozila ter okoljevarstvene predpise. Ima veselje do nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.

Možnost zaposlitve:

 • v avtoservisnih delavnicah in
 • kot samostojni podjetnik.

 

Vpisni pogoji:

§ uspešno zaključena devetletna osnovna šola ali

§ nižje poklicno izobraževanje ali

§ enakovredno izobraževanje po prejšnjihpredpisih

.

Trajanje izobraževanja:

 • tri leta

 

Zaključek šolanja

 • Zaključni izpit, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter storitev in zagovor.
 • Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami.

 

 

Možnost nadaljnjega izobraževanja

 • Po uspešno zaključenem srednjem poklicnem izobraževanju se lahko vpišete v prvi letnik poklicno-tehniškega izobraževanja avtoservisni tehnik ali strojni tehnik.

 

Avtokaroserist obvlada pregled karoserije vozila in ocenjevanje stanja, demontažo in montažo karoserijskih delov in sklopov ter notranje opreme in zaščito sistemov motornega vozila.

Pripravi površino za nadaljnjo obdelavo z mehanskimi in kemičnimi postopki in izvaja barvanja, brizganja, prebrizgavanja, dobrizgavanja, lazuriranja ter popravilo napak po brizganju. Izvaja protikorozijsko zaščito podvozja in votlih delov.

Zna vrednotiti in lokalizirati napake ali motnje na električni opremi vozil, varnostnih in udobnostnih sistemih. S pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije izvaja proces priprave,izvedbe in kontrole delovnega procesa. Usposobljen je za delo s strankami, pozna osnove podjetništva, racionalno izbira postopke, upošteva pravila proizvajalca, želje stranke, predpise varstva pri delu in okoljevarstvene predpise. Ima veselje do nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.

 

Možnost zaposlitve:

 • v avtoservisnih delavnicah,
 • v podjetjih, ki so specializirana za avtokleparska in avtoličarska dela, in
 • kot samostojni podjetnik.

Srednja šola za strojništvo

Šolski Center Škofja Loka

Podlubnik 1b
4220 Škofja Loka

T: +386 (0) 4 50 62 300

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

RSS Šolski Center Škofja Loka na Facebook-u Šolski Center Škofja Loka na Twitter-ju Šolski Center Škofja Loka na Youtube-u
Eduroam (education roaming)

Cobiss+

Simbioza Šola


Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2016


ZNA – Znanje Nas Aktivira

Slovensko izobraževalno omrežje - 2020

UIL

Munera 3

Lesni Feniks

Pomoč v stiski

Pomoč v stiski

Video

English

Iskanje po strani

Javni razpisi

Kadrovske štipendije

moj.scsl.si

 

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

Mi in Facebook

 

Top 10

Ni oznak.