Srednja šola za strojništvo
Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Strojni tehnik / tehnica

Vpisni pogoji:

 • uspešno zaključena devetletna osnovna šola ali
 • nižje poklicno izobraževanje
 • ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih

.

Trajanje izobraževanja:

 • štiri leta.

Zaključek šolanja

 • Poklicna matura, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine in strojništva (mehanike, snovanja in konstruiranja, energetike in tehnologije) ter pisni in ustni izpit iz tujega jezika I ali matematike ter praktični del in zagovor.
 • Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami.

Možnost nadaljnjega izobraževanja

 • Po uspešno zaključenem srednjem strokovnem izobraževanju se lahko vpišete v prvi letnik višješolskih in visokošolskih študijskih programov, po opravljenem dodatnem izpitu iz maturitetnega predmeta pa tudi na nekatere univerzitetne študijske programe.

Strojni tehnik je med vsemi tehniškimi poklici najbolj zaposljiv. Delo opravlja samostojno, je zanesljiv in se zna soočiti s tehnološkimi problemi. S pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije upravlja in vodi obdelovalne ter druge stroje in naprave, konstruira, projektira in uporablja tehnično in tehnološko dokumentacijo. Pozna principe delovanja mehanskih, hidravličnih, električnih, elektronskih in drugih krmilnih sistemov. Pri svojem delu uporablja vsaj en svetovni jezik in se srečuje z različnimi materiali. Učinkovit je pri timskem delu, ima odlične komunikacijske in organizacijske sposobnosti, pozna osnove podjetništva in ekonomije, tehnične predpise in standarde ter predpise o varstvu pri delu in varstvu okolja. Potrebujejo ga skoraj vse industrijske panoge: strojna, tekstilna, lesna, gradbena ... Zaveda se pomena nenehnega izpopolnjevanja znanja.

Možnost zaposlitve:

 • v vseh industrijskih panogah,
 • v trgovini,
 • v obrti in
 • v nekaterih negospodarskih dejavnostih.
 

Srednja šola za strojništvo

Šolski Center Škofja Loka

Podlubnik 1b
4220 Škofja Loka

T: +386 (0) 4 50 62 300

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

RSS Šolski Center Škofja Loka na Facebook-u Šolski Center Škofja Loka na Twitter-ju Šolski Center Škofja Loka na Youtube-u
Eduroam (education roaming)

Cobiss+

Simbioza Šola


Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2016

Interreg Danube Transnational Programme

Slovensko izobraževalno omrežje - 2020

UIL

Munera 3

Lesni Feniks

Pomoč v stiski

Pomoč v stiski