Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Erasmus+: Usposabljanje v tujini bogati III (UTB III)

Sporočamo vam veselo novico, da smo 10. maja 2019 v okviru programa Erasmus+ dobili odobren projekt Usposabljanje v tujini bogati III.
V našem projektu UTB III bo na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) za dijake, vajence in osebje sodelovalo 6 partnerskih srednjih strokovnih in poklicnih šol iz petih držav:

Berufliche Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises, Muhlhausen, Nemčija
viio 2, Tongern, Belgija
Stredni prumyslova skola strojni a stavebni, Tabor, Češka republika
Europa-Berufsschule Weiden, Nemčija
Technická akadémia, Spišska Nova Ves, Slovaška
Srednja škola Oroslavje, Hrvaška

Izvedli bomo:
-14 enomesečnih PIU mobilnosti dijakov v podjetjih v Nemčiji, Belgiji in na Hrvaškem,
- 9 dvotedenskih PIU mobilnosti dijakov na šoli (tečaj CNC) na Češkem inSlovaškem,
- 7 trimesečnih  mobilnosti za vajence v Nemčiji in na Češkem in
- 24 mobilnosti spremljevalnega osebja in 2 mobilnosti osebja za pripravljalni obisk

S partnerskimi šolami bomo organizirali PIU v podjetjih, oz. na šoli za:
- 7 vajencev – orodjarjev v Nemčiji in na Češkem
- 3 avto servisne tehnike v Nemčiji
- 7 strojnih tehnikov v Nemčiji, na Češkem in Hrvaškem
- 9 strojnih tehnikov - orodjarjev na Češkem in Slovaškem
- 4 dijake lesarske stroke v Belgiji

Dijaki - vajenci bodo prejeli nova strokovna znanja in veščine na področju, strojništva, avtomehanike in lesarstva, poleg jezikovnih, medkulturnih in digitalnih kompetenc.

Osebje se bo seznanilo z novimi učnimi metodami poučevanja in načini izvajanja PIU, spoznalo bo izobraževalni in vajeniški sistem partnerske šole in izvedbo le-tega v podjetjih. Prav tako bo pridobilo, oz. izboljšalo svoje jezikovne, medkulturne in digitalne kompetence.

Vsi udeleženci mobilnosti bodo spoznali kulturo in življenje države gostiteljice ter izpopolnili angleški in nemški jezik.

Sodelovanje v programu Erasmus+ bo doprineslo k boljši kakovosti, privlačnosti in inovativnosti na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja na naši šoli.

Načrtovane PIU mobilnosti dijakov, vajencev in osebja bodo izvedene od 1. junija 2019 do 31. maja 2021.

Video

English

Iskanje po strani

Prosta delovna mesta

Javni razpisi

moj.scsl.si

 

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

Mi in Facebook

 

Top 10