Srednja šola za strojništvo
Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Zaključek projekta KA219 IP&IE na partnerski šoli v Weidenu, Nemčija

V okviru programa Erasmus+ smo v mesecu juniju 2019 uspešno zaključili projekt KA219 IP&IE (Innovative Productin & Interrative Education). Projekt je trajal 3 leta in je vključeval 6 partnerskih držav: Nemčija, Poljska, Češka, Slovaška, Hrvaška in Slovenija.

Rdeča nit projekta so bile nove tehnologije - 3D tiskanje in skeniranje ter CNC tehnologija. Dijaki so izdelali vrsto izdelkov s pomočjo 3D tiskalnika in skenerja ter CNC strojev. Ni pa bila stroka edini element v času izvajanja projekta. Projekt je bil namenjen tudi spoznavanju novih kultur, učenju medkulturnega dialoga in tujih jezikov. Tako dijaki kot tudi učitelji so dobili mnogo novega znanja, veščin in kompetenc na področju stroke, pa tudi na jezikovnem in kulturnem področju. Seveda pa so se dijaki tudi družili s svojimi vrstniki in tako spletli nova prijateljstva.

V okviru celotnega projekta je ŠC Škofja Loka – Srednja šola za strojništvo – izvedel 25 mobilnosti dijakov, od tega tudi dve dijakinji in 10 mobilnosti učiteljev. Zaključno srečanje je bilo na partnerski šoli Europa -  Berufsschule Weiden, v Nemčiji. Ta šola je bila tudi krovni koordinator projekta. Na zaključnem srečanju so bili trije dijaki strojništva:
Anže Krajnik 1. BS,
Tilen Lužar 3.BS in
Matic Mesarič 3.CS

Zaključnega dogodka so se udeležili v spremstvu ravnateljice SŠS, mag. Mojce Šmelcer, vodja 3D krožka, prof. Iztoka Basaja in koordinatorja projekta prof. Tadeja Gartnerja.

Naše sodelovanje s partnerskimi šolami se z zaključkom tega projekta ni končalo, saj že načrtujemo nov projekt, v katerem bodo dijaki izdelovali drone.

3. mednarodno projektno srečanje v Oroslavju na Hrvaškem

V okviru projekta KA219 IP&IE smo uspešno izvedli zadnje MPS srečanje. Srečanje je bilo na partnerski šoli - Srednja škola Oroslavje - na Hrvaškem, od 3. do 5. maja 2019. Srečanja so se udeležili vsi koordinatorji partnerskih šol, skupaj z učiteljem stroke – 3D tiskanja in skeniranja, kar je tudi redeča nit našega projekta.

Na srečanju smo se dogovorili o zaključku projekta (31. 8. 2019), zaključnem srečanju na partnerski šoli v mestu Weiden v Nemčiji (3. 6. – 7. 6. 2019) in aktivnostih zadnjega srečanja za dijake in učitelje. Opravili smo tudi evalvacijo do sedanjih srečanj ter že načrtovali naš naslednji skupni projekt.

Poleg strokovnega dela je srečanje vključevalo tudi kulturni del, ko smo si ogledali glavno mesto Zagreb in center za simulacijo letenja. Srečanja sta se udeležila učitelj in vodja krožka 3D tehnologije, prof. Iztok Basaj in koordinator projekta, prof. Tadej Gartner.

Zapisal: Tadej Gartner, koordinator projekta

Erasmus + Slovaška

V tednu od 6. 10. do 14. 10. 2018 smo bili s šestimi dijaki iz 3. AS in 3. CS na mednarodnem projektu Erasmus+ IP&IE. Tokrat se je dogajal na Slovaškem, natančneje v zgodovinskem mestu Spišska Nova Ves.
Tema tri-letnega projekta so sodobne 3D tehnologije, 3D skeniranje in 3D printanje. Tokrat smo izdelovali planetno gonilo, ki poganja »pahljačo grbov« vseh držav udeleženk: Slovaške, Češke, Poljske, Nemčije, Hrvaške in Slovenije.
Poleg resnega in zavzetega dela na različnih nalogah, je bilo tudi obilo zanimivosti in zabave ob spoznavanju različnih kultur, tradicij, narave in športa. Ogledali smo si še: naravni park Slovaški raj, Spišski grad, Aqua City in Visoke Tatre.

Čeprav je bilo potovanje s Flixbusom kar dolgotrajno in naporno (ob povratku celo 30 ur), je bil teden nepozaben, zabaven in navezali smo številna prijateljstva. Postali smo pravi »Dream team of Europa«.

Zapisal: Iztok Jože Basaj

Erasmus+ IP&IE na Poljskem

V tednu od 18.3. do 24.3 smo se udeležili srečanja v Poljski Bielawi. Na srečanju so sodelovali trije dijaki 2. letnika programa strojni tehnik - Matic Mesarič in Miha Miklavec in Žiga Stržinar. Vodil sem jih mentor Matej Praprotnik.
Srečanje je imelo dva poudarka. Tehnični del je vključeval naloge s področja 3D modeliranja in 3D tiska. Pred odhodom smo se pripravili na nalogo, ki je bila na videz preprosta. Cilj srečanja je bil izdelati modele za izdelavo piškotov v obliki sodelujočih držav. S poskusnim modelom smo ugotovili, da tiskanje primerno tankih sten, ki jih zahtevajo modeli, ni tako enostavno. Dijaki so morali ugotoviti primerno debelino sten in nastaviti pravilne parametre tiskanja.
V Bielawi smo dijake razdelili v skupine, kjer so bili pomešani med udeležence iz ostalih držav. Tam so se znašli pred novo preizkušnjo. Delali so z drugačnimi programskimi orodji kot doma, v drugem programskem in jezikovnem okolju in z drugimi tiskalniki. Z vsemi izzivi so se suvereno spopadli. Pogosto celo kot glavni iniciatorji rešitev. Skupine dijakov in dijakinj so uspešno modelirale in natisnile vse predvidene modele, ki so jih v drugem - družabnem - delu tudi uporabili.
Namen kulturno - družabnega dela srečanja je bil, da se dijaki iz različnih okolij bolje spoznajo med sabo. Spoznavanje kultur, iz katerih so prišli, je potekalo s pomočjo predstavitev in interaktivnih kvizov, ki so jih reševali po predstavitvah. Medsebojne stike so tkali s skupnim reševanjem nalog in s pomočjo družabnih iger in športnih aktivnosti.
Poseben izziv je bil starostni razpon udeležencev (od 16 do 23 let) in različna kulturna okolja, pri čemer so za dodatno pestrost poskrbeli udeleženci iz nemškega Weidna. Njihovo skupino so sestavljali dijaki begunci iz Sirije in Afganistana.
Na koncu srečanja smo mentorji in gostitelji prišli do skupne ugotovitve, da je srečanje več kot izpolnilo vsa naša pričakovanja. Na tehničnem področju smo izpolnili zadane naloge. V družabnem smislu pa so dijaki premagali vse kulturne ovire in postali pravi prijatelji.

Pripravil:
Matej Praprotnik

 

ERASMUS+ IP&IE Mednarodno projektno srečanje v Škofji Loki

V dneh od 20. do 24. novembra 2017 smo v okviru programa Erasmus+ in projekta IP&IE (Inovativna proizvodnja in integrativno izobraževanje) na naši šoli organizirali mednarodno projektno srečanje (MPS), ki so se ga udeležili učitelji iz šestih partnerskih šol, ki so vključene v projekt (Nemčija, Češka, Slovaška, Poljska, Hrvaška in Slovenija). Na srečanju smo naredili evalvacijo trenutnega stanja našega projekta in določili smernice in časovni razpored ter razporeditev nalog za dijake za prihodnja srečanja, ki bodo na Poljskem, Slovaškem in Nemčiji ter še eno mednarodno projektno srečanje za učitelje na Hrvaškem. Projekt se ukvarja z uporabo 3D tiskanja v proizvodnji in interneta stvari industrije 4.0.


V okviru MPS srečanja smo pripravili raznovrstni program za naše goste:
- delo na projektu (evalvacija, načrtovanje, izvedba),
- predstavitev in ogled Šolskega centra Škofja Loka in mesta Škofja Loka,
- predstavitev izobraževalnega sistema v Sloveniji s poudarkom na poklicnem izobraževanju,
- ogled podjetja LTH Castings, kjer smo si ogledali industrijski 3D tiskalnik in
- ogled znamenitosti v Sloveniji (Piran, Postojna, Ljubljana in Gorenjska).


Več o poteku srečanja si lahko pogledate v galeriji.
Torej, kaj nas še čaka v projektu? Najprej LTT srečanje z dijaki na Poljskem, v mestu Bielawi, od 18. do 24. marca 2018, nato sledi LTT srečanje z dijaki in učitelji na Slovaškem, v mestu Spišska Nova Ves, od 7. do 13. oktobra 2018, v februarju 2019 imam zadnje MPS srečanje z učitelji na Hrvaškem v mestu Oroslavje in nato še zaključno LTT srečanje z dijaki in učitelji v mestu Weiden v Nemčiji, junija 2019.

 

Video predstavitev

English

Iskanje po strani

Prosta delovna mesta

Javni razpisi

Kadrovske štipendije

Študentsko delo

moj.scsl.si

 

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

Mi in Facebook

 

Top 10