Medpodjetniški izobraževalni center
Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Munera 3

munera3 smallProjekt MUNERA 3 je zasnovan za obdobje od 2018 do 2022, ko se na 86 šolah po Sloveniji izvajajo programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene, in sicer kot dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, ki morajo slediti potrebam na trgu dela in na posameznih delovnih mestih.

Munera 3 nudi zaposlenim številne možnosti vključevanja v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja, s ciljem izboljšanja njihovih kompetenc zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Programi se izvajajo na strokovnih področjih tehnike, biotehnike in storitev v vseh dvanajstih statističnih regijah Republike Slovenije.

V projekt je na ravni srednješolskega poklicnega, srednješolskega strokovnega in višješolskega izobraževanja vključen tudi ŠC Škofja Loka, kjer skupaj s partnerji pripravljamo in izvajamo različna usposabljanja, vezana na področje tehnike.

V nadaljevanju objavljamo seznam potrjenih programov usposabljanja, ki se izvajajo v okviru MIC Škofja Loka.

Za več informacij pišite ali pokličite:

 • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 04 506 23 71
 • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 04 506 23 72

 

Programi usposabljanja za zaposlene (50 ur):

 • Vrednotenje izdelka na osnovi digitalnih modelov v I4.0
  • Program je zasnovan na uporabi sodobnih simulacijskih orodij, ki so (nujno) potrebna pri vrednotenju idej, konceptov, prototipov in tudi končnega izdelka med fazo konstruiranja. Vsebinsko je program razdeljen na dva dela: teoretični del (kjer se predstavi teoretično ozadje posamezne metodologije) in praktični del (kjer se utrdi teoretično znanje na konkretnih primerih iz prakse). Posamezni del progama predstavlja približno 50 odstotkov celotne vsebine. Program se izvaja po principu samostojnega dela pod nadzorom izvajalca, ki se po potrebi posveti individualnim potrebam posameznika na točno določenem delovnem mestu.

 • Razvoj in postopki validacije tehničnega izdelka
  • Program zajema prikaz razvoja izdelka na ključnih komponentah ventilske tehnike (hidravlično ohišje, drsniški bat, vzmetna komora …), s poudarkom na funkcijsko pomembnih detajlih. Program vključuje tudi prestavitev uveljavljenih metod (eksperimentalnih, računalniških) pri vrednotenju izdelka v fazi razvoja in tudi njihovo aplikativno uporabo. Vsebinsko je program razdeljen na dva dela: teoretični del (kjer se predstavi razvoj izdelka na ključnih komponentah ter tudi ozadje posamezne validacijske metode) in praktični del (kjer se utrdi teoretično znanje na konkretnih primerih iz prakse). Teoretični del zajema približno 70 % celotnega programa, praktični del pa 30 %. Program se izvaja po principu predavanj in tudi samostojnega dela pod nadzorom izvajalca, ki se po potrebi posveti individualnim potrebam posameznika na točno določenem delovnem mestu.

 • BIM-tehnologije v lesarstvu – IMOS
  • IMOS je 3D programska rešitev za koncipiranje, konstruiranje, izdelavo in prodajo izdelkov v lesni industriji, ki predstavlja koncept BIM-tehnologije, vključno z razrezom in kalkulacijami. Temelji na načelih intuitivnega oblikovanja, ki omogočajo konstruktivno svobodo, sodelujejo pri spremembah v vsaki fazi procesa, vendar hkrati zagotavljajo tudi notranje proizvodne standarde. Modeli individualnega pohištva in kompleksnega prostorskega načrtovanja se lahko ustvarijo v kratkem času in tudi impresivno predstavijo.
    
 • BIM-tehnologije v lesarstvu IMOS IX  online (na daljavo)
  • IMOS IX je 3D programska rešitev za koncipiranje, konstruiranje, izdelavo in prodajo izdelkov v lesni industriji, ki predstavlja koncept BIM-tehnologije, vključno z razrezom in s kalkulacijami. Temelji na načelih intuitivnega oblikovanja, ki omogočajo konstruktivno svobodo, generirajo spremembe v vsaki fazi procesa, hkrati pa zagotavljajo tudi notranje proizvodne standarde. Modeli individualnega pohištva in kompleksnega prostorskega načrtovanja se lahko ustvarijo v kratkem času in tudi impresivno predstavijo. Moduli načrtovanja so neposredno povezani z moduli obdelav, s stroji, z modulom kalkulacij in modulom prodaje (Imos Net).
    
 • Sodobni energetski sistemi in energetsko upravljanje stavb
  • Program zajema usposabljanja na področju energetike in upravljanja z energijo. Poudarek bo predvsem na energetskih sistemih v večjih stavbah (podjetjih, poslovnih stavbah, javnih stavbah …), ki jih evropske smernice še posebej zavezujejo k učinkovitosti in povečanju obnovljivih virov energije.
   Izvedba programa bo vključevala teoretična izhodišča (predavanja in predstavitve), praktično usposabljanje v energetskem laboratoriju in usposabljanje na delovnem mestu.
    
 • Tehniška slovenščina za tujce
  • Program je zasnovan tako, da tujci spoznajo slovenski jezik kot sredstvo sporazumevanja tako v okolju, kjer živijo, kot tudi v podjetju, kjer delajo. Poznajo pojme materni jezik, državni jezik, uradni jezik, jezik okolja. Ločijo knjižni in neknjižni jezik. Poudarek je na govorjenem jeziku. Uporabljeno je gradivo, s pomočjo katerega bodo udeleženci znali predstaviti sebe, podjetje, kjer so zaposleni, režim dela, opis delovnega mesta, opravljanje del in nalog na delovnem mestu. Po potrebi se ta del izobraževanja izvede na delovnem mestu v tovarni. Poudarimo varnost in zdravje na delovnem mestu.

 • Poslovno komuniciranje in vodenje
  • Program je zasnovan tako, da udeleženci programa nadgradijo pomen poslovnega komuniciranja in vodenja v podjetju, kjer delajo. Poudarek je na govorjenem in pisnem jeziku. Uporabljeno je gradivo, s pomočjo katerega bodo udeleženci razvili sposobnosti poslovnega komuniciranja in vodenja v podjetju in znali aktivno komunicirati v vseh tehniških in poslovnih situacijah.
    
 • 3D-modeliranje s programom SolidWorks
  • Vedno več podjetij pri svojem poslovanju klasično 2D-risanje zamenjuje s 3D-modeliranjem. Na trgu obstaja veliko programov za 3D-modeliranje, med njimi tudi SolidWorks.
   Program obsega spoznavanje osnov 3D-moderiranja tako z vidika konstruiranja izdelkov, strojev in naprav, kakor tudi z vidika proizvodnje. V ta namen bodo udeleženci spoznali, kako izdelati določeno obliko (objekt v 3D-prostoru), tako da bo izpolnjevala funkcijo, kateri je namenjena, da jo bo možno izdelati, sestaviti, vzdrževati in po zaključku obratovanja tudi odstraniti.
   Udeleženci bodo spoznali zakonitosti 3D-modeliranja in različne postopke izdelave 3D-modelov tako na nivoju posameznih kosov, sestavov, kakor tudi tehnične dokumentacije. Prav tako se bodo spoznali z osnovnimi načini predstavitve modelov s pomočjo slik in animacij. V zadnjem delu bodo predstavljene še osnove trdnostne analize s pomočjo metode končnih elementov (MKE).


 • Tehnologija upravljanja strojev in naprav v proizvodnji
  • Program  je usmerjen v praktično pridobivanje osnovnih  znanj s področja različnih tehnologij obdelav. V povezavi s tehnologijami obdelav pa udeležencem omogoča učinkovito in varno upravljati stroje in naprave v proizvodnji. Tako poleg osnovnega teoretičnega znanja o delovanju posameznega stroja ali naprave udeleženci izvajajo tudi praktični trening na strojih in napravah. Za učinkovito upravljanje strojev in izdelavo kakovostnih izdelkov je potrebno tudi osnovno znanje iz tehnologije materialov, za katere so posmezni stroji ali naprave izdelani. Z usvojenimi znanji udeleženci pridobijo temeljna znanja in veščine za nadaljnji poklicni razvoj tudi na tehnološko zahtevnejših napravah, strojih ali procesih.
    
 • Branje tehničnih risb
  • Program je zasnovan na spoznavanju zakonitosti in standardov tehničnega risanja in je naravnan na usposobljenost branja tudi zahtevnejših tehničnih risb. Razdeljen je v teoretični in praktični del v razmerju 50/50. Udeleženci izobraževanja spoznavajo posamezno tematiko skozi didaktične primere in samostojno delo, vključno z risanjem in načrtovanjem (deloma), v delu izobraževanja, ki je namenjeno predvsem vajam, pa bodo uporabili primere iz prakse v svojem delovnem okolju. V tem delu se po potrebi izobraževanje lahko izvaja tudi na delovnem mestu v podjetju.

 • Excel za področje tehnike in tehnologije
  • Program je zasnovan na spoznavanju in treningu uporabe progama Excel, s poudarkom na funkcionalnostih, ki jih pogosto srečujemo pri načrtovanju, izvajanju ali evalviranju delovnih procesov v tehniki in tehnologiji ter podpornih službah. Združuje osnovno poznavanje programa, ki ga razvija v zahtevnejšo stopnjo. Vsa podana znanja se preverjajo in utrjujejo z vajami, ki predstavljajo okrog 50 odstotkov programa in se zaključijo z zaključno nalogo. 15 ur programa se izvaja po principu samostojnega dela pod nadzorom izvajalca, ki se po potrebi posveti individualnim potrebam posameznika na točno določenem delovnem mestu. Udeleženec uspešno zaključi program po potrjeni zajključni nalogi s strani izvajalca programa.

 • Računalniško modeliranje CREO 4.0 – osnovno
  • Udeleženci se bodo seznanili z osnovami prostorskega (3D) modeliranja, ki je osnovno orodje za zasnovo, konstruiranje in izdelavo tehnične dokumentacije za vse vrste izdelkov, orodij, strojev in naprav.
   Usposabljanje se izvaja s programsko opremo, ki je zelo razširjena v slovenskih podjetjih, in je naravnano tako, da omogoča takojšnjo uporabo novega znanja v podjetju. Pri praktičnem delu bodo udeleženci delali na primerih, ki jih srečujejo pri svojem delu v podetjih.


 • Računalniško modeliranje CREO 4.0 – napredno
  • Program obsega spoznavanje pravil in standardov tehničnega risanja ter njihovo praktično uporabo pri izdelavi različnih vrst tehnične dokumentacije s programskim orodjem Creo 4.0. Obsega celoten nabor znanj, potreben za izdelavo kakovostne tehnične dokumentacije vseh vrst.
   Usposabljanje se izvaja s programsko opremo, ki je zelo razširjena v slovenskih podjetjih, kar tudi omogoča takojšno uporabo znanja v podjetju na zelo različnih področjih, kot so načrtovanje in vrednotenje izdelkov, orodij, strojev in naprav.


 • Programiranje CNC-strojev – HEIDENHAIN TNC 640 – osnovno
  • Program obsega spoznavanje osnov CNC-tehnologije z vidika tehnologije stroja, orodij, materiala in umestitve CNC-stroja v koncept pametne tovarne I4.0.
   Udeleženci usvojijo zakonitosti programiranja CNC-stroja in krmilnika HEIDENHAIN TNC 640 s pomočjo računalniške opreme, delom na simulatorjih in neposrednim delom – programiranjem na CNC-stroju. Izobraževanje se izvaja fazno – od osnov in ročnega programiranja do predstavitve primerov strojnega programiranja za 3-osne obdelovalne postopke.
   Usposabljanje se izvaja s programsko opremo in na sodobnih  strojih in simulatorjih, kompatibilnih s trenutno CNC-tehnologijo v podjetjih, kar tudi omogoča takojšno uporabo usvojenega znanja v praksi.


 • Vizualizacija AutoCAD
  • Program je sestavljen tako, da omogoča postopno seznanjanje udeležencev s 3D-okoljem v AutoCAD-u, s poudarkom na predstaviti 3D-modela, ki ga obdelujejo, naročniku.
   Osnovno predznanje mora biti že usvojeno, potem pa se s kombinacijo pregleda splošne teorije, spoznavanja ustreznih novih ukazov in skozi praktične vaje utrjujejo novi pristopi k delu. Splošne krajše vaje so namenjene utrjevanju posameznih teoretičnih sklopov, daljše pa so povzetek znanja posamezne tehnike modeliranja in predstavitve.


 • Vizualizacije 3D Studio Max
  • Program je sestavljen tako, da omogoča postopno seznanjanje udeležencev s 3D-okoljem v programu 3ds Max, s poudarkom na uvozu 3D-modela iz AutoCAD-a in njegovi fotorealistični predstavitvi, za različne namene.
   Osnovno predznanje za program 3ds Max ni potrebno, usvojeno znanje modeliranja v AutoCAD-u pa je priporočljivo.
   S kombinacijo pregleda splošne teorije, spoznavanja ustreznih novih ukazov in skozi praktične vaje se utrjujejo novi pristopi k delu. Splošne krajše vaje so namenjene utrjevanju posameznih teoretičnih sklopov, daljše pa so povzetek znanja posameznega principa predstavitve za poseben namen.


 • Tehniška mehanika v praksi I
  • Program usposabljanja ponuja sodobna dodatna znanja iz mehanike in uporabe računalniških programov za izvajanje analiz in vrednotenje obremenitev, napetosti in deformacij, predvsem na področju strojegradnje, orodjarstva in jeklenih konstrukcij.

 • Tehniška mehanika v praksi II
  • Program usposabljanja ponuja sodobna dodatna znanja iz mehanike in uporabe računalniških programov za izvajanje analiz in vrednotenje obremenitev, napetosti in deformacij, predvsem na področju strojegradnje, orodjarstva in jeklenih konstrukcij.

 • Ekonomika projekta in projektno vodenje
  • Program je zasnovan tako, da udeleženci programa spoznajo praktično problematiko, ki nastopi ob pripravi in upravljanju projektov. Poudarek je na praktični implementaciji reševanja problemov, ki nastanejo pri projektnem in finančnem odločanju v podjetjih.

 • Tehniška angleščina
  • Program je zasnovan tako, da udeleženci programa spoznajo tehniško angleščino kot sredstvo sporazumevanja v podjetju, kjer delajo. Poudarek je na govorjenem in pisnem jeziku. Uporabljeno je gradivo, s pomočjo katerega bodo udeleženci razvili sposobnosti komuniciranja v tehniški angleščini in to tehniško izrazoslovje znali uporabljati v vseh tehniških in poslovnih situacijah.

 • Poslovna angleščina
  • Program je zasnovan tako, da udeleženci programa spoznajo poslovno angleščino kot sredstvo sporazumevanja v podjetju, kjer delajo. Poudarek je na govorjenem in pisnem jeziku. Uporabljeno je gradivo, s pomočjo katerega bodo udeleženci razvili sposobnosti komuniciranja v poslovni angleščini in to poslovno izrazoslovje znali uporabljati v vseh poslovnih situacijah.

 • Napredna avtodiagnostika motornih vozil
  • Usposabljanje udeležencem omogoča razumevanje delovanja samodejnega ugašanja in ponovnega zagona sistemov na motorjih vozil in poznavanje in upravljanje pravilnih postopkov dela na sistemih. Spoznajo aplikacijo pravilnih diagnostičnih metod na sistemih start-stop in pametnih alternatorskih polnilnih sistemih. Usposabljanje vključuje razumevanje funkcije in delovanja t. i. IBS-senzorja v sistemih za nadzor baterije in znanje kodiranja baterij in alternatorjev ter razumevanje delovanja hibridnih pogonskih agregatov. Udeleženci spoznajo tudi delovanje novih naprav in sistemov, ki jih najdemo v vozilih, ki ustrezajo zadnjim izpušnim normativom zakonodaje EURO 6. Seznanijo se s trendi razvoja avtonomne vožnje vozil in novo znanje utrdijo s treningi praktičnih primerov v delovnem okolju.

 • Varjenje MIG, MAG in TIG – 1
  • Program obsega spoznavanje osnov varjenja, tehnologije postopkov in materialov ter varilnih aparatov. Po teoretičnih osnovah udeleženci pod vodstvom mentorja s certifikatom varilca izvajajo trening praktičnega varjenja posameznih postopkov (MIG, MAG, TIG).
   Poudarek je na strokovnem in varnem delu ter praktičnih znanjih na postopkih, kjer oseba v prihodnosti želi pridobiti certifikat iz varjenja. Zaključna naloga je izdelava izdelka.
   Usposabljanje se izvaja s sodobno varilsko opremo v profesionalni varilnici in v sodelovanju s partnerji iz podjetij, ki varilsko tehnologijo dnevno uporabljajo.


 

munera3

M I C

Šolski Center Škofja Loka

Podlubnik 1b
4220 Škofja Loka

T: +386 (0) 4 50 62 300

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

RSS Šolski Center Škofja Loka na Facebook-u Šolski Center Škofja Loka na Twitter-ju Šolski Center Škofja Loka na Youtube-u
Eduroam (education roaming)

Cobiss+

Simbioza Šola


Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2016


ZNA – Znanje Nas Aktivira

Slovensko izobraževalno omrežje - 2020

UIL

Munera 3

Lesni Feniks

Pomoč v stiski

Pomoč v stiski

Video

English

Iskanje po strani

Javni razpisi

Kadrovske štipendije

moj.scsl.si

 

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

Mi in Facebook

 

Top 10

Ni oznak.