Medpodjetniški izobraževalni center
Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Ustanovitev konzorcija podjetij

View the embedded image gallery online at:
http://www.scsl.si/mic?start=30#sigProId22e99bdffa

Ustanovitev  konzorcija  podjetij  za dvig kakovosti tehničnega izobraževanja

V četrtek, 15.1.2015, je bil v MIC Šolskega centra Škofja Loka, ustanovljen  konzorcij podjetij  za dvig kakovosti tehničnega izobraževanja. Prepričani smo, da je to pomemben korak k razvoju tehnične inteligence in višanja nivoja praktičnega znanja udeležencev izobraževanj, ter pomeni okrepljen pretok znanja med industrijo in izobraževanjem.

S podpisom dogovora o sodelovanju smo pokazali, da  s pozitivno naravnanostjo in iskanjem sinergij med izobraževanjem in gospodarstvom v Sloveniji zmoremo več! Vsak podpisnik je s svojim pristopom izkazal visoko stopnjo podjetniške zrelosti in družbene soodgovornosti za razvoj dobro usposobljenih kadrov že v zgodnjem obdobju  strokovnega in praktičnega izobraževanja.

Konzorcij - srečno!

  Konzorcij podjetij za kvaliteto tehničnega izobraževanja 2015

Izobraževanje brezposelnih

V petek, 14.11.2014, je z izobraževanjem v MIC uspešno zaključila še zadnja skupina brezposelnih oseb.

View the embedded image gallery online at:
http://www.scsl.si/mic?start=30#sigProId104875d794

V jesenskem ciklusu so bili udeleženci vključeni v 3 izobraževalne programe:
• Vodovodne inštalacije
• CNC osnovno in nadaljevalno usposabljanje
• Operater/operaterka na CNC stroju

Ob zaključku so udeleženci iz rok vodje MIC Škofja Loka prejeli potrdila o uspešno zaključenem usposabljanju.

Veseli nas, da smo lahko izvedli kakovostna izobraževanja. Udeležencem želimo uspešno vključitev v zaposlitev tudi s pomočjo pridobljenih novih znanj v MIC Škofja Loka.

 

Povezovanje gospodarstva in izobraževanja

Povezovanje gospodarstva in izobraževanja

Sodelovanje gospodarstva v sodobnih izobraževalnih procesih na področju tehnike je elementarnega pomena. Zato je ta živ odnos potrebno nenehno nadgrajevati. Odličen primer za uresničevanje našega poslanstva na tem področju je tudi sodelovanje g. Krištofa Debeljaka iz ŠC Škofja Loka na 23. letni konferenci Slovenskega združenja za kakovost v mesecu novembru 2014 v Portorožu.

Na konferenci z eminentno udeležbo gostov iz gospodarstva in EU inštitucij za področje kakovosti, so bili predstavljeni tudi trendi in primeri dobrih praks, ki realno dvigajo kakovost tehničnega znanja že na srednješolskem nivoju, kar je ključnega pomena za razvoj kariere mladih kadrov ob vstopu v industrijo ali nadaljevanju študijskega procesa v tesni navezavi na prakso iz industrije.

Fotografije z dogodka so dostopne tukaj

 

Otvoritev EMCO centra odličnosti

View the embedded image gallery online at:
http://www.scsl.si/mic?start=30#sigProIdff7608d270

Šolski center (ŠC) Škofja Loka v Medpodjetniškem izobraževalnem centru (MIC) odpira EMCO ‒ center odličnosti za področje CNC tehnologij. Tako tudi v letu 2014 nadgrajuje odmevne projekte in svoje izobraževalno-razvojno poslanstvo.


Odprtje centra odličnosti pomeni pomemben korak naprej v dolgoletnem odličnem sodelovanju ŠC Škofja Loka s podjetjem EMCO MAIER Ges.m.b.H. iz Avstrije in zastopnikom v Sloveniji, podjetjem DECCA d.o.o. iz Ljubljane.

ŠC Škofja Loka stopa ob bok do sedaj odprtim centrom odličnosti omenjenega podjetja v svetovnem merilu.

 

ŠC Škofja Loka z MIC na poti uresničevanja dobrih praks

Konferenca Dan najboljše prakse 2014 na sedežu Gospodarske zbornice Slovenije, je bila namenjena predstavitvi najboljših praks v slovenskih podjetjih na področju nenehnih izboljšav v proizvodnih in s proizvodnjo povezanih procesih.

View the embedded image gallery online at:
http://www.scsl.si/mic?start=30#sigProId89288485e8

Letošnja konferenca je bila tretja zaporedna, ki nadaljuje tradicijo serije konferenc, ki so bile organizirane že v letih 2001 – 2004 z namenom promocije uvajanja sistemov stalnih izboljšav v slovenska podjetja pod pokroviteljstvom Ministrstva za gospodarstvo in posebej takratne ministrice dr. Teje Petrin.

Na tokratni konferenci, katere se je udeležilo čez 70 uglednih predstavnikov slovenskih podjetij, je imel poseben pomen program prvega dne, ko so bili predstavljeni različni procesi za doseganje vitkosti in večje konkurenčnosti ter izkušnje načrtnega uvajanja nenehnih izboljšav. Le te so predstavili ugledni gostje - Boštjan Ložar, samostojni strateški svetovalec ter uspešni direktorji iz slovenskih podjetij: Mitja Praprotnik iz Danfoss-a, Iztok Stanonik iz Polycom-a in Andrej Božič iz Steklarne Hrastnik.

V zaključnem delu je proces izobljšav učnega procesa na Šolskem centru Škofja Loka predstavil tudi prof. Krištof Debeljak, poleg tega pa sta o svojih vtisih nekaj besed povedala tudi dva dijaka zaključnih letnikov.

M I C

Šolski Center Škofja Loka

Podlubnik 1b
4220 Škofja Loka

T: +386 (0) 4 50 62 300

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

RSS Šolski Center Škofja Loka na Facebook-u Šolski Center Škofja Loka na Twitter-ju Šolski Center Škofja Loka na Youtube-u
Eduroam (education roaming)

Cobiss+

Simbioza Šola


Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2016


ZNA – Znanje Nas Aktivira

Slovensko izobraževalno omrežje - 2020

UIL

Munera 3

Lesni Feniks

TOM telefon 116 111

TOM telefon 116 111

Video

English

Iskanje po strani

Javni razpisi

Kadrovske štipendije

moj.scsl.si

 

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

Mi in Facebook

 

Top 10