Medpodjetniški izobraževalni center
Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Medpodjetniški izobraževalni center

Alojzij  Kokalj, vodja MIC Škofja LokaMedpodjetniški izobraževalni center (MIC) temelji na sodelovanju Šolskega centra Škofja Loka s podjetji na lokalnem in regionalnem nivoju ter tudi širše z ustanovami in organizacijami, ki aktivno podpirajo izobraževalne procese pridobivanja uporabnih in inovativnih znanj v realnem okolju. To pomeni sistemsko in kontinuirano zagotavljanje kakovostnega praktičnega usposabljanja in izpopolnjevanja predvsem na področju strojništva in lesarstva za vse nivoje izobraževanja v ŠC Škofja Loka – od nižjega poklicnega do višješolskega strokovnega in tudi projektnega izobraževanja ciljnih skupin. Poleg rednih šolskih in študijskih programov, ter ustaljenih oblik izobraževanja odraslih (IOD), ponujamo možnost pridobitve različnih certifikatov -od potrdil o strokovni usposobljenosti, do pridobitve nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) s področij strojništva in lesarstva.

Od izgradnje novega objekta MIC v letu 2012, pa do danes, smo priča nenehnemu razvoju kulture sodelovanja s podjetji in drugimi partnerji in živahnemu projektnemu vključevanju v mednarodno okolje. Vsako leto strojni tehnološki park nadgrajujemo s sodobnimi stroji, opremo in tehnologijami, ki so potrebni za sledenje industrijskim tehnološkim trendom. Razvoj  sodelovanja z našimi najboljšimi partnerji nas je vodil do vzpostavitve več centrov odličnosti in trening centrov (EMCO, SMC, FELDER, Robotina, BARTOG). Ustanovili smo Konzorcij podjetij za dvig kakovosti tehničnega izobraževanja in pričeli z organizacijo mednarodne konference BRI-ES, ki na svojstven način povezuje izobraževanje z gospodarstvom v prostoru Alpe-Adria. V letu 2019 pa smo v ŠC Škofja Loka vzpostavili tudi Učni izdelovalni laboratorij (UIL), s katerim odpiramo  prostor za uresničitev inovativnih in podjetniških idej širokemu krogu kreativnih posameznikov in skupin. V okviru UIL različne procese in aktivnosti povezuje usmeritev  v digitalne tehnologije z uvajanjem modelov  i4.0 in spremljanjem tehnologij na področju i5.0.

Pomemben segment delovanja MIC in ŠC Škofja Loka predstavlja sodelovanje v mednarodnih projektih izmenjav dijakov in študentov, predvsem na področju praktičnega izobraževanja v podjetjih.

V MIC ŠC Škofja Loka izpostavljamo pomen srečanj mladih s sodobnimi tokovi v tehniki. V ta namen z organizacijo tehniških dni odpiramo vrata osnovnošolcem in jim omogočamo, da v kratkem času z velikimi koraki vstopajo v njim prilagojen svet tehnike.

Spodbujamo kreativnost, inovativnost in podjetnost posameznikov in skupin. Vabimo podjetnike in vse, ki  želite  nova in uporabna znanja s področja tehnike  usvajati ali deliti naprej skupaj z nami , da se nam pridružite na tej poti.

Alojzij Kokalj, vodja MIC Škofja Loka

 

M I C

Šolski Center Škofja Loka

Podlubnik 1b
4220 Škofja Loka

T: +386 (0) 4 50 62 300

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

RSS Šolski Center Škofja Loka na Facebook-u Šolski Center Škofja Loka na Twitter-ju Šolski Center Škofja Loka na Youtube-u
Eduroam (education roaming)

Cobiss+

Simbioza Šola

Erasmus +


Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2016

Interreg Danube Transnational Programme

Slovensko izobraževalno omrežje - 2020

UIL

Munera 3

Lesni Feniks

Pomoč v stiski

Pomoč v stiski