Srednja šola za strojništvo
Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

O Srednji šoli za strojništvo

mag. Mojca Šmelcer»Na Srednji šoli za strojništvo, s 120-letno tradicijo, izobražujemo kadre za področje strojništva na nivoju: nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in poklicno tehničnega izobraževanja.

Če vas zanimajo: avtomobilizem, orodjarstvo, instalacije, vzdrževanje strojev, tehnološki procesi, radi programirate, projektirate, rešujete tehnične probleme, želite slediti najnovejšim dosežkom tehnike, radi uporabljate  produkte tega znanja, jih želite znati popraviti ali pa  z njimi rokovati? Pridružite se nam!

Vrhunsko usposobljeni profesorji, ki razpolagamo s sodobno tehnologijo, vam omogočamo modularno pridobivanje znanj in  izbiro pridobivanja specifičnih znanj, v sodelovanju z gospodarstvom.

Ob zaključku šolanja na Srednji šoli za strojništvo v Škofje Loki, boste postali tržno konkurenčni in visoko zaposljivi na področju strojništva, tako v Sloveniji, kot tudi v tujini.

Lahko pa boste nadaljevali šolanje v okviru Šolskega centra Škofja Loka, na Višji šoli za strojništvo.«

ravnateljica Srednje šole za strojništvo
mag. Mojca Šmelcer

 

POSLANSTVO

Z uporabo najnovejših tehnologij, s pomočjo sodobnih strojev in naprav, zagotavljamo in kakovostno izvajamo vzgojno izobraževalne programe na področju strojništva. Skrbimo za strokovni in profesionalni razvoj zaposlenih, ki z znanjem in prijaznim odnosom izpolnjujejo poslanstvo učitelja. Tesno sodelujemo z gospodarstvom v domačem in mednarodnem okolju. Krepimo podjetnost in inovativnost ter sledimo novim razvojnim trendom in potrebam v gospodarstvu in na trgu dela. Zvišujemo raven znanja in usposobljenosti posameznika, regije in celotne družbe ter sodelujemo pri razvoju gospodarstva in lokalne skupnosti.

 

VIZIJA

Želimo biti uspešna in prepoznavna vzgojnoizobraževalna ustanova za poklice in usposabljanja na področju strojništva tako doma kot tudi v tujini. Skušamo razvijati delovne navade in krepiti socialne in moralne vrednote. Omogočiti želimo osebno rast in strokovnost udeležencev. Naš cilj je slediti potrebam gospodarstva in njegovemu razvoju. Vsem udeležencem želimo zagotoviti znanja in veščine, ki jim bodo omogočila doseči potrebe in pričakovanja delodajalcev doma in v tujini.

 

VREDNOTE

V naše delo poskušamo vključevati tudi spodbujanje in spoštovanje naslednjih vrednot:

  • odgovornost
  • ustvarjalnost
  • strokovnost
  • kolegialnost
  • sodelovanje

Srednja šola za strojništvo

Šolski Center Škofja Loka

Podlubnik 1b
4220 Škofja Loka

T: +386 (0) 4 50 62 300

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

RSS Šolski Center Škofja Loka na Facebook-u Šolski Center Škofja Loka na Twitter-ju Šolski Center Škofja Loka na Youtube-u
Eduroam (education roaming)

Cobiss+

Simbioza Šola


Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2016

Interreg Danube Transnational Programme

Slovensko izobraževalno omrežje - 2020

UIL

Munera 3

Lesni Feniks

Pomoč v stiski

Pomoč v stiski