Srednja šola za strojništvo
Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Seznam profesorjev

 
 Profesor Razrednik PREDMETI
Ahčin Marko 3. Ga, 3. Gk
angleščina, strokovna nemščina
Ažman Mojca 1. D družboslovje, zgodovina
Balon Jožef   umetnost, zgodovina
Basaj Iztok tehniško komuniciranje
Beovič Anton 4. Ms
obdelava gradiv, materiali in obdelave v poklicu, spajanje gradiv in toplotna obdelava
Bogataj Miroslav 2. Ga
električni in elektronski sistemi, električna oprema vozil, električni sistemi na vozilu, diagnostika naprav v vozilu
Bogataj Tomaž  2. Js
praktični pouk, materiali in obdelave v poklicu, strojne instalacije, osnove preoblikovanje materialov, osnove motornih vozil
Brejc Janko 5. Ns električna oprema vozil, podvozje in prenosne naprave, dovajanje goriva v motorje, podvozja motornih vozil, prenosni sistemi motornih vozil, pogonski motorji
Capuder Danijela 1. Js matematika, biologija, naravoslovje
Čenčič Branka 2. As slovenščina, pomočnica ravnateljice
Čenčič Barbara 3. Bs športna vzgoja
Černe Klemen   avtomatizacija in robotika, spajanje gradiv in toplotna obdelava, mehatronika, delovanje krmilnih in električnih komponent
Debelak Tadej  informacijsko komunikacijska orodja, organizacija in poslovanje, elementi konstrukcij, rokovanje s stroji in napravami, organizacija poslovanja in dela
Demšar Janez praktični pouk, pogonski motorji, osnove motornih vozil, podvozja in prenosne naprave
Dimitrovska Adrijana 1. As
angleški jezik
Erce Zvonka 1. E
organizacija in poslovanje, poslovanje in organizacija, informacijsko komunikacijska orodja
Frelih Drago praktični pouk, podvozja in prenosne naprave, karoserijska oprema z diagnostiko, pogonski motorji
Gabrovšek France praktični pouk, projektno delo, obdelava gradiv, preoblikovanje materialov, orodja in priprave za množično proizvodnjo
Gačnik Vanja kemija, lastnosti materialov, novejši materiali v poklicu
Gartner Dolinar Petra 4. N
slovenščina
Gartner Tadej   angleščina, sociologija
Gorišek Alenka
  angleščina, strokovna nemščina
Hadalin Monika 4. Bs
energetski sistemi, učinkovita raba energije
Hafner Breda slovenščina
Hamler N. Damjana slovenščina
Hvasti Katarina 4. As matematika
Jelenc Franc
praktični pouk, spajanje gradiv in toplotna obdelava, osnove energijskih procesov
Kalan Vlasta 3. Cs angleščina
Kavčič Irena 3. As matematika
Kavčič Jaka   fizika
Kavčič Tea 2. Fa, 2. Fk geografija
Kermavnar Mitja   oskrbovalni energetski sistemi, lastnosti materialov, primarno oblikovanje in preoblikovanje, elementi konstrukcij
Klanjšek Tomšič Erna 4. Ks slovenščina, sociologija
Kokalj Alojzij vodja MIC-a, delovanje krmilnih in električnih komponent
Kopač Gorazd praktični pouk, osnove motornih vozil, pogonski motorji, podvozja in prenosne naprave
Košir Aleš praktični pouk, popravilo in vzdrževanje strojev in naprav
Kristan Irena svetovalna delavka
Krmelj Jožica 1. Bs matematika
Krolnik Nuša športna vzgoja
Lampič Andreja 4. Cs
slovenski jezik
Luznar Matjaž   prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije, računalniško podprte tehnologije
Mavri Ivan vodja praktičnega izobraževanja, tehniško komuniciranje v poklicu, materiali in obdelave v poklicu
Metaj Matjaž 1. Čo, 1. Čsm
tehniško sporazumevanje, informacijsko komunikacijska orodja, posebne obdelave, informatika, oblikovanje materialov, osnove oblikovanja materialov
Mlakar Bogomir športna vzgoja
Mrak Jure  
praktični pouk, karoserijska dela, osnove motornih vozil, električni sistemi na vozilu, materiali in obdelave v poklicu
Mravlja Julijan   praktični pouk, materiali in obdelave v poklicu, tehniško komuniciranje v poklicu, osnove oblikovanja materialov
Nemec Viljem 3. Ei, 3. Ek
regulacija ogrevalnih in prezračevalnih sistemov, tehniško komuniciranje v poklicu, ogrevalni in hladilni sistemi, posebni postopki spajanja
Oblak Tamara 2. Di, 2. Do matematika, mehatronoka, avtomatizacija strojev in naprav, delovanje krmilnih in električnih komponent, fluidna tehnika in krmilja
Okorn Jana   knjižničarka
Pivk Martin direktor
Poljanšek Borut praktični pouk, tehniško sporazumevanje, orodja in priprave za množično proizvodnjo, preoblikovanje materialov, posebne obdelave
Praprotnik Matej 2. Bs
mehanika
Podobnik Marko praktični pouk, projektno delo, obdelava gradiv
Potočnik Vesna  1. Fa
naravoslovje, biologija
Požar Tadej hidravlični, pnevmatski in zavorni sistemi, popravilo in vzdrževanje karoserij, pogonski motorji, karoserijska oprema in elektronika, karoserijska dela
Prosen Kristjan 3. Čo
elementi konstrukcij, strojni elementi z mehaniko, delovanje krmilnih in električnih komponent, tehnično risanje, avtomatizacija strojev in naprav
Puketa Aleš 1. Ga športna vzgoja
Srnec Jure praktični pouk, načrtovanje konstrukcij, prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije, računalniško podprte tehnologije
Šifrer Tanja 2. Čo, 2. Čsm matematika
Šlibar Stanko energetski sistemi, učinkovita raba energije, oskrbovalni energetski sistemi
Šmelcer Mojca ravnateljica
Štrukelj Ivan praktični pouk, posebni postopki obdelav
Šubic Emil 5. Ms
tehniško komuniciranje v poklicu, načrtovanje konstrukcij
Šturm Primož praktični pouk, tehniško komuniciranje v poklicu, CNC programiranje, obdelava gradiv, preoblikovanje materialov
Trpin Alenka  1. Cs
matematika, informatika
Žakelj Vladimir 3. Do
praktični pouk, projektno delo, CNC programiranje, postopki konstruiranja in procesi izdelave orodja, posebne obdelave
Žibert Simona 3. Fa
angleščina
Žurga Nina   svetovalno delo, vzgojiteljica v dijaškem domu

Srednja šola za strojništvo

Šolski Center Škofja Loka

Podlubnik 1b
4220 Škofja Loka

T: +386 (0) 4 50 62 300

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

RSS Šolski Center Škofja Loka na Facebook-u Šolski Center Škofja Loka na Twitter-ju Šolski Center Škofja Loka na Youtube-u
Eduroam (education roaming)

Cobiss+

Simbioza Šola


Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2016


ZNA – Znanje Nas Aktivira

Slovensko izobraževalno omrežje - 2020

UIL

Munera 3

Lesni Feniks

Pomoč v stiski

Pomoč v stiski