Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

O Šolskem centru Škofja Loka

Martin Pivk, direktor Šolskega Centra Škofja loka»Začetek poklicnega izobraževanja v Škofji Loki sega v leto 1889. 120 let je doba enega in pol povprečnega človeškega življenja. V tem času je poklicno in strokovno izobraževanje v Škofji Loki prehodilo pot od prvih začetkov do današnje prepoznavnosti ne samo na lokalnem ampak tudi na državnem nivoju. V vseh teh letih so se v šolskih klopeh vrstile generacije, ki so se izobraževale za različne poklice, poučevali so jih učitelji različnih strok, vse skozi pa je vse vodila želja po znanju. Z leti sta začeli prevladovati področji strojništva in lesarstva, kar je bilo posledica oblikovanja dveh močnih panog v gospodarstvu. Mladi so se v začetku izobraževali za obrt, danes pa sta obrt in podjetništvo z roko v roki gonilni sili gospodarskega razvoja.

V celem obdobju so se v izobraževanju vrstile spremembe in prenove. V začetku so se mladi učili stroke predvsem pri mojstru. Z leti je šola prevzemala vse več nalog, tudi na področju praktičnega izobraževanja. Bilo je celo obdobje, ko so se mladi prvič srečali s svojim pravim delovnim mestom šele po zaključku šolanja. Danes se spet vračamo v čas, ko mora vsak dijak v času svojega šolanja del svojega praktičnega usposabljanja opraviti pri delodajalcu. S tem spozna ne samo svoj poklic, ampak tudi delovno okolje, v katerem bo po zaključku šolanja zaposlen.

S 1. januarjem 2009 se je poklicno in strokovno šolstvo v Škofji Loki povezalo. Šola za strojništvo Škofja Loka, Srednja lesarska šola Škofja Loka in Dijaški dom Škofja Loka so se povezali v Šolski center Škofja Loka, ki ga sestavljajo Srednja šola za strojništvo, Srednja šola za lesarstvo, Višja strokovna šola in Medpodjetniški izobraževalni center.

Šolski center Škofja Loka izobražuje mlade in odrasle od nižje poklicnega (2 leti), srednje poklicnega (3 leta), poklicno-tehniškega (2 leti), strokovno-tehniškega (4 leta) in višješolskega (2 leti) izobraževanja na področju strojništva in lesarstva. Pomembno področje postaja vseživljenjsko učenje, kjer imajo odrasli možnost izobraževanja v javno veljavnih programih, mojstrskih izpitih ali različnih tečajih.

Na prehojeno pot in uspehe poklicnega in strokovnega izobraževanja v Škofji Loki gledamo s ponosom. To je bilo obdobje velikih sprememb na tehničnem, gospodarskem, političnem, izobraževalnem in še na mnogih drugih področjih. Celotno obdobje pa ima tudi nekaj skupnega: v šolskih klopeh so se srečevali mladi in učitelji, ob strani pa so jim vedno stali starši in mojstri. Odrasli smo mladim pomagali na pot samostojnega življenja in poklic je prav gotovo dobra popotnica. Prepričan sem, da bo tako tudi vnaprej.«

direktor Šolskega centra Škofja Loka
Martin Pivk

POSLANSTVO

Glede na izzive okolja ponujamo kakovostne izobraževalne storitve in odgovorno izvajamo vzgojo in izobraževanje. Zagotavljamo izpolnjevanje potreb po izobraževanju mladine in odraslih na nivoju poklicnega, strokovnega in višješolskega izobraževanja, spodbujamo vseživljenjsko učenje in  sodelujemo z gospodarstvom ter lokalnimi skupnostmi.

 

VREDNOTE

Spodbujamo vse pozitivne vrednote, ki bogatijo medsebojne odnose med dijaki, študenti, zaposlenimi, starši, delodajalci in okoljem, v katerem živimo. Z odgovornostjo za prihodnost želimo spodbujati strokovnost, kakovost, kolegialnost, ustvarjalnost in odgovornost.

 

VIZIJA

Želimo biti uspešna, kakovostna in sodobna izobraževalna organizacija, prepoznavna doma in v tujini. S strokovnim in ljubeznivim osebjem, sodobno opremo in metodami izobraževanja želimo doseči visok nivo izobraževalnih storitev in zadovoljstvo naših udeležencev izobraževanja. Z razvijanjem partnerskih medsebojnih odnosov želimo prispevati k temu, da se bodo učitelji in udeleženci razvijali v trdne, samozavestne osebnosti, ki bodo kos življenjskim situacijam in izzivom. Stremimo k čim bolj uspešnemu sodelovanju z gospodarstvom, lokalnimi skupnostmi in partnerji.

 

Želimo, da bi bil naš zavod odličen v svojem poslanstvu!

Šolski center

Šolski Center Škofja Loka

Podlubnik 1b
4220 Škofja Loka

T: +386 (0) 4 50 62 300

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

RSS Šolski Center Škofja Loka na Facebook-u Šolski Center Škofja Loka na Twitter-ju Šolski Center Škofja Loka na Youtube-u
Eduroam (education roaming)

Cobiss+

Simbioza Šola

Erasmus +


Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2016

Interreg Danube Transnational Programme

Slovensko izobraževalno omrežje - 2020

UIL

Munera 3

Lesni Feniks

Pomoč v stiski

Pomoč v stiski