Dijaški dom
Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

O dijaškem domu

 
Dijaški dom Škofja Loka deluje pod okriljem Srednje šole za strojništvo in je del šolskega centra Škofja Loka. Nahajamo se v stavbi šolskega centra, v neposredni bližini šole. Do avtobusne postaje je 5 minut hoje, tako da dijaki lahko koristijo tudi dobre povezave mestnega in mekdrajevnega potniškega prometa.
 
V našem dijaškem domu dijaki bivajo v dvoposteljnih sobah. Sobe so svetle, nekatere imajo tudi balkon. Dijakom so za druženje in učenje na voljo tudi učilnica in skupni prostor. Za dijake skrbimo vzgojitelji in svetovalna delavka. Pomagamo jim pri šolskem delu, učenju, skupaj pripravljamo prostočasne aktivnosti ter jim pomagamo in svetujemo v stiskah, s katerimi se soočajo. Tesno sodelujemo s šolo in starši. Povezanost s šolo nam omogoča, da informacije med šolo in dijaškim domom zaokrožijo zelo hitro, kar nam omogoča hitro in primerno ukrepanje. 
 
Poleg dela za šolo želimo dijake spodbujati tudi k aktivnemu preživljanju prostega časa. Na voljo so jim različne športne aktivnosti in druge delavnice, ki jih pripravljamo vzgojitelji, k nam pa večkrat povabimo tudi različne goste.
 
Zaradi majhnega števila dijakov, je bivanje v našem domu prijetno in domače. Med seboj se dobro poznamo, kar nam omogoča indiviudalizacijo dela, boljše medsebojno sodelovanje in hitrejše odzivanje v primeru težav. Predvsem želimo dijakom, ki bivajo pri nas zagotoviti prijeten »drugi dom«.
 
POSLANSTVO
Dijakom želimo zagotoviti prijetno, varno  in vzpodbudno delovno okolje, kjer se lahko posvetijo šolskemu delu. Vzgojitelji dijake spodbujamo in motiviramo, da učenje postane njihova skrb in odgovornost, saj le tako lahko uspešno zaključijo šolanje.
Ves čas bivanja v dijaškem domu dijaki rastejo in odraščajo. Vzgojitelji jim nudimo oporo na poti odraščanja in pomoč tudi pri reševanju različnih mladostniških težav. Navajamo jih na samostojnost in jih vzgajamo v odgovorne mlade posameznike.  
 
VREDNOTE
Naše delo temelji na vzpodbujanju in spoštovanju naslednjih vrednot:
- prijateljstvo
- solidarnost
- strpnost
- odgovornost
- ustvarjalnost
 

Dijaški dom

Šolski Center Škofja Loka

Podlubnik 1b
4220 Škofja Loka

T: +386 (0) 4 50 62 300

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

RSS Šolski Center Škofja Loka na Facebook-u Šolski Center Škofja Loka na Twitter-ju Šolski Center Škofja Loka na Youtube-u
Eduroam (education roaming)

Cobiss+

Simbioza Šola

Erasmus +


Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2016

Interreg Danube Transnational Programme

Slovensko izobraževalno omrežje - 2020

UIL

Munera 3

Lesni Feniks

Pomoč v stiski

Pomoč v stiski