Avtoserviser

srednje poklicno izobraževanje (SPI)         3 leta

Avtoserviser povezuje znanja in spretnosti avtomehanika, vulkanizerja in avtoelektrikarja. Usposobljen je za delo s strankami in pozna osnove podjetništva. Obvlada vsaj en tuj jezik in informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, s pomočjo katere obvladuje diagnostiko, spremlja merilne in kontrolne naprave orodij in strojev, kar mu omogoča nastavljanje, vzdrževanje in popravljanje sestavnih delov sklopov, naprav in sistemov v motornih vozilih in voznih sredstvih ter motorjih z notranjim izgorevanjem. Pridobi temeljno znanje iz elektrotehnike in elektronike ter pozna zgradbo, funkcijo, vzdrževanje in priključitev električnih in elektronskih sklopov in naprav. Zna brati tehnično dokumentacijo, sposoben  je oceniti in izbrati najbolj ekonomično pot za odpravo napake na vozilu, pri čemer zna upoštevati želje in pričakovanja stranke, varnostne predpise, priporočila in navodila proizvajalca vozila ter okoljevarstvene predpise. Potrebuje veselje do nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.

šolska in vajeniška oblika

Pogoji za vpis

Program avtoserviser je namenjen učencem, ki so uspešno končali vseh devet razredov osnovne šole ali program nižjega poklicnega izobraževanja.

Predmetnik: avtoserviser

  • Splošnoizobraževalni predmeti 28% 28%
  • Strokovni moduli 11% 11%
  • Strokovni moduli, usklajeni z delodajalci 16% 16%
  • Praktično izobraževanje v šoli 17% 17%
  • Praktično usposabljanje pri delodajalcu 24% 24%
  • Interesne dejavnosti 4% 4%

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Zaključni izpit obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kam naprej - zaposlitev in/ali nadaljevanje izobraževanja

Možnost zaposlitve: avtoservisne in avtoelektrične delavnice, avtomobilska industrija, avtosaloni, avtohiše, trgovina, na tehničnih pregledih vozil, pomoč na cesti, pri vzdrževanju voznega parka, pri razgradnji vozil, kot samostojni podjetnik.

Nadaljevanje izobraževanja: v poklicno-tehniškem izobraževanju za poklic avtoservisni tehnik ali strojni tehnik.

Dostopnost