Skoči na glavno vsebino

JA Moje podjetje

2014-

Srednja šola za lesarstvo uspešno sodeluje v programu Moje podjetje, ki poteka pod okriljem Zavoda za spodbujanje podjetnosti mladih. Program poteka po mednarodni licenci Junior Achievement.

Dijaki v programu spoznajo:

  • organizacijsko strukturo podjetja
  • vire financiranja
  • način analize trga
  • način oblikovanja prodajne cene
  • temeljne dokumente podjetja
  • načine trženja in prodaje izdelkov oz. storitev
  • timsko delo
  • postopke ob zaprtju podjetja

Program Moje podjetje poudarja podjetniške vsebine tako, da daje močan poudarek socialnim veščinam in veščinam pisnega in ustnega izražanja.

V petih letih sodelovanja v projektu je bilo na naši šoli ustanovljenih 20 dijaških podjetij. Vsa so uspešno končala program, nekatera pa so se ob koncu preoblikovala v prava podjetja. Najbolj smo ponosni na podjetje Teglc, ki je zmagalo na državnem tekmovanju in odlično zastopalo Slovenijo na evropskem tekmovanju v Beogradu 2018. Podjetje Teglc uspešno posluje naprej.

Dogajanje v projektu

Dostopnost