Mizar

šolska oblika

srednje poklicno izobraževanje (SPI)         3 leta 

Mizar je tradicionalen slovenski poklic. Les je prijeten, zdrav in okolju prijazen material, iz katerega mizarji ustvarjajo nepogrešljive predmete našega vsakdana.

Mizarski poklic zahteva spretnost in natančnost ter občutek za estetiko. Mizarji samostojno izdelujejo različne izdelke iz masivnega lesa ali lesnih plošč (pohištvo, okna, vrata, lesene stopnice, obloge, igrače, dekorativne izdelke …), poleg tega pa se lahko ukvarjajo tudi z različnimi specialnimi deli (restavriranje pohištva, izdelava glasbil, strugarstvo, rezbarstvo …). Poklic mizarja je zanimiv tako za fante kot za dekleta.

Pogoji za vpis

Program mizar je namenjen učencem, ki so uspešno končali vseh devet razredov osnovne šole ali program nižjega poklicnega izobraževanja.

Predmetnik: mizar – šolska oblika

  • Splošnoizobraževalni predmeti 27 % 27 %
  • Strokovnoteoretični predmeti 24 % 24 %
  • Praksa v šoli 21 % 21 %
  • Praktično usposabljanje pri delodajalcu 24 % 24 %
  • Interesne dejavnosti 4% 4%

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Kam naprej - zaposlitev in/ali nadaljevanje študija

Možnosti nadaljevanja izobraževanja: v poklicno-tehniškem izobraževanju za poklic lesarski tehnik.

Možnosti zaposlitve: lesni industriji, v delavnicah, kjer izdelujejo lesno galanterijo, v obrti, kjer izdelujejo leseno stavbno ali bivalno pohištvo po meri, v trgovskih organizacijah, ki se ukvarjajo s prodajo lesnih materialov, polizdelkov ali pohištva.

Zaključek izobraževanja

Zaključni izpit obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Dostopnost