Skoči na glavno vsebino
SIO 2020 – program nadaljnje vzpostavitve IKT v VIZ

SIO 2020 – program nadaljnje vzpostavitve IKT v VIZ

SIO 2020 – program nadaljnje vzpostavitve IKT-infrastrukture v VIZ

2018-2020

Projekti |

V letu 2017 je Arnes začel z izvajanjem štiriletnega Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, ki ga je krajše poimenoval Slovensko izobraževalno omrežje – 2020 oz. SIO-2020. V okviru Programa bodo vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) sofinancirali izgradnjo brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os 10: Znanje, spretnost in vseživljenjsko učene za boljšo zaposljivost; prednostna naložba 10.3: Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje, specifični cilj: Izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju.

Program se bo izvajal skozi tri medsebojno povezane dejavnosti.

Izgradnja brezžičnih omrežij

– Izgradnja brezžičnih omrežij na VIZ bo potekala v naslednjih treh letih (2018, 2019 in 2020).

– Nova omrežja bodo ustrezala enotnim standardom, bodo ustrezno zmogljiva za izvajanje dejavnosti VIZ, načrti pa bodo narejeni tako, da bo pokritost šole čim večja.

– Sredstva, namenjena izgradnji omrežja, bodo odvisna od velikosti in tipa VIZ. Višina sofinanciranja iz ESRR sredstev znaša 62,5 %, lastna sredstva VIZ pa 37,5 %.

  Nakup nove opreme (IKT)

  – Nakup nove opreme (osebni, prenosni in tablični računalniki, projektorji …) za VIZ bo potekal v vseh štirih letih (2017, 2018, 2019 in 2020).

  – Delež sofinanciranja iz ESRR sredstev znaša 50 %.

  – IKT kosovnica – leto 2017: temeljne uporabniške lastnosti odjemalcev IKT in multimedijske opreme za prvo dobavo;

  – Priporočila o standardih in normativih programa Računalniško opismenjevanje in informatika za leti 2018 in 2019.

  Razvoj e-storitev in e-vsebin

  – Razvoj e-storitev in e-vsebin, kjer bomo dopolnjevali obstoječe storitve in razvijali nove.

  Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

  Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

  Vir: Slovensko izobraževalno omrežje – 2020

   Leonardo Mobilnosti 2013-2015

   Leonardo Mobilnosti 2013-2015

   Leonardo Mobilnosti

   2013-2015

   Projekti |

   Leonardo da Vinci-mobilnosti dijakov (praksa v tujini)

   Ponedeljek, 10. 3. 2014

   V letu 2013 smo v okviru programa Leonardo da Vinci dobili odobren projekt mobilnosti dijakov za udeležbo na praktičnem izobraževanju in usposabljanju (PIU) v podjetjih v tujini. Z našimi partnerji – Leonardo Office in srednjo strokovno šolo iz Muhlhausna smo se dogovorili za izvedbo štirih mobilnosti dijakov na PIU v času izvajanja projekta.

   Leonardo da Vinci-mobilnosti dijakov (nadaljevanje)

   Ponedeljek, 9. 3. 2015

   Z izvajanjem mobilnosti dijakov v okviru programa  Leonardo da Vinci smo nadaljevali v letu  2015. Tako sta se  dijaka Tim Omejc in Miran Šubic, oba strojna tehnika – PTI program, v zaključnem letniku udeležila PIU v podjetjih M.A.Z. GmbH in TH Parkner GmbH.  Na usposabljanju sta bila od 22. Januarja do 20. Februarja 2015.  Obe podjetji izdelujeta dele za gradbene stroje. Tako sta dijaka lahko nadgradila svoje znanje na področju orodjarstva, strojne obdelave in CNC tehnologije. Poleg tega sta se naučila tudi osnov nemškega jezika in v času druženja z vrstniki pridobila mnogo novih prijateljev. Na mobilnost sta se odpravila z osebnim avtomobilom. Tako sta pridobila tudi mnogo izkušenj z načrtovanjem poti in samim potovanjem.  Tudi v času njune mobilnosti smo ju obiskali v podjetjih. Na obisku in evalvaciji mobilnosti je bil g. Martin Pivk, direktor ŠC Škofja Loka in tudi ravnateljica Srednje šole za strojništvo, ga. Mojca Šmelcer. Ker smo v istem času izvajali tudi že projekt mobilnosti dijakov v okviru programa Erasmus+ sta jih obiskala tudi vodja MIC-a g. Alojzij Kokalj in koordinator projekta Tadej Gartner

   Obisk dijakov na praksi v Nemčiji

   Torek, 18. 3. 2014

   V času poklicnega izobraževanja in usposabljanja dijakov v podjetju CL Machinenbau GmbH sta jih obiskala Alojzij Kokalj, vodja MIC-a, ki skrbi za strokovno pripravo dijakov na mobilnost,  in Tadej Gartner,  koordinator projekta. Poleg podjetja, kjer sta se usposabljala dijaka,  sta  obiskala tudi partnersko šolo v Muhlhausnu, kjer sta dijaka zadnji dan mobilnosti predstavila potek  celotne mobilnosti, še posebej delo v podjetju in dogodivščine, ki sta jih doživela na poti kot tudi v času  bivanja daleč od doma.

   Belgijski dijaki na PIU v naših podjetjih

   Četrtek, 2. 4. 2015

   V okviru programa Leonardo da Vinci – Mobilnosti dijakov na delu v tujini smo v mesecu marcu v naših podjetjih in na naši šoli gostili tudi dijake in njihovega mentorja iz Belgije.

   Kako je potekalo njihovo izobraževanje in usposabljanje ter spoznavanje Slovenije si lahko ogledate v sledeči predstavitvi.

   JA Moje podjetje na SŠS

   JA Moje podjetje na SŠL

   JA Moje podjetje

   2014-

   Srednja šola za lesarstvo uspešno sodeluje v programu Moje podjetje, ki poteka pod okriljem Zavoda za spodbujanje podjetnosti mladih. Program poteka po mednarodni licenci Junior Achievement.

   Dijaki v programu spoznajo:

   • organizacijsko strukturo podjetja
   • vire financiranja
   • način analize trga
   • način oblikovanja prodajne cene
   • temeljne dokumente podjetja
   • načine trženja in prodaje izdelkov oz. storitev
   • timsko delo
   • postopke ob zaprtju podjetja

   Program Moje podjetje poudarja podjetniške vsebine tako, da daje močan poudarek socialnim veščinam in veščinam pisnega in ustnega izražanja.

   V petih letih sodelovanja v projektu je bilo na naši šoli ustanovljenih 20 dijaških podjetij. Vsa so uspešno končala program, nekatera pa so se ob koncu preoblikovala v prava podjetja. Najbolj smo ponosni na podjetje Teglc, ki je zmagalo na državnem tekmovanju in odlično zastopalo Slovenijo na evropskem tekmovanju v Beogradu 2018. Podjetje Teglc uspešno posluje naprej.

   Dogajanje v projektu

   Ni zadetkov

   Iskane strani ni mogoče najti. Poskusite z drugačnimi iskalnim nizom ali uporabite navigacijske menije.

   Mednarodne dejavnosti na Srednji šoli za strojništvo 2008-2014

   Mednarodne dejavnosti na Srednji šoli za strojništvo 2008-2014

   Mednarodne dejavnosti v okviru poklicnega izobraževanja in usposabljanja

   Evropski projekti 2008-2014

   Začetki

   Šolski center Škofja Loka – Srednja šola za strojništvo aktivno deluje na področju mednarodnega sodelovanja in izmenjave dijakov že od leta 2008, ko so se naši dijaki prvič udeležili mednarodne konference ENERSOL v mestu Tabor (Republika Češka). Srečanje, katerega rdeča nit so alternativni in obnovljivi viri energije, je postalo že tradicionalno, in se ga dijaki, skupaj z mentorji, redno udeležijo vsako leto. Ti projekti so predstavljeni na Enersol.

   Koordinator

   Tadej Gartner | tadej.gartner@scsl.si

   CaRPs

   Leta 2009 smo začeli z izvajanjem mednarodnega projekta CaRPs (CNC and Robotics Partnerships) v okviru programa Leonardo da Vinci (LdV) – Partnerstva. Projekt, v katerem je sodelovalo pet držav (Norveška, Švedska, Nemčija, Litva in Slovenija), smo uspešno zaključili v letu 2011.

   LdV in P.A.T.

   V letu 2013 smo v Nemčiji, v sodelovanju s partnersko šolo Berufliche Schulen des UHK iz mesta Mühlhausen (Thüringija), v okviru programa LdV in projekta P.A.T. (Placements of Apprentices in Thuringia) izvedli tudi prve mobilnosti dijakov in profesorjev na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. S partnersko šolo iz Mühlhausena še vedno uspešno sodelujemo na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja naših dijakov v nemških podjetjih.

   Comenius – EUC

   V okviru programa Comenius – Šolska partnerstva smo leta 2012 pričeli z izvajanjem projekta Comenius – EUC (Energy Unites Cultures), v katerem je sodelovalo sedem šol iz sedmih držav (Nemčija, Češka, Slovaška, Poljska, Hrvaška, Turčija in Slovenija). Projekt se je zaključil v letu 2014, ko smo pričeli s sodelovanjem v programu Erasmus+, kot naslednik programov Leonardo da Vinci in Comenius, v okviru katerega smo izvedli partnerski projekt IP&IE (Innovative Production and Integrative Education), v katerem je sodelovalo šest partnerskih šol iz šestih držav (Nemčija, Češka, Slovaška, Poljska, Hrvaška, in Slovenija).
   Poleg zgoraj navedenih projektov se naši dijaki in profesorji, v okviru programa Erasmus+ in projekta Usposabljanje v tujini bogati, od leta 2014 udeležujejo tudi individualnih mednarodnih mobilnosti na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ga izvajamo skupaj z našimi partnerskimi šolami in podjetji v Nemčiji, Belgiji, na Češkem, Slovaškem in Hrvaškem. Prav tako tudi naš šolski center organizira poklicno izobraževanje in usposabljanje za dijake partnerskih šol v naših podjetjih.

   Comenius na SŠS

   Dostopnost