Skoči na glavno vsebino
Arhitektura

Arhitektura

Arhitektura

Mednarodni projekt Implementacija znanja o arhitekturi, prostoru in oblikovanju s poudarkom na arhitekturni kulturni dediščini na poklicnih strokovnih lesnih šolah

V Sloveniji in na Hrvaškem smo priča številnim rušitvam zapuščenih, a še vedno kakovostnih stavb, nekaterih tudi spomeniško zaščitenih. Arhitekturna stroka si prizadeva ozavestiti laično javnost o pomenu arhitekturne kulturne dediščine, da bi ohranili zanamcem ne samo spomenike, ki so zaščiteni, ampak tudi primere stavb, ki so kakovostne. Zato projekt s svojimi aktivnostmi dijakom srednjih poklicnih šol odstira svet arhitekture in oblikovanja ter jih opolnomoči v znanju, da bodo znali ceniti in pravilno vrednotiti stavbno dediščino, ločevati kakovostne primere od manj kakovostnih. Aktivnosti, zasnovane po metodi izkustvenega učenja, bodo dijakom pomagale tudi na polju zaposlovanja, saj bodo z novim znanjem in zavedanjem lahko našli nišo – obnova stavbne dediščine – v svojem poklicu. Aktivnosti jih bodo tudi spodbudile k večji povezovalnosti med strokami, tokrat z arhitekturno oblikovalsko.

Po izčrpnem delu na projektu, ki deluje pod okriljem Centra arhitekture Slovenije, smo v sodelovanju z ostalimi sodelujočimi v projektu izdali priročnik Po poteh lesa v arhitekturi. Priročnik je namenjen spoznavanju arhitekture v lesu in ga priporočamo vsem, ki želijo po poteh kakovostne lesene arhitekture v Sloveniji, Avstriji in na Hrvaškem.

Sodelujoči:
– Center arhitekture Slovenije
– Bilding Kunst und Architekturschule fur Kinder und Jugendliche iz Innsbrucka
– Fakulteta za arhitekturo (Arhitektonski fakultet) iz Zagreba
– Srednja šola za lesarstvo – Šolski center Škofja Loka
– Gozdarska in lesarska šola iz Karlovca (Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac)

Cilji projekta:
– Razvoj veščin in kompetenc na področju arhitekture, interierja in oblikovanja so nujno potrebne za uspešnejše delovanje strokovnjakov na področju lesne stroke na visokem kakovostnem nivoju. Povezovanje strok dviga kakovost projektov, saj je v delo vključeno več znanja iz različnih strok. Nove veščine in zavedanje pomena kakovostnega načrtovanja bodo dijakom, ki bodo udeleženi v projektu, omogočile direkten vpogled v drugo stroko in zvišanje njihove lastne vrednosti, saj bodo lahko to znanje unovčili v svojem profesionalnem delu.
– Projekt bo vključenim dijakom dal znanja, ki jih drugi dijaki ne prejmejo, in zato bo njihova vrednost na trgu delovne sile večja.

Ni zadetkov

Iskane strani ni mogoče najti. Poskusite z drugačnimi iskalnim nizom ali uporabite navigacijske menije.

Dnevi evropske kulturne dediščine

Dnevi evropske kulturne dediščine

Dnevi evropske kulturne dediščine

2015-

Dnevi evropske kulturne dediščine potekajo že več desetletij. Srednja šola za lesarstvo se je pridružila mnogoštevilni evropski družini različnih kulturnih organizacij, šol, vrtcev in ljubiteljskih društev leta 2015, Srednja šola za strojništvo pa leta 2023.

Evropska komisija vsako leto razpiše vodilno temo, sodelujoče organizacije pa organizirajo različne aktivnosti, dogodke, razstave in v svoje dogodke vključujejo širšo javnost. Rezultat našega dela se odvije kot pisan festival prireditev septembra in oktobra. Namen Dnevov evropske kulturne dediščine je raziskovanje, ohranjane in oživljanje/doživljanje naše kulturne in naravne dediščine.

Koordinatorica na Srednji šoli za lesarstvo: Irena Leban

Koordinatorica na Srednji šoli za strojništvo: Andreja Lampič

DEKD in TKD 2023 (23. september-7. oktober 2023)

S temo Redka in dragocena znanja, spretnosti in veščine se pridružujemo širši vseevropski temi Nesnovna kulturna dediščina (Living heritage). Osredotočali se bomo na tiste kategorije dediščine, ki po Konvenciji o varovanju nesnovne kulturne dediščine vključujejo tradicionalne obrti in gospodarske veščine ter znanja in prakse o naravi in svetu. Lahko rečemo, da je letošnja tema logično nadaljevanje lanskoletne (Vz)trajnostne dediščine.

Dogajanje v projektu

Ni zadetkov

Iskane strani ni mogoče najti. Poskusite z drugačnimi iskalnim nizom ali uporabite navigacijske menije.

Erasmus+: KA102 Usposabljanje v tujini bogati II

Erasmus+: KA102 Usposabljanje v tujini bogati II

Erasmus+ KA1 Usposabljanje v tujini bogati II (UTB II)

2018-2020

Projekti |

V projektu UTB II, ki je bil v okviru programa Erasmus+ odobren v razpisnem letu 2018, bo na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) za dijake in osebje v tujini sodelovalo 5 partnerskih srednjih strokovnih in poklicnih šol iz štirih držav:

 • Berufliche Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises, Mühlhausen, Nemčija
 • Viio 2, Tongern, Belgija
 • Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Rep. Češka
 • Europa-Berufsschule Weiden, Nemčija
 • Technická akadémia, Spišska Nova Ves, Slovaška

V projektu bomo izvedli 30 učnih mobilnosti dijakov in 18 mobilnosti spremljevalnega osebja. S partnerskimi šolami bomo organizirali PIU v podjetjih posamezne regije za 6 avtomehanikov  (18-20 let) in za 16 strojnih tehnikov in orodjarjev (18-19 let) ter za 4 dijake lesarske stroke (18-19 let). Mobilnosti osebja pa bodo organizirane na partnerskih šolah.

Dijaki bodo prejeli nova strokovna znanja, veščine in kompetence na področju avtomehanike, strojništva in lesarstva ter pridobili jezikovne, medkulturne in digitalne kompetence.

Učitelji se bodo seznanili z novimi učnimi metodami poučevanja in načini izvajanja  PIU na partnerskih šolah in v podjetjih, hkrati pa pridobili oz. izboljšali svoje jezikovne, medkulturne in digitalne kompetence.

Vsi udeleženci mobilnosti bodo spoznali kulturo in življenje države gostiteljice ter izpopolnili angleški in nemški jezik.

Sodelovanje v programu Erasmus+ bo doprineslo k boljši kakovosti, privlačnosti in inovativnosti na področju PIU izobraževanja na ŠC Škofja Loka.

Logo K1 UTB TAE

Načrtovane PIU mobilnosti dijakov in osebja bodo izvedene od 1. junija 2018 do 31. maja 2020.

Koordinator projekta:
Tadej Gartner | tadej.gartner@scsl.si

 

ŠC Škofja Loka je dobitnik priznanja Jabolko kakovosti 2021 za projekt Usposabljanje v tujini bogati II.

Dogajanje v projektu

Ni zadetkov

Iskane strani ni mogoče najti. Poskusite z drugačnimi iskalnim nizom ali uporabite navigacijske menije.

SIO 2020 – program nadaljnje vzpostavitve IKT v VIZ

SIO 2020 – program nadaljnje vzpostavitve IKT v VIZ

SIO 2020 – program nadaljnje vzpostavitve IKT-infrastrukture v VIZ

2018-2020

Projekti |

V letu 2017 je Arnes začel z izvajanjem štiriletnega Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, ki ga je krajše poimenoval Slovensko izobraževalno omrežje – 2020 oz. SIO-2020. V okviru Programa bodo vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) sofinancirali izgradnjo brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os 10: Znanje, spretnost in vseživljenjsko učene za boljšo zaposljivost; prednostna naložba 10.3: Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje, specifični cilj: Izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju.

Program se bo izvajal skozi tri medsebojno povezane dejavnosti.

Izgradnja brezžičnih omrežij

– Izgradnja brezžičnih omrežij na VIZ bo potekala v naslednjih treh letih (2018, 2019 in 2020).

– Nova omrežja bodo ustrezala enotnim standardom, bodo ustrezno zmogljiva za izvajanje dejavnosti VIZ, načrti pa bodo narejeni tako, da bo pokritost šole čim večja.

– Sredstva, namenjena izgradnji omrežja, bodo odvisna od velikosti in tipa VIZ. Višina sofinanciranja iz ESRR sredstev znaša 62,5 %, lastna sredstva VIZ pa 37,5 %.

  Nakup nove opreme (IKT)

  – Nakup nove opreme (osebni, prenosni in tablični računalniki, projektorji …) za VIZ bo potekal v vseh štirih letih (2017, 2018, 2019 in 2020).

  – Delež sofinanciranja iz ESRR sredstev znaša 50 %.

  – IKT kosovnica – leto 2017: temeljne uporabniške lastnosti odjemalcev IKT in multimedijske opreme za prvo dobavo;

  – Priporočila o standardih in normativih programa Računalniško opismenjevanje in informatika za leti 2018 in 2019.

  Razvoj e-storitev in e-vsebin

  – Razvoj e-storitev in e-vsebin, kjer bomo dopolnjevali obstoječe storitve in razvijali nove.

  Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

  Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

  Vir: Slovensko izobraževalno omrežje – 2020

   Inovativna pedagogika 1:1

   Inovativna pedagogika 1:1

   Inovativna učna okolja, podprta z IKT (Inovativna pedagogika 1 : 1)

   2017-2022

   Projekti |

   Šolski center Škofja Loka (Srednja šola za strojništvo in Srednja šola za lesarstvo) od leta 2017 sodeluje v projektu Inovativna učna okolja, podprta z IKT (Inovativna pedagogika 1 : 1). Cilj projekta je razviti in nadgraditi sodobne pedagoške strategije, ki bodo podpirale in krepile personaliziran in individualiziran pouk ter formativno spremljanje razvoja kompetenc učencev, preko smiselne in sistematične uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije.

   Inovativna pedagogika

   Koordinatorici projekta:

   Irena Prevc Hajdinjak (SŠL) | irena.prevc@scsl.si

   Monika Hadalin (SŠS) | monika.hadalin@scsl.si

    

    

   Dogajanje v projektu

   Ni zadetkov

   Iskane strani ni mogoče najti. Poskusite z drugačnimi iskalnim nizom ali uporabite navigacijske menije.

   Dostopnost