Srednja šola za strojništvo
Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Učbeniški sklad

Del fonda šolske knjižnice so tudi učbeniki iz učbeniškega sklada, ki so namenjeni celoletni izposoji za največ tretjino njihove prodajne cene. Kdor se odloči za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, mora v knjižnico do konca pouka oddati naročilnico. Izposojevalnino poravnate po položnici, ki jo prejmete po pošti. Potrdilo o plačilu shranite, saj ga boste potrebovali pri prevzemu učbenikov. Brez ustreznega dokazila učbenikov ne boste mogli prevzeti. Prevzem učbenikov poteka zadnji teden v mesecu avgustu. V učbeniškem kompletu niso samo novi učbeniki, ampak tudi taki, ki so lahko stari že nekaj let, a so uporabni. Dijaki dobijo naključno izbrane učbenike. Vsak dijak je dolžan lepo ravnati z učbeniki, kar pomeni, da jih mora zaviti in ob koncu šolskega leta vrniti nepoškodovane. Ob koncu šolskega leta je pred prejemom spričevala potrebno vrniti vso izposojeno literaturo in učbenike. Če je učbenik poškodovan, uničen ali ga dijaki ne vrnejo, morajo ob koncu šolskega leta zanj v skladu s 5. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov poravnati odškodnino.

Celoten seznam učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2019/20 si lahko ogledate tukaj.

 

Cenik izposoje učbenikov iz šolskega učbeniškega sklada za šolsko leto 2019/20:

Srednje strokovno izobraževanje

1. letnik

   23,27 €

2. letnik

18,87 €

3. letnik

21,38 €

4. letnik

5,47 €

Srednje poklicno izobraževanje

1. letnik

20,49 €

1. Čo, 1. Čsm (vajenci)

14,86

2. letnik

9,28 €

3. letnik

4,97 €

Poklicni-tehniško izobraževanje

1. letnik (K,M)

25,05 €

1. letnik (N)

16,65 €

2. letnik

5,80 €

Nižje poklicno izobraževanje

1. letnik

4,07 €

2. letnik

4,07 €

 

 Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na skrbnico učbeniškega sklada, knjižničarko Jano Okorn.

Srednja šola za strojništvo

Šolski Center Škofja Loka

Podlubnik 1b
4220 Škofja Loka

T: +386 (0) 4 50 62 300

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

RSS Šolski Center Škofja Loka na Facebook-u Šolski Center Škofja Loka na Twitter-ju Šolski Center Škofja Loka na Youtube-u
Eduroam (education roaming)

Cobiss+

Simbioza Šola


Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2016


ZNA – Znanje Nas Aktivira

Slovensko izobraževalno omrežje - 2020

UIL

Munera 3

Lesni Feniks

TOM telefon 116 111

TOM telefon 116 111

Video

English

Iskanje po strani

Javni razpisi

moj.scsl.si

 

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

Mi in Facebook

 

Top 10

Ni oznak.