Srednja šola za lesarstvo
Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Lesni feniks

Lesni FeniksPartnerji v projektu:

 • Lokatur z. o. o., so. p.,
 • M Sora d. d.,
 • Občina Žiri,
 • Razvojna agencija Sora d.o.o.,
 • Šolski center Škofja Loka

Vrednost celotnega projekta: 90.096,06 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 69.905,54 EUR, od tega za ŠC Škofja Loka: 3.164,04 EUR

Trajanje projekta: 1. september 2019 – 1. januar 2021

 Povezava do uradne spletne strani projekta: http://www.lesnifeniks.si/

Cilj

Namen operacije je varovanje okolja z zniževanjem količine odpadkov, preprečevanjem nastajanja odpadkov in ponovno uporabo materialov ter dvig osveščenosti lokalnih prebivalcev o načinih, možnostih in pomenu prehoda v krožno gospodarstvo.

  

Operativni cilji operacije so:

 • izvedba sklopa aktivnosti aktivnega osveščanja širše javnosti,
 • izvedba pilotnega projekta uporabe odsluženega lesa ali lesnih ostankov za izdelavo urbane opreme v lokalni skupnosti kot primer dobre prakse preprečevanja nastajanja odpadkov in ponovne uporabe.

 

Povzetek

Osrednji predmet predlagane operacije je ponovna uporaba odsluženega lesa, ki bo ob sodelovanju organizacij iz treh različnih sfer (gospodarstvo, izobraževalne ustanove, lokalne skupnosti) in preko aktivnega ozaveščanja širše populacije postavila občino in regijo na zemljevid trajnostno naravnanih območij in postala pilotni primer za ostale regije in občine. To bo doseženo tako s tradicionalnimi oblikami ozaveščanja (okrogle mize, predavanja, prezentacije filmov, delavnice) kot z integracijo vsebin v učni proces srednje šole ter končno praktično implementacijo ter prikazom uporabe odsluženega lesa v urbani infrastrukturi.

Odslužen les predstavlja grožnjo okolju, saj je lahko kontaminiran zaradi uporabe premazov z visokim deležem težkih kovin ali impregnacijskih sredstev, ki obremenjujejo okolje (npr. kreozot, CCA). Po drugi strani pa v industrijskih obratih nastajajo precejšnje količine lesnih ostankov, ki so ne samo okoljsko neoporečne ampak je v njih les visoke kakovosti. Takšen primer je zaslediti v podjetju M SORA, ki je proizvajalec lesenih oken. V proizvodnem procesu, zaradi kontrole kakovosti, ostajajo leseni elementi različnih dimenzij, ki vključujejo visokokakovosten les, a so bili izločeni zaradi vključitve manjšega števila grč, smolnih kanalov ali manjših napak. Ti elementi so predelani v sekance, ki jih podjetje porabi za ogrevanje svojih poslovnih in proizvodnih prostorov. Zaradi visoke kakovosti tega lesa je nedvomno smotrno poiskati alternativne rešitve in takšen les uporabiti za izdelavo novih lesenih izdelkov.

V prijavljenem projektu bo primarnega pomena ozaveščanje širše javnosti glede splošne situacije o odpadkih ter specifično o možnostih uporabe odsluženega lesa. Za prehod v krožno gospodarstvo sta namreč ključna ozaveščenost in sodelovanje vseh akterjev družbe. To bo izvedeno z načrtovanimi javnimi dogodki, internimi izobraževanji v podjetju ter vpeljevanju vsebin v učni načrt srednje šole za lesarstvo Škofja loka. Preko učnega procesa in ob sodelovanju med podjetjem M Sora ter srednjo šolo bodo nastali izdelki, ki jih bo Občina Žiri uporabila in postavila kot del urbane infrastrukture. Ponovna uporaba kakovostnega odpadnega lesa za izdelke, ki bodo namenjeni dvigu kakovosti bivanjskega okolja lokalne skupnosti za njene ranljivejše člane (otroci in starejša generacija), ima veliko sporočilno vrednost glede namena prehoda v krožno gospodarstvo, saj ob skrbi za ohranjanje okolja daje priložnosti boljše izkoriščenosti kakovostnega lesa tako podjetju, kot skupnosti, v kateri to deluje.

Na takšen način bo moč doseči največji učinek, saj bodo tako prebivalci lokalne skupnosti kot obiskovalci fizično uporabljali izdelke iz odsluženega lesa in poleg dodatnega ozaveščanja izkustveno privzemali koncepte ponovne uporabe lesa in krožnega gospodarstva. Poleg tega je bila v Žireh identificirana potreba po lesenih klopeh ob sprehajalnih poteh ter lesenih elementih za opremo naravnega kopališča ob reki Sori, s čimer bo učinek le še večji.

Pomembna dodana vrednost projekta pa je tudi vzpostavljeno sodelovanje med gospodarstvom, izobraževalnimi (delno tudi raziskovalnimi) ustanovami in lokalno skupnostjo. Takšno sodelovanje predstavlja vzoren primer četverne vijačnice (quadruple helix) na področju trajnostnega razvoja, kar je v skladu s smernicami Evropske komisije. S projektom želimo torej pokazati, da je odslužen les uporabna surovina, ki jo je moč ponovno uporabiti ter praktično prikazati učinkovito sodelovanja med akterji iz različnih sfer.

 

Aktivnosti

 - Faza 1: 1. september 2019 - 30. junij 2020:

 • Razširitev učnega procesa na osnovi razvoja izdelkov iz odsluženega lesa
 • Izdelava in postavitev urbane opreme iz odsluženega lesa v lokalni skupnosti - priprava
 • Osveščanje javnosti o pomenu ponovne uporabe materialov ter prenos dobrih praks - faza 1
 • Promocija sofinancerjev, operacije in njenih rezultatov - faza 1
 • Vodenje in koordinacija operacije - faza 1

 - Faza 2: 1. maj 2019 - 1. januar 2021:

 • Izdelava in postavitev urbane opreme iz odsluženega lesa v lokalni skupnosti - izvedba
 • Osveščanje javnosti o pomenu ponovne uporabe materialov ter prenos dobrih praks - faza 2
 • Promocija sofinancerjev, operacije in njenih rezultatov - faza 2
 • Vodenje in koordinacija operacije faza 2

 

Rezultati

Z izvedbo operacije se bo povečala osveščenost lokalnega prebivalstva na celotnem območju LAS o pomenu varovanja okolja, možnostih ponovne uporabe surovin in s tem koncepta krožnega gospodarstva. Izvedba pilotnega projekta bo pripomogla k razvoju učnih programov za izobraževanje lesarjev, krepila sodelovanje med gospodarstvom in izobraževalno ustanovo ter omogočala izkustveno privzemanje koncepta ponovne uporabe lesa.

 

Kontakti

 • Lokatur z.o.o., T: 041 344 138, e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • M Sora d.d., T: 04 50 50 300, e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • Občina Žiri, T: 04 50 50 700; e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • Razvojna agencija Sora, T: 04 50 60 222; e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • Šolski center Škofja Loka, T: 04 506 23 00; e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • LAS loškega pogorja, T: 04 51 20 131; e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Sofinanciranje

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.
Uredba CLLD, 5. javni poziv LAS loškega pogorja.

 

Povezave

 

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorna Razvojna agencija Sora d.o.o.

 

Lesni Feniks

Srednja šola za lesarstvo

Kontakt

Kidričeva 59
4220 Škofja Loka

T: +386 (0) 4 50 62 340

W: www.scsl.si
E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

RSSŠolski Center Škofja Loka na Facebook-uŠolski Center Škofja Loka na Twitter-juŠolski Center Škofja Loka na Youtube-u

Interreg Danube Transnational Programme

Slovensko izobraževalno omrežje - 2020

UIL

Munera 3

Lesni Feniks

Pomoč v stiski

Pomoč v stiski

Video predstavitev

English

Iskanje po strani

Prosta delovna mesta

Javni razpisi

Kadrovske štipendije

moj.scsl.si

 

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

Mi in Facebook