Srednja šola za lesarstvo
Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti, 24. 12. 2014

proslavaOb prazniku dan samostojnosti in enotnosti, ki ga praznujemo 26. 12., smo na zadnji dan pouka v letu 2014 pripravili proslavo, in sicer prvič skupaj s Srednjo šolo za strojništvo. Mentorice so bile tokrat profesorice Srednje šole za lesarstvo – Petra Gartner Dolinar, Irena Prevc Hajdinjak in Marina Jurjevič. Dijaki naše šole, ki so sodelovali, pa so bili: Manca Bilban in Henrika Peternel (3al), Neža Gubanc, Jan Tomazin, Jan Stare in Tibor Jezeršek (2al), Andraž Plevanč (4al), Blaž Ahačič (5ml) , Tim Jereb (5ml), ki je s projekcijo fotografij in glasbe pripravil prijetno »ozadje« ter harmonikarja Klemen Mezeg (4al) in Jaka Vodnik (4ml).

Več fotografij na povezavi.

Avtorja fotografij: Matej Bolka, 1al in Barbara Oman, prof.

Srečno 2015!

voščilo

Projekt Učenje za življenje

učenje za življenjeV okviru projekta Učenje za življenje so dijaki in učitelji naše šole izdelali dve leseni novoletni drevesci in ju ponudili Pediatrični kliniki Ljubljana in Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, da bi z njima okrasili njihov prostor v teh prazničnih dneh. Vodja tega projekta je bila prof. Marta Jenko. Z načrtovanjem izdelkov smo začeli že konec septembra, potem smo pridobili soglasje obeh zgoraj omenjenih institucij. Posebno smo se razveselili, da smo bili lepo sprejeti na Pediatrični kliniki Ljubljana; drevesce smo postavili v preddverje klinike, dogovorili pa smo se tudi za izvedbo dveh delavnic za skupino bolnih otrok. V delavnicah so sodelovali Neža Gubanc, Klemen Ažman in Jakob Pretner, vsi dijaki 2al razreda. Ob tej priložnosti so nam razkazali Pediatrično kliniko in nas tudi seznanili z boleznimi otrok, ki se zdravijo pri njih. Ta projekt predstavlja za naše dijake ne samo strokovno načrtovanje, izdelavo nekega izdelka, ampak tudi novo življenjsko izkušnjo, vajo v humanitarnosti.

Zahvala pediatrične klinike na povezavi.

Preberite več ...

Poklicna matura in zaključni izpit

Poklicna matura

Koledar POM 2019/2020:

 • 31. 3. 2020 - zadnji rok za prijavo k spomladanskem izpitnem roku PM
 • 30. 5. 2020 - začetek poklicne mature v spomladanskem izpitnem roku, angleščina
 • 1. 6. 2020 - slovenščina
 • 6. 6. 2020 - matematika
 • 11. 6. 2020 - lesarstvo
 • od 15. 6.do 23. 6. 2020 - ustni izpiti
 • 7. 7. 2020 - seznanitev kandidatov z uspehom pri PM
 • 8. 7. 2020 - zadnji rok za prijavo kandidatov k jesenskemu izpitnemu roku PM

 

Zaključni izpit

Koledar za zaključne izpite 2019/20

 

1. Kaj je zaključni izpit?

Z uspešno opravljenim zaključnim izpitom kandidati dokažejo, da so usposobljeni za poklic.

2. Pogoji za opravljanje zaključnega izpita


Zaključni izpit lahko opravlja vsak, ki je uspešno končal zaključni letnik nižjega oziroma srednjega poklicnega izobraževanja oziroma je dosegel predpisano število kreditnih točk in je opravil druge s programom določene obveznosti.

3. Pomembni datumi

Koledar bo objavljen naknadno.

4. Kdo vodi zaključni izpit?

Za izvedbo zaključnega izpita so imenovani naslednji organi:

 • Državna komisija za zaključni izpit (DK ZI),
 • šolska komisija za zaključni izpit (ŠK ZI),
 • šolske izpitne komisije za zaključni izpit (ŠIK ZI).

Državna komisija:

 • koordinira, usklajuje in spremlja pripravo in izvedbo zaključnega izpita (ZI),
 • določi koledar ZI v skladu s šolskim koledarjem resornega ministra,
 • določi seznam članov šolskih komisij za zaključni izpit (ŠK ZI) ter šolskih izpitnih komisij za zaključni izpit (ŠIK) iz vrst delodajalcev.


Strokovno, tehnično in administrativno podporo DK ZI nudi Državni izpitni center, ki med drugim na osnovi izdelane metodologije in spletne aplikacije spremlja statistiko uspeha dijakov ob zaključku izobraževanja. Sodeluje pri pripravi Koledarja opravljanja zaključnih izpitov ter vmesnega in letnega poročila o zaključnem izpitu za posamezno šolsko leto.

Šolska komisija za zaključni izpit
Zaključni izpit na šoli vodi šolska komisija, ki jo imenuje ravnatelj.
Sestavljajo jo predsednik (to je ravnatelj, v organizacijah za izobraževanje odraslih pa vodja
izobraževanja odraslih), namestnik in najmanj trije člani. Eden od članov je lahko iz vrst delodajalcev s seznama, ki ga določi DK ZI.
Šolska komisija v sodelovanju z zbornicami in delodajalci določi kraj opravljanja zaključnega dela.
Mandat šolske komisije traja eno šolsko leto.
Administrativna in strokovna dela za šolsko komisijo opravlja tajnik ŠK ZI.

Šolska izpitna komisija za zaključni izpit
Za izvedbo izpitov (pisni in ustni izpit, zaključno delo z zagovorom ali delovni preizkus) ravnatelj imenuje ŠK ZI. Za izvedbo izpitov lahko ravnatelj imenuje več ŠK ZI. ŠK ZI lahko deluje, če so navzoči predsednik, izpraševalec in najmanj en član.
Sestavljena je iz predsednika, izpraševalca in najmanj enega člana. Eden od članov je lahko iz vrst delodajalcev s seznama, ki ga določi DK ZI.
Mandat ŠK ZI traja eno šolsko leto.

5. Predmeti

Zaključni izpit sestavljajo:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine in
 • zaključno delo kot izdelek oziroma storitev z zagovorom.

6. Ocenjevanje

Ocenjevanje splošnih in poklicnih kompetenc pri zaključnem izpitu se izvede v skladu z:

 • izobraževalnim programom,
 • izpitnim katalogom in
 • šolskimi pravili.

Ocenjuje se z ocenami od 2 do 5 oziroma za vajence od 1 do 5 in z opisno oceno »Ni opravil«. Ocene od 2 do 5 so pozitivne. Kandidat opravi posamezni izpit, ko doseže pozitivno oceno.

Pisni izpit ocenjuje en ocenjevalec. Državna komisija za zaključni izpit (DK ZI) lahko določi za ocenjevanje pisnega izpita tudi drugega ocenjevalca. Pri pisnem izpitu sta navzoča najmanj dva nadzorna učitelja. Ustni izpit oziroma zagovor zaključnega dela se izvaja pred šolsko izpitno komisijo za zaključni izpit (ŠK ZI), ki določi končno oceno pri posameznem izpitu na predlog izpraševalca po opravljenem ustnem izpitu oziroma zagovoru. Če se člani ŠK ZI ne strinjajo s predlagano oceno, se izvede usklajevanje. Če to ni uspešno, o oceni glasujejo. Če je rezultat glasovanja neodločen, odloči glas izpraševalca. Z doseženo oceno pri zaključnem izpitu seznani kandidata predsednik ŠK ZI.

Pri ustnem izpitu iz slovenščine je izpraševalec praviloma učitelj, ki je dijaka poučeval v zaključnem letniku.

Pri zaključnem delu izdelavo izdelka oziroma opravljanje storitve spremlja mentor, zagovor pa poteka pred ŠK ZI, v katero je lahko imenovan zunanji član iz vrst delodajalcev. Pri zagovoru zaključnega dela je izpraševalec dijakov mentor ali učitelj ustreznega strokovnega področja. Vprašanja kandidatu postavlja le izpraševalec.

Kandidat uspešno opravi zaključni izpit, ko doseže pozitivne ocene pri vseh izpitih. Splošni uspeh na zaključnem izpitu se določi v točkah tako, da se seštejejo ocene izpitov in vsota deli s številom izpitov in zaokroži na eno decimalko.

Kandidat, ki uspešno opravi zaključni izpit, prejme spričevalo o zaključnem izpitu in obvestilo o uspehu pri zaključnem izpitu. Kandidat, ki doseže najvišje možno število točk, doseže izjemni splošni uspeh in dobi spričevalo o zaključnem izpitu s pohvalo. Če kandidat pri zaključnem izpitu ni uspešen, prejme obvestilo o uspehu pri zaključnem izpitu.

7. Izpitni roki in prijava

Zaključni izpit poteka v spomladanskem, jesenskem in zimskem roku, podrobnejšo razporeditev opravljanja za posamezno šolo pa mora šolska komisija za zaključni izpit objaviti najkasneje do 31. decembra za tekoče šolsko leto.
Kandidat lahko zaključni izpit ali posamezni izpit opravlja ali izboljšuje večkrat.

Kandidati se na zaključni izpit prijavijo na šoli oziroma v organizacijah za izobraževanje, ki izvajajo ustrezni izobraževalni program. Obrazci so objavljeni na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport.

8. Oprostitev opravljanja izpitov zaključnega izpita

Kandidati, ki opravljajo zaključni izpit v izobraževalnih programih za pridobitev nižje oziroma srednje poklicne izobrazbe (izjema so vajenci), so lahko oproščeni opravljanja izpita iz slovenščine, če so bili pri tem predmetu v zaključnem letniku ocenjeni z oceno odlično (5). Preostale izpite zaključnega izpita morajo opravljati.

Po dnevu odprtih vrat 2014

lesna dovV soboto, 28. 11., je na naši šoli potekal dan odprtih vrat (že 4. šolsko leto zapored). Obiskovalcem smo skušali prikazati utrip naše šole s tem, da smo jim predstavili pouk splošno izobraževalnih (angleščina) in strokovno-teoretičnih predmetov (konstruiranje) ter praktični pouk v delavnici, lahko pa so izdelali tudi novoletno voščilno in novoletne okraske.

 

Zahvaljujemo se:

-          vsem obiskovalcem dneva odprtih vrat

-          vsem osnovnim šolam pa za uspešno obveščanje o dogajanju na naši šoli

-          vsem našim sodelujočim dijakom in učiteljem za dobro pripravljen in izveden dan odprtih vrat

Več fotografij na povezavi. Fotografije Andrej Štremfelj, prof.

Srednja šola za lesarstvo

Kontakt

Kidričeva 59
4220 Škofja Loka

T: +386 (0) 4 50 62 340

W: www.scsl.si
E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

RSSŠolski Center Škofja Loka na Facebook-uŠolski Center Škofja Loka na Twitter-juŠolski Center Škofja Loka na Youtube-u


ZNA – Znanje Nas Aktivira

Slovensko izobraževalno omrežje - 2020

UIL

Munera 3

Lesni Feniks

Pomoč v stiski

Pomoč v stiski

English

Iskanje po strani

Javni razpisi

Kadrovske štipendije

moj.scsl.si

 

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

Mi in Facebook