Srednja šola za strojništvo
Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Obvestilo o popravnih izpitih

Obveščamo vas, da je 5. maja 2020 ministrica pristojna za izobraževanje, na podlagi prvega odstavka 45. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 sprejela Sklep o določitvi števila izpitnih rokov za opravljanje popravnih izpitov za dijake zaključnih letnikov za šolsko leto 2019/20.


Celotni učiteljski zbor Srednje šole za strojništvo je na podlagi omenjenega sklepa dne 14. 5. 2020 sprejel sklep, da šola dijakom zaključnega letnika zagotovi opravljanje popravnih izpitov v treh izpitnih rokih. Pri čemer se prvi izpitni rok, na katerem lahko dijak zaključnega letnika opravlja popravni izpit samo iz enega predmeta, pri katerem ima končno oceno nezadostno, izvede v času od 27. 5. do 28. 5. 2020.

V skladu s 4. odstavkom, 73. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, ima pravico opravljati popravne izpite dijak, ki je ob koncu pouka negativno ocenjen iz največ treh predmetov ali strokovnih modulov.

Obrazložitev za dijake Srednjega poklicnega in Nižjega poklicnega izobraževanja
1. rok za popravne izpite se bo izvajal od 27. 5. do 28. 5. 2020.
Dijak lahko opravlja popravni izpit iz enega predmeta ali strokovnega modula.
V tem roku lahko popravni izpit opravljajo tudi dijaki, ki so v skladu z 2. odstavkom 25. člena Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah opravljali popravni izpit na prvem roku, februarja 2020.
2. rok za popravne izpite se bo izvajal od 1. 6. 2020.
Dijak lahko opravlja popravni izpit iz dveh predmetov ali strokovnih modulov.
3. rok za popravne izpite se bo izvajal od 17. 8. 2020.
Dijak lahko opravlja popravni izpit iz največ treh predmetov ali strokovnih modulov.
V tem roku lahko popravni izpit opravljajo tudi dijaki, ki so v skladu z 2. odstavkom 25. člena Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah opravljali popravni izpit na prvem roku, februarja 2020.

Obrazložitev za dijake Srednjega strokovnega izobraževanja in Poklicno-tehničnega izobraževanja
1. rok za popravne izpite se bo izvajal od 27. 5. do 28. 5. 2020.
Dijak lahko opravlja popravni izpit iz enega predmeta ali strokovnega modula.
2. rok za popravne izpite se bo izvajal od 1. 7. 2020.
Dijak lahko opravlja popravni izpit iz dveh predmetov ali strokovnih modulov.
3. rok za popravne izpite se bo izvajal od 17. 8. 2020.
Dijak lahko opravlja popravni izpit iz največ treh predmetov ali strokovnih modulov.

Mag. Mojca Šmelcer
Ravnateljica Srednje šole za strojništvo

Srednja šola za strojništvo

Šolski Center Škofja Loka

Podlubnik 1b
4220 Škofja Loka

T: +386 (0) 4 50 62 300

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

RSS Šolski Center Škofja Loka na Facebook-u Šolski Center Škofja Loka na Twitter-ju Šolski Center Škofja Loka na Youtube-u
Eduroam (education roaming)

Cobiss+

Simbioza Šola


Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2016


ZNA – Znanje Nas Aktivira

Slovensko izobraževalno omrežje - 2020

UIL

Munera 3

Lesni Feniks

Pomoč v stiski

Pomoč v stiski