Srednja šola za strojništvo
Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Obvestilo

V ponedeljek, 22. 8. 2016, in v torek, 23. 8 .2016, bo Šolski center Škofja Loka zaprt zaradi službene odsotnosti zaposlenih.

Direktor:
Martin PIVK, u.d.i.s.

Uradne ure med počitnicami

scan page 001

Razpis štipendije

Rotary club Škofja Loka razpisuje v skladu s Pravilnikom o pridobivanju sredstev in podeljevanju štipendij za šolsko leto 2016/17 dve enoletni štipendiji v višini 175 EUR mesečno za obdobje september 2016-junij 2017.

Za štipendijo lahko zaprosijo dijaki in bodoči dijaki, ki dosegajo dobre študijske uspehe ob hkratnem uspešnem vključevanju v športne, kulturne ali humanitarne dejavnosti in še nimajo štipendije.

 

Prednost pri dodelitvi štipendije bodo imeli prosilci iz socialno ogroženih družin.

Prosilci za štipendijo morajo RC Škofja Loka predložiti:

1. Pisno prošnjo s kratko predstavitvijo

2. Potrdilo o vpisu  v izobraževalni program za šolsko leto 2016/17

3. Dokazilo o šolskem uspehu

4. Dokazila o vidnejših dosežkih na šolskih tekmovanjih (dovolj, da so našteti v prošnji)

5. Priporočilo kulturne, športne ali humanitarne organizacije, kjer je prosilec aktiven

 

Na osnovi zbranih podatkov bo RC Škofja Loka skladno s Pravilnikom o pridobivanju sredstev in podeljevanju štipendij izbral bodoča štipendista.

 

Rok za oddajo vlog je 30. 6. 2016. Izbrana štipendista bomo o izbiri obvestili do 31. 7. 2016.

 

Vloge pošljite na naslov:

RC Škofja Loka

Blaževa ulica 3f

4220 Škofja Loka 

Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2016

S pomočjo operacije »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2016«, v okviru operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike, v obdobju 2014-2020,

  • prednostna os: 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«;
  • prednostna naložba: 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«;
  • specifični cilj: 8.2.1. »Znižanje brezposelnosti mladih«., ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,

je Šolski center Škofja Loka zaposlil osebo mlajšo od 29 let, ki ima status učitelja začetnika in še ni opravil strokovnega izpita.

Na podlagi tega projekta bo učitelju začetniku omogočeno opravljanje strokovnega izpita, kar bo izboljšalo njegove možnosti za zaposlitev v šolskem sistemu.

Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2016

Dodatni oddelki

Z veseljem sporočamo, da smo s strani MIZŠ dobili soglasje za oblikovanje dodatnega oddelka pri strojnih tehnikih, oblikovalcih kovin-orodjarjih in mizarjih.

Srednja šola za strojništvo

Šolski Center Škofja Loka

Podlubnik 1b
4220 Škofja Loka

T: +386 (0) 4 50 62 300

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

RSS Šolski Center Škofja Loka na Facebook-u Šolski Center Škofja Loka na Twitter-ju Šolski Center Škofja Loka na Youtube-u
Eduroam (education roaming)

Cobiss+

Simbioza Šola


Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2016


ZNA – Znanje Nas Aktivira

Slovensko izobraževalno omrežje - 2020

UIL

Munera 3

Lesni Feniks

TOM telefon 116 111

TOM telefon 116 111

Video

English

Iskanje po strani

Javni razpisi

moj.scsl.si

 

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

Mi in Facebook

 

Top 10

Ni oznak.