Srednja šola za strojništvo
Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Roditeljski sestanki za prve letnike

V torek, 15. 9., in v sredo, 16. 9. 2020, bodo potekali roditeljski sestanki za prve letnike. Razpored je objavljen na naslednji povezavi.

Prvi šolski dan

Bliža se začetek novega šolskega leta. Na povezavi so dostopne informacije o prvem šolskem dnevu.

Obvestilo staršem in dijakom pred začetkom novega šolskega leta

Drage dijakinje in dijaki, spoštovani starši, skrbniki

V torek, 1. 9. 2020, se začne novo šolsko leto. Pouk bo za vse dijake potekal v skladu s šolskim koledarjem in letnim delovnim načrtom v šoli in pri delodajalcih. Zaradi ukrepov povezanih s COVID-19 in z namenom, da zagotovimo varno učno okolje, bo pouk potekal v skladu z navodili MIZŠ in priporočili NIJZ.

V šolsko stavbo vstopajo samo dijaki in zaposleni, preostali pa le z utemeljenim razlogom in vnaprej najavljeni.

Ob vstopu v šolo obvezno razkužite roke in si pravilno namestite obrazno masko.

Posebno bi vas radi opozorili, da ravnate odgovorno in v šolo od prvega dne naprej prihajate le zdravi ter dosledno upoštevate navodila šole in vseh pristojnih inštitucij.

 

Obvestilo staršem pred pričetkom novega šolskega leta.

Kratka navodila za dijake COVID-19

Izjava staršev in dijaka pred vstopom v šolo

Higienska priporočila

 

Priporočila se bodo spreminjala skladno z epidemiološko sliko in novimi spoznanji o širjenju okužbe s SARS-CoV-2 in o bolezni COVID-19. Zato priporočamo spremljanje objav na spletnih straneh NIJZ.

 

Mag. Mojca Šmelcer

Ravnateljica Srednje šole za strojništvo

Nakup subvencionirane vozovnice

Nakup subvencionirane vozovnice lahko uredite na portalu eUprava.

Dijaki na eUpravi z e-identiteto oddajo vlogo za subvencionirano vozovnico in izvedejo spletni nakup vozovnice. Po oddaji elektronske vloge takoj prejmejo odločitev in lahko za potrjeno vlogo nadaljujejo s spletnim nakupom vozovnice. Vlogo morajo oddati vsi tisti, ki prvič zaprosijo za subvencionirano vozovnico in tisti, ki želijo podaljšati veljavnost vloge iz preteklega šolskega leta.

Za vse tiste, ki subvencionirane vozovnice ne boste naročali preko spleta, je na tej povezavi objavljen nov obrazec, na katerem ni potreben žig šole, niti mu ni treba prilagati potrdila o vpisu, saj na prodajnem mestu podatke ob predložitvi obrazca pridobijo iz CEUVIZ.

Obredi sprejemanja dijakov v 1. letnik

Vse dijake Srednje šole za strojništvo obveščam, da trpinčenje dijakov 1. letnika in izživljanje nad njimi oziroma drugi posegi v osebno nedotakljivost v šolskih prostorih ali izven šole, pomenijo kršitev ustavne pravice posameznika do dostojanstva. V skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter Šolskimi pravili je to najtežja kršitev, zaradi katere se lahko dijaka iz šole takoj izključi.

Ravnateljica:
mag. Mojca Šmelcer

Srednja šola za strojništvo

Šolski Center Škofja Loka

Podlubnik 1b
4220 Škofja Loka

T: +386 (0) 4 50 62 300

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

RSS Šolski Center Škofja Loka na Facebook-u Šolski Center Škofja Loka na Twitter-ju Šolski Center Škofja Loka na Youtube-u
Eduroam (education roaming)

Cobiss+

Simbioza Šola

Erasmus +


Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2016

Interreg Danube Transnational Programme

Slovensko izobraževalno omrežje - 2020

UIL

Munera 3

Lesni Feniks

Pomoč v stiski

Pomoč v stiski