Srednja šola za lesarstvo
Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Svetovalno delo

Svetovalna delavka
Mojca Jezeršek

URADNE URE

Svetovalno delo, lokacija: Trata                                                  

PONEDELJEK od 12.30 do 14.00

TOREK od 12.00 do 14.00

SREDA od 8.00 do 13.00

PETEK od 8.00 do 9.30

 

Telefon: 04 50 62 344

e-naslov:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

»Napredovanje in uspeh sta zagotovljena vsem,
ki so si zadali cilj in so zanj pripravljeni delati trdo,
vestno in z zanimanjem tudi takrat,
ko ne gre vse po načrtih.«

Spoštovani dijaki in starši!

Pouk na daljavo za vse nas pomeni precej novih izzivov in pristopov k delu. Želim si, da bi to obdobje vsi prebrodili kar se da umirjeno, brez neprijetnih občutkov, uspešno in predvsem z obilo dobre volje in energije.

V trenutni situaciji vam tako želim biti v čim večjo oporo, zato vas obveščam, da se mi za odgovore na morebitna pereča vprašanja, pogovor ali reševanje nastalih težav javite na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. - tako bom lahko najhitreje vstopila v stik za vami.

Mojca Jezeršek, svetovalna delavka

 

Področja dela

  • Vpis in prestopanje

Svetovalna delavka sprejme in informira bodoče dijake, zainteresirane mladostnike in njihove starše o izobraževalnih programih Srednje šole za lesarstvo, o načinih dela v šoli, o organizaciji pouka, prakse in drugih aktivnostih, o šolski klimi, o prilagajanju šolskega dela. Z vsakim novincem in njegovim staršem izpelje uvodni pogovor in vpiše prijavljene kandidate ter jih razporedi v oddelke. Vsakega dijaka, po potrebi, obravnavamo individualno ves čas izobraževanja. V primeru prestopanja dijakov v druge izobraževalne programe, ozaveščamo in skupaj iščemo najboljše možnosti.

 

  • Svetovalni pogovor

Je namenjen dijakom, staršem, skrbnikom, učiteljem, ki se želijo z usposobljenim strokovnim delavcem pogovoriti o vsem, kar direktno ali posredno vpliva na dijakovo počutje, socialno vključevanje, njegov osebnostni razvoj in učni uspeh. Svetovalni razgovor je namenjen tudi dijakom in njihovim staršem, katerim šola, v katero so vpisani, ne ponuja pričakovanega in razmišljajo o preusmeritvi. Namen svetovalnega razgovora je izboljšati stanje na različnih nivojih; učnem, socialnem, čustvenem, vedenjskem…

 

  • Prilagoditev šolskih obveznosti – osebni izobraževalni načrt

Dijakom, ki imajo odločbo o usmeritvi, športnikom, tujcem, trajno bolnim, nadarjenim in drugim, ki potrebujejo prilagojen način izvajanja izobraževanja, pripravimo osebni izobraževalni načrt, ki jim omogoča individualne prilagoditve pouka, ocenjevanja, rokov in prisotnosti, tako da lahko napredujejo, se razvijajo in dosegajo učne optimalne uspehe v skladu s svojimi potrebami.

 

  • Študijsko informiranje

Dijake zaključnih letnikov informiramo o študijskih programih (višji, visokošolski, univerzitetni in enoviti magistrski študij), vpisnih pogojih in vpisnih pravilih ter o inštitucijah, ki izvajajo študijske programe. Prav tako svetujemo dijakom, ki zaključujejo program nižjega in poklicnega srednjega izobraževanja in jih informiramo o nadaljevanju izobraževanja na nivoju srednjih šol.

 

  • Načini učinkovitega učenja

Vsi dijaki začetnih letnikov so v okviru posebnih ur in med poukom seznanjeni z učinkovitimi načini učenja in načrtovanjem šolskega dela. Tudi posamezniki, ki jim njihov način dela ne prinese želenih rezultatov, se lahko s pedagoginjo pogovorijo o razlogih za to in o še drugačnih načinih učenja.

 

  • Težka čustvena, socialna ali finančna situacija

Veliko družin, najstnikov, staršev dijakov, se včasih znajde v čustvenih stiskah, zaradi različnih razlogov, ki jim v dani situaciji niso povsem kos. Dijakom in staršem lahko pomagamo s pogovorom, z iskanjem ustrezne pomoči v šoli in zunaj nje, s pripravljanjem obrazcev za socialne in druge transferje, s svetovanjem o virih pomoči, ki so na voljo, predvsem pa s preventivnim in varovalnim ukrepanjem.

 

  • Preventivno delovanje

V šoli imamo bogat program preventivnega delovanja in sicer so delavnice za dijake organizirane kot obvezne izbirne vsebine v času pouka. Dijaki prvega in predvsem drugega ter tretjega letnika so seznanjeni z naslednjimi preventivnimi vsebinami: zdrava prehrana, odnos do telesa, partnerstvo in spolnost, zobna preventiva, stres in sprostitvene tehnike, tvegana raba psihoaktivnih substanc in zasvojenosti, prva pomoč s temelji oživljanja, voznik 0,0, ukrepanje ob nepredvidenih nesrečah, varovanje okolja in tečaj varstva pri delu s preizkusom.

 

  • Projektno delo

Vsako leto ponudimo dijakom sodelovanje v več projektih, s katerimi se povezujemo z lokalnim in širšim okoljem, s šolami, z visokošolskimi in kulturnimi ustanovami v regiji. S tem spodbujamo pri dijakih in učiteljih širšo razgledanost, inovativnost, avtonomnost in odgovornost.

 

  • Razvoj inovativnih didaktičnih pristopov

V šoli razvijamo inovativni didaktični in osebnostno-razvojni koncept, kjer z ustvarjalnostjo učimo oblikovati les in tako optimalno spodbujamo razvoj potencialov naših dijakov, spodbujamo tudi razreševanje morebitnih intrapsihičnih konfliktov in s tem načinom spodbujamo tudi reparacijo morebitnih razvojnih primanjkljajev proti razvoju celovite osebnosti. Ustvarjalnost v idejah, načrtovanju, oblikovanju in izdelavi inovativnih izdelkov ter replik, spodbuja ekspresijo notranjega čustvenega doživljanja dijakov, ki se razvija proti višjim razvojnim ravnem zato, ker učitelji vodijo dijake k bolj dovršenim oblikam, k bolj primernim spojem, k finejši površinski obdelavi njihovih lastnih zamisli in tako dijaki, od izdelka do izdelka, strokovno napredujejo, hkrati pa pilijo svoj osebni izraz in svoje doživljanje, postajajo bolj odrasli in osebnostno bolj strukturirani.

 

  • Publicistika in razstave

S prispevki o naših inovativnih didaktičnih in osebnostno-razvojnih konceptih, ki jih razvijamo v šoli, seznanjamo strokovno javnost, delodajalce, podjetnike iz lesne verige, ministrstva, starše in druge zainteresirane, na ta način, da sodelujemo na mednarodnih strokovnih srečanjih, redno izdajamo publicistiko in organiziramo razstave izdelkov.

 

Srednja šola za lesarstvo

Kontakt

Kidričeva 59
4220 Škofja Loka

T: +386 (0) 4 50 62 340

W: www.scsl.si
E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

RSSŠolski Center Škofja Loka na Facebook-uŠolski Center Škofja Loka na Twitter-juŠolski Center Škofja Loka na Youtube-u

Interreg Danube Transnational Programme

Slovensko izobraževalno omrežje - 2020

UIL

Munera 3

Lesni Feniks

Pomoč v stiski

Pomoč v stiski

Video predstavitev

English

Iskanje po strani

Prosta delovna mesta

Javni razpisi

Kadrovske štipendije

moj.scsl.si

 

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

Mi in Facebook