Kakovost in organi

VSŠ

Višja strokovna šola | Kakovost in organi VSŠ

Kakovost

Vizija, poslanstvo in vrednote so skupne s celotnim Šolskim centrom Škofja Loka.

Vsi, ki želite prispevati svoj delček k izboljšanju kakovosti naše šole, sporočite nam svoje pripombe, predloge, pritožbe ali pohvale. Vse to lahko vržete v »skrinjico zaupanja«, ki se nahaja pred študentskim referatom. Lahko pa tukaj oddate kratko anonimno anketo oz. pripombo s klikom 

Komisija za kakovost

Dr. Martin Zupančič – predsednik
Alojz Zupančič
Irena Leban
Dr. Janko Remec
Dr. Aleksander Kustec
Špela Pezdir – predstavnica študentov
Tom Kladnik – predstavnik študentov

Organi VSŠ

Ravnatelj

Predavateljski zbor

Strateški svet

Študijska komisija

Komisija za spremljanje kakovosti

Strokovni aktivi

Študentski svet

Študijska komisija

Alojz Zupančič – predsednik
Irena Leban
Dr. Aleksander Kustec
Iztok Jože Basaj
Aleš Malnarič

 

 

Dostopnost