Za študente

VSŠ

Višja strokovna šola | Za študente

Pomembne povezave za študij

Spletna učilnica

Urniki, skupine

Izpitni roki

Elektronski indeks študenta

Ključek za licenco Creo

Za pridobitev ključka za licenco Creo morate položiti kavcijo v znesku 50 €, ki jo nakažete na račun ŠC Škofja Loka. Podatke za plačilo kavcije dobite v obrazcu (PDF) .

Potrdilo oz. obvestilo o plačilu kavcije nam sporočite na vss@scsl.si.

Ko bomo na šolski bančni račun prejeli nakazilo, vam bomo ključek poslali po pošti na domači naslov.

Kot ste ključek prejeli, ga lahko tudi vrnete – po pošti na naslov: ŠC Škofja Loka, Višja strokovna šola, Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka.

Pripišite ime in priimek, da bomo vedeli, komu ključek pripada, in številko osebnega računa, da vam bomo lahko vrnili kavcijo, ki ste jo položili ob prevzemu ključka.

Osebne podatke in številko osebnega računa nam lahko sporočite tudi na vss@scsl.si.

Praktično izobraževanje (PRI)

Osnovni namen PRI (40 % študijskih obveznosti) je v praktičnem podjetniškem okolju uporabiti znanja, pridobljena na predavanjih in vajah v šoli. Študent pri PRI spoznava podjetje in ključne delovne procese v njem, pokaže in dokaže svoje strokovno znanje, sposobnost prenašanja teorije v prakso, iznajdljivost, prilagodljivost, komunikativnost. V zadnjem letniku študija se študent v okviru PRI obvezno ukvarja s tematiko diplomske naloge, kar je za študenta velika prednost in spodbuda za zaključek študija – pri delodajalcu dobi primerno temo, mentorja in delodajalca za diplomsko delo, hkrati pa delodajalcu skupaj z mentorjem na šoli reši konkreten/praktičen problem.

Pomoč in podpora

Posodobitev licenc za PTC Creo (2021)
Namestitev Autodesk AutoCAD 2020

Opravljanje izpitov

1. Prijava oziroma odjava na/od izpit/-a

Na redne in izredne izpitne roke se je potrebno prijaviti vsakokrat posebej za posamezni predmet in posamezni izpitni rok.

Na izpit se prijavite/odjavite preko aplikacije E-indeks po naslednjem postopku:

– kliknete na aplikacijo E-indeks

– izberite program vašega izobraževanja

– izberite predmet in izpitni rok

– vpišete vašo vpisno številko in geslo

– prijavi oz. odjavi

Na izpit se lahko prijavite najkasneje polnih 5 dni pred izpitnim rokom (npr. če je rok izpita 7. november ,je možna prijava najkasneje do 1. novembra do 24. ure). Odjava od izpita je možna najkasneje polne 3 dni pred izpitnim rokom.

Če prijave na izpit ne izvedete pravočasno – v roku, ki je določen, izpita ne boste mogli opravljati, saj naknadne prijave na posamezni izpitni rok niso več mogoče.

Ob prijavi na izpit se vam izpiše večmestna šifra. Priporočamo, da si jo izpišete, saj lahko z njo dokažete, da ste opravili prijavo na izpit. Vse podatke o prijavi na izpit naj bi prejeli tudi na vaš elektronski naslov, vključno z omenjeno šifro, ki dokazuje prijavo.

2. Plačilo izpita

Če se vam ob prijavi na izpit izpiše, da je potrebno izpit plačati, morate plačilo izvesti najkasneje 5 dni pred rokom izpita. in sicer:

– s plačilnim nalogom UPN na pošti oz. banki ali preko e-bančništva (vsaj pet dni pred izpitom nas na e-naslov vss@scsl.si obvestite, kateri izpit/-e ste plačali).

Koliko je potrebno plačati za posamezni izpit?

Redno vpisani študenti

Trije izpitni roki za posamezni izpit so brezplačni. Pri tem se upošteva tudi prijava na delni izpit.
Četrto in vsako nadaljnjo prijavo na izpit je potrebno plačati v znesku 40 € .

Evidenčno vpisani študenti

Za evidenčno vpisane študente je plačljiv vsak izpit:
– prva, druga in tretja prijava na izpit stane 20 €
– četrta in vsaka nadaljnja prijava na izpit stane 120 €.

Evidenčno vpisani študenti plačajo tudi izpite iz vaj oz. prisotnost na vajah iz posameznega predmeta (40 €) in organizacijo praktičnega izobraževanja (40 €). Na vajah je možna prisotnost le, če je dovolj prostih mest v predavalnici oz. učilnici.

3. Delni izpitni rok

Pri nekaterih izpitih boste opravljali delne izpitne roke. Prijava je možna samo na prvi delni izpitni rok. To pomeni, da ste s to prijavo prijavljeni tudi na vse ostale delne izpitne roke iz istega predmeta. Prijava na samo drugi delni izpitni rok (brez prvega) ni mogoča.

 

4. Prijava - praksa

Pri predmetu praktično izobraževanje imate razpisanih več vrst prakse za posamezni letnik. Prijaviti se morate na vsa praktična izobraževanja v posameznem letniku. Na katero praktično izobraževanje se morate prijaviti, lahko preverite v vašem E-indeksu.

Dostopnost