Dijaški dom
Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Življenje v domu

gasilskaPravila so namenjena vsem, ki bivajo v dijaškem domu, da lahko uresničujejo svoje cilje na področju profesionalnega razvoja.

Življenje v dijaškem domu zahteva prilagajanje, s katerim zagotavljamo varnost in zdrave medsebojne odnose, ki so temelj za dobro počutje in zagotavljanje potreb posameznikov.

Osnovni cilj bivanja dijakov v dijaškem domu je uspešno zaključeno šolanje. Da bomo skupaj z dijaki postavljene cilje dosegli, se je potrebno novemu načinu življenja prilagoditi in v ta namen spoštovati pravila življenja in dela v dijaškem domu.
 

Urejanje sobeSobna pravila

 • Vsi stanovalci imajo enake pravice in dolžnosti.
 • Soba mora biti vedno urejena.
 • Posteljnina se menja vsake 3 tedne, takrat se tudi soba temeljito počisti.
 • V sobi se hodi v copatih.
 • Radii in računalniki so naravnani na sobno jakost.
 • Prepovedana je uporaba toasterjev in drugih grelnih aparatov
 • Obiski v sobah so dovoljeni le sorodnikom.
 • Med 22. in 7. uro zjutraj je v sobi tišina.
 • Ob 23. uri se ugasnejo vse luči.
   

Večerni izhodiVečerni izhodi

 • Večerni izhodi so dovoljeni do 21. ure.
 • V izjemnih primerih, kot so treningi, kulturne in športne prireditve, je lahko ob soglasju staršev, možen tudi daljši izhod, vendar le do 23.ure.
   

Prehrana v domu

 • Dijakom so na voljo trije obroki in sicer:
  - zajtrk,
  - kosilo in
  - večerja.
   

Kaj v domu ni dovoljeno?

 • Kajenje.
 • Prinašanje in uživanje alkoholnih pijač in drugih opojnih substanc.
 • Prihajanje pod vplivom opojnih substanc.
 • Ogrožanje varnost dijakov in zaposlenih.
 • Izvajanje kakršnegakoli fizičnega in verbalnega nasilja
 • Nameščati v sobe TV aparate ali večje zvočne naprave (dovoljen tranzistor ali radioura, MP3).
 • Prepovedana je uporaba prenosnih telefonskih aparatov v času učnih ur in v času od 10.00 do 6.00, v jedilnici in ostalih skupnih prostorih.
 • Prepovedana je uporaba vseh grelnih naprav.
   

Ure namenjene učenjuUre namenjene učenju

Da bi zastavljeni cilj - uspešno zaključeno šolanje dosegli, so organizirane obvezne učne ure od 16. do 18. ure. V tem času morajo biti vsi dijaki v svojih sobah. V domu je mir in tišina. Dijaki se učijo, pišejo naloge, opravljajo dejavnosti, ki so povezane s pripravami na šolo. Vzgojitelji kontrolirajo prisotnost in po potrebi tudi pomagajo. Kdor ne opravi vseh šolskih obveznost, se uči še po večerji.
 

Vzgojni ukrepi, ki se izvajajo v primeru pohval in kršitev pravil domskega reda

 • Pohvale in nagrade za dosežke in vzorne dijake.
 • Disciplinski ukrepi za kršitve in neizpolnjevanje domskega reda.
   

Interesne dejavnosti

Dijaki, ki redno obiskujejo interesne dejavnosti in se izkažejo na regionalnih tekmovanjih, se udeležijo dvodnevnega srečanja vseh dijaških domov iz Slovenije in iz zamejstva. Pomerijo se v različnih športnih in kulturnih dejavnostih, se družijo in si izmenjujejo izkušnje.

NOGOMET – ponedeljek od 16h do 17.30
STRELJANJE Z ZRAČNO PUŠKO-PON.in SREDA ob 18h
FITNES- v zimskih mesecih
NT-ostane isto ob sredah

mali nogomet - 08mali nogomet - 09mali nogomet - 10mali nogomet - 11

Tekmovalci dijaškega doma v malem nogometu na mednarodnem turnirju ob praznovanju 120. letnice poklicnega izobraževanja v Škofji Loki in 60. letnice dijaškega doma.
 

Druženje in inovativno ustvarjanje - 12Druženje in inovativno ustvarjanje - 13Druženje in inovativno ustvarjanje - 14

Prosti čas dijaki izkoristijo za druženje in inovativno ustvarjanje. Novoletne voščilnice so bile plod ustvarjalnosti dijakov. Namenili smo jih poslovnim partnerjem in svojim najbližjim.
 

Interesi posameznikov - 03Interesi posameznikov - 05Interesi posameznikov - 06

Interesi posameznikov - 02Interesi posameznikov - 04

V domu vzpodbujamo interese posameznikov in njihove konjičke.
 

Dijaški dom

Šolski Center Škofja Loka

Podlubnik 1b
4220 Škofja Loka

T: +386 (0) 4 50 62 300

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

RSS Šolski Center Škofja Loka na Facebook-u Šolski Center Škofja Loka na Twitter-ju Šolski Center Škofja Loka na Youtube-u
Eduroam (education roaming)

Cobiss+

Simbioza Šola


Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2016


ZNA – Znanje Nas Aktivira

Slovensko izobraževalno omrežje - 2020

UIL

Munera 3

Lesni Feniks

TOM telefon 116 111

TOM telefon 116 111