Spoštovani udeleženci izrednega izobraževanja oz. izobraževanja odraslih!

V četrtek 1. oktobra 2020, se pričenja novo šolsko leto za vse udeležence, ki boste obiskovali popoldanska predavanja. Ostali udeleženci boste svoje obveznosti lahko začeli opravljati novembra 2020.

Zaradi ukrepov, povezanih s COVID-19, in z namenom, da zagotovimo varno učno okolje, bodo predavanja in izpiti potekali v skladu z navodili MIZŠ in s priporočili NIJZ, ki jih, prosimo, dosledno upoštevajte:

1. V šolo pridete le, če ste zdravi. Ob prvem prihodu v šolo s seboj prinesite izpolnjeno izjavo (spodaj).

2. V šolo ne prihajajte, če:

– imate znake/simptome okužbe s SARS-CoV-2,

– vam je bila odrejena karantena, za čas trajanja karantene,

– vam je bila odrejena izolacija zaradi SARS-CoV-2 pozitivnega testa, za čas trajanja izolacije.

3. Vstop v šolo je dovoljen samo z uporabo zaščitne maske.

4. Ob vstopu v šolo oz. pred vstopom v učilnico si obvezno razkužite roke.

5. V skupnih šolskih prostorih (hodniki, toaletni prostori …) je obvezna uporaba zaščitne maske.

6. Če v učilnici ni mogoče imeti dovolj velike medsebojne razdalje (najmanj 1,5 m), morate masko nositi tudi med predavanji in izpiti.

Želimo vam prijeten in uspešen začetek šolskega leta.

Mag. Mojca Šmelcer, ravnateljica Srednje šole za strojništvo
Milan Štigl, ravnatelj Srednje šole za lesarstvo
Katja Dolinar, organizatorka izobraževanja odraslih

Izjava polnoletnega dijaka pred vstopom v šolo

Izjava staršev mladoletnega dijaka pred vstopom v šolo

Higienska priporočila

Priporočila se bodo spreminjala skladno z epidemiološko sliko in novimi spoznanji o širjenju okužbe s SARS-CoV-2 in o bolezni COVID-19, zato priporočamo spremljanje objav na spletnih straneh NIJZ.

Dostopnost