Štipendije v slovenski vojski

Ministrstvo za obrambo RS je objavilo razpis za štipendiranje za dijake in študente.

Za šolsko leto  2022/2023 ponujajo:

– 150 štipendij za dijake (IV. In V. stopnja izobrazbe – poklicna in srednješolska izobrazba) ter

– 30 štipendij za študente (1. bolonjska stopnja  – dodiplomski študij)

Dostopnost