Stanje prijav na dan 4. 4. 2022

Program: predvideno število mest za novince / trenutno število prijav

Lesarski tehnik: 28/23

Mizar: 52/45

Obdelovalec lesa: 16/5

Tapetnik: 26/1

Morebitne spremembe v številu prijav lahko sproti spremljate tudi na spletni strani MIZŠ.

Prenosi prijav potekajo najkasneje do 25. 4. 2022 do 14. ure.

 

Dostopnost