Razpis za delovno mesto knjigovodje

Razpisujem delovno mesto knjigovoje – nedoločen čas, krajši delovni čas

Rok za prijavo kandidatov: 16. avgust 2022.

Dostopnost