Razpis za štipendije na spletni strani Rotary Cluba Škofja Loka

Razpis za štipendije na spletni strani Rotary Cluba Škofja Loka

Na spletni strani Rotary Cluba Škofja Loka je objavljen razpisa za štipendije za šolsko leto 2022/23.

Podeljene bodo redne dijaške štipendije in izredne štipendije v višini 175 eur/mesec za obdobje september 2022–junij 2023.

Za dijaško štipendijo lahko zaprosijo dijaki oz. bodoči dijaki (učenci 9. razreda OŠ). Za izredne štipendije pa lahko zaprosijo učenci s posebnimi potrebami, ki bodo šolanje nadaljevali na poklicnih šolah.

Prosilci za štipendijo morajo Rotary Clubu Škofja Loka predložiti:

  • pisno prošnjo s kratko predstavitvijo
  • priporočilo šolske svetovalne službe oz. razrednika (zaželeno, ni pa obvezno)
  • priporočilo kulturne, športne ali humanitarne organizacije, kjer je prosilec aktiven
  • potrdilo o vpisu za šolsko leto 2022/23
  • dokazilo o šolskem uspehu.

Vlogo z dokazili je potrebno oddati na elektronski naslov: rc.loka@gmail.com ali na naslov Rotary Club Škofja Loka, Blaževa ulica 3f, Škofja Loka najkasneje do 5. 7. 2022.

Kadrovske štipendije za 2022/2023 v Polycomu

Počitniško delo in štipendije v podjetju SIJ Acroni

Počitniško delo in štipendije v SIJ Acroni

V podjetju SIJ Acroni d. o. o., ki je del največje slovenske jeklarske  skupine, nudijo:

– možnost opravljanja študentskega dela med šolskimi počitnicami

– možnost štipendiranja za dijake, ki se izobražujejo v programih s področja strojništva

Dostopnost