Obdelovalec lesa

nižje poklicno izobraževanje (NPI)         2 leti

Obdelovalec lesa opravlja raznovrstna dela. To so strojna in ročna obdelava lesnih elementov, pomožna dela pri strojni obdelavi, upravljanje enostavnih strojev, izdelava izdelkov domače obrti, sedežnih in posteljnih vložkov, vzmetnic ter zaključna dela v lesarstvu. Obdelovalec lesa izdeluje elemente iz lesa ali lesnih tvoriv. Polaga pode iz parketa in drugih materialov, oblaga zunanje stene z lesom, vgrajuje stavbno in montira drugo pohištvo, lakira, barva oziroma nanaša druga sredstva na elemente, izdelke, plošče.

Pogoji za vpis

V izobraževanje za pridobitev poklica obdelovalec lesa se lahko vključijo učenci, ki imajo izpolnjeno osnovnošolsko obveznost ali osnovno šolo s PP.

Predmetnik: obdelovalec lesa

  • Splošnoizobraževalni predmeti 31% 31%
  • Strokovnoteoretični predmeti 32% 32%
  • Praksa v šoli 26% 26%
  • Praktično usposabljanje pri delodajalcu 7% 7%
  • Interesne dejavnosti 4% 4%

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Zaključni izpit obsega: izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kam naprej - zaposlitev in/ali nadaljevanje izobraževanja

Možnosti nadaljevanja izobraževanja: v triletnem programu mizar ali tapetnik.

Možnosti zaposlitve: lesni industriji, v delavnicah, kjer izdelujejo lesno galanterijo, v obrti, kjer izdelujejo leseno stavbno ali bivalno pohištvo po meri.

 

Dostopnost