Urniki, skupine, študijski koledar

VSŠ

Višja strokovna šola | Urniki, skupine, študijski koledar

Urnik - strojništvo

Urnik - lesarstvo

Skupine

RAČUNALNIŠTVO (redni študij – strojništvo)
RAČUNALNIŠTVO (izredni študij – strojništvo, lesarstvo)
RAČUNALNIŠKO MODELIRANJE (redni študij – strojništvo)
RAČUNALNIŠKO MODELIRANJE (izredni študij – strojništvo)
AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA (redni in izredni študij – strojništvo)
SNOVANJE IN KONSTRUIRANJE ORODIJ (redni in izredni študij – strojništvo)
ENERGETIKA (redni in izredni študij – strojništvo)
TEHNOLOGIJA (redni študij – strojništvo)
MATERIALI (redni študij – strojništvo)
POSLOVNO KOMUNICIRANJE IN VODENJE (redni študij – strojništvo)
STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU (redni študij – strojništvo)

STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU (izredni študij – strojništvo, lesarstvo)
TEHNIŠKI PREDPISI IN NAČRTOVANJE PROIZVODOV (redni študij – strojništvo)
STROJNI ELEMENTI (redni študij – strojništvo)
STROJNI ELEMENTI (izredni študij – strojništvo)
MEHANIKA 2 (redni in izredni študij – strojništvo)
VARNOST PRI DELU… (redni in izredni študij – strojništvo, lesarstvo)
EKONOMIKA PODJETJA (redni študij – strojništvo, lesarstvo)
EKONOMIKA PODJETJA (izredni študij – strojništvo, lesarstvo)
RAČUNALNIŠKO PODPRTA PROIZVODNJA (redni in izredni študij – strojništvo)
PRIPRAVA IN VODENJE PROIZVODNJE (redni in izredni študij – strojništvo)
KAKOVOST IN ZANESLJIVOST PROCESOV/PROIZVODNJE (redni študij – strojništvo, lesarstvo)

Izpitni roki

Dostopnost